Πρόγραμμα Ὑποδοχῆς τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στὴν Ναύπακτο

Τρίτη 4 Νοεμβρίου ε.έ.

Ὁ Οίκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος