Συνέντευξη στήν Εφημερίδα «Πολιτεία Αιτωλοακαρνάνων»

Στόν δημοσιογράφο Δημήτρη Παπαδάκη τής Εφημερίδας «Πολιτεία Αιτωλοακαρνάνων»

 

1. Ερώτηση: Σεβασμιώτατε, γνωρίζετε καλά ότι τό ζήτημα τής φορολόγησης τής εκκλησιαστικής περιουσίας επανέρχεται κατά διαστήματα στό προσκήνιο, όπως τίς τελευταίες ημέρες. Ποιά είναι η θέση σας γιά τίς προθέσεις τής κυβέρνησης νά φορολογούνται μέ 20% τά έσοδα από τήν εκμετάλλευση τής ακίνητης περιουσίας τής Εκκλησίας καί τών Ιερών Μονών, μέ 5% οι δωρεές ακινήτων καί μέ 10% οι δωρεές μετρητών;

Απάντηση: Η Εκκλησία δέν αρνήθηκε ποτέ νά φορολογηθή, αφού ζή καί εργάζεται σέ μιά νόμιμη Πολιτεία καί δέν μπορεί νά είναι ανεξάρτητη από αυτήν, ούτε κράτος εν κράτει.

Εκείνο πού επιθυμεί είναι νά επικρατήση ισονομία μέ τά άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καί νά γίνη η φορολόγηση μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά μή δυσκολευθή τό φιλανθρωπικό της έργο. Γιατί είναι αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι η Εκκλησία είναι ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός φορέας τής Πατρίδος μας καί μέ τήν οικονομική κρίση πού υπάρχει θά αυξηθούν οι ανάγκες καί θά υποχρεωθή η Εκκλησία νά βοηθήση περισσότερο.

Επί πλέον υπάρχει έντονος προβληματιμός στό ότι θά μειωθούν οι προσφορές καί οι δωρές πρός τήν Εκκλησία. Γιατί οι άνθρωποι όταν γνωρίζουν ότι από τίς δωρεές πρός τήν Εκκλησία θά εισπράξη τό Κράτος ένα μεγάλο μέρος, τό οποίο συνήθως δέν κάνει καλή διαχείριση, τότε θά μειώσουν τίς προσφορές τους. Αυτό είναι υπαρκτό πρόβλημα πού θά λειτουργήση σέ βάρος τού φιλανθρωπικού έργου τής Εκκλησίας, τού Κράτους καί τελικά τής κοινωνίας.

 

2. Ερώτηση: Δύο Μητροπολίτες, Μεσογαίας καί Αλεξανδρουπόλεως, παραιτήθηκαν από τήν μισθοδοσία τους γιά νά βοηθήσουν καί αυτοί τή προσπάθεια γιά έξοδο από τήν οικονομική κρίση. Πώς σχολιάζετε αυτή τους τήν επιλογή;

Απάντηση: Δέν σχολιάζω τίς δηλώσεις τών Αρχιερέων. Καθένας λαμβάνει τίς αποφάσεις του, ανάλογα καί μέ τούς πόρους πού διαθέτει, διότι δέν μπορώ νά φαντασθώ ότι μερικοί Επίσκοποι θά ζητούν βοήθεια από τούς ανθρώπους ή θά αναλάβη η Ιερά Μητρόπολη τήν διαβίωσή τους.

Έπειτα, κάθε Αρχιερεύς έχει πολλούς τρόπους νά βοηθήση στήν οικονομική κρίση πού διέρχεται η Πατρίδα μας. Γνωρίζω πολλούς Αρχερείς οι οποίοι δέν έχουν προσωπική περιουσία, δέν έχουν λογαριασμούς στίς Τράπεζες καί σχεδόν διαθέτουν όλο τόν μισθό τους στίς Μητροπόλεις τους καί σέ ανθρώπους πού έχουν ανάγκη. Καί μάλιστα αυτό τό κάνουν χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς δημόσιες ανακοινώσεις, οι οποίες ενδεχομένως λειτουργούν μέ όρους επικοινωνιακούς. Άλλωστε, ο Χριστός είπε «μή γνώτω η αριστερά σου τί ποιεί η δεξιά σου» καί «όταν ούν ποιής ελεημοσύνην, μή σαλπίσης έμπροσθέν σου».

 

3. Ερώτηση: Στή σημερινή συγκυρία πού η οικονομική κρίση διογκώνει τίς παθογένειες τής κοινωνίας, θεωρείτε ότι μπορεί μέ κάποιον τρόπο η Εκκλησία νά συμβάλει περισσότερο σέ σχέση μέ πρίν;

Απάντηση: Η Εκκλησία δέν κάνει ένα εποχιακό έργο, αλλά διαχρονικό. Ήδη όπως προείπα είναι ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός φορέας τής Πατρίδας μας, διαθέτει περίπου 750 Ιδρύματα καί μόνον πέρυσι κατανάλωσε περίπου 100.000.000 ευρώ γιά τό φιλανθρωπικό της έργο. Καί βέβαια στίς δύσκολες μέρες πού περνούν οι άνθρωποι, πού μειώνονται οι μισθοί καί αυξάνονται οι φόροι, θά καταφύγουν πεισσότερο στήν Εκκλησία. Έτσι, άν η Εκκλησία αποδυναμωθή οικονομικά, τότε πώς μπορεί νά βοηθήση;

Ετικέτες: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ