Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου: Ο νέος Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιωάννης

Η εκλογή τού νέου Πατριάρχου Αντιοχείας κ. Ιωάννου Γιαζεζί μέ γέμισε χαρά καί ικανοποίηση, διότι διατηρώ μιά προσωπική φιλία, τουλάχιστον από τό 1988, καί γνωρίζω τήν προσωπικότητά του καί τίς θεολογικές του απόψεις γιά διάφορα εκκλησιαστικά θέματα.

Τήν περίοδο μεταξύ 1988-1991, όπως καί στά μετέπειτα χρόνια, δίδασκα κατά διαστήματα στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός» τού Πατριαρχείου Αντιοχείας, κατ' αρχάς τήν Ελληνική γλώσσα καί έπειτα τήν Ηθική καί τήν Βιοηθική, καί γνώρισα σχεδόν όλους τούς Αρχιερείς τού Πατριαρχείου καί, βεβαίως, τούς φοιτητές, οι οποίοι στήν συνέχεια έγιναν Επίσκοποι καί Καθηγητές. Έχω κρατήσει λεπτομερές ημερολόγιο από τήν εποχή εκείνη, στό οποίο παρουσιάζονται πρόσωπα καί γεγονότα από τήν αποστολή μου στόν Λίβανο –κατά τήν διάρκεια τού εκεί εμφυλίου πολέμου– καί τήν Συρία καί τό οποίο θά δημοσιευθή κατά τόν κατάλληλο καιρό.

Ναυπάκτου Ἱερόθεος - Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης (Γιαζεζί)Στό τριπρόσωπο πού καταρτίσθηκε γιά τήν εκλογή τού νέου Πατριάρχη Αντιοχείας συμπεριλήφθηκε ο Μητροπολίτης ο από Δυτικής καί Κεντρώας Ευρώπης καί εκλεγείς νέος Πατριάρχης κ. Ιωάννης, ο Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Παύλος, καί ο τοποτηρητής τού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Βόστρων κ. Σάββας.

Καί μέ τούς τρείς αυτούς Μητροπολίτες συνδέομαι από ετών καί τούς εκτιμώ. Καί οι τρείς κατάγονται από τήν Λαττάκεια-Λαοδίκεια, πνευματικά τέκνα τού νύν Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Ιωάννου, ενός σοβαρού καί φιλομόναχου Επισκόπου.

Ο εκλεγείς Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιωάννης, όταν τό 1988 πήγα γιά πρώτη φορά στόν Λίβανο γιά νά διδάξω στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή, ήταν αρχιμανδρίτης καί καθηγητής στήν Σχολή αυτή καί τό επόμενο έτος ανέλαβε ως Σχολάρχης. Μέ τήν νέα του ιδιότητα μέ κάλεσε νά διδάξω τό μάθημα τής Ηθικής, καθώς επίσης προσκάλεσε καί τόν π. Ιωάννη Ρωμανίδη, τόν οποίο είχε καθηγητή καί εκτιμούσε. Μού συμπαραστάθηκε ως γνήσιος αδελφός σέ όλες τίς δυσκολίες πού συνάντησα, κυρίως από τόν εμφύλιο πόλεμο πού μαινόταν στήν περιοχή καί τήν κατάσταση πού επικρατούσε στήν Σχολή, καί μέ βοήθησε αποτελεσματικά στό έργο μου. Μάλιστα μού έκανε ιδιαίτερη εντύπωση τό ότι μού ζήτησε νά ομιλήσω σέ όλους τούς φοιτητές τής Θεολογικής Σχολής γιά τήν νοερά προσευχή, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τών Πατέρων, καί εκείνος μετέφραζε στήν αραβική γλώσσα μέ πολλή χαρά καί ενθουσιασμό, πού σημαίνει ότι αγαπά τήν ησυχαστική παράδοση τής Εκκλησίας.

Ο τοποτηρητής τού Πατριαρχικού Θρόνου, Μητροπολίτης Βόστρων κ. Σάββας, τότε ήταν Διάκονος, καί υπήρξε από τούς πιό αγαπητούς μου φοιτητές στό μάθημα τής Ηθικής, αλλά συγχρόνως είχαμε στενή καθημερινή επικοινωνία καί μέ συνόδευε σέ όλες τίς περιοδείες καί τίς αποστολές μου στόν Λίβανο καί τήν Συρία. Επανειλημμένως επισκέφθηκα τήν Λαττάκεια, μέ δική του πρόσκληση, γνώρισα τήν οικογένειά του καί υπήρξε ο μεταφραστής από τήν αγγλική στήν αραβική γλώσσα σέ πολλές ομιλίες τίς οποίες έκανα τόσο στόν Λίβανο όσο καί στήν Συρία.

Ο Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Παύλος είναι αδελφός τού εκλεγέντος Πατριάρχου, καί διαδέχθηκε τόν αδελφό του ως Σχολάρχης στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή καί μέ προσκάλεσε τό έτος 2001 νά διδάξω τό μάθημα τής Βιοηθικής, μέ πρόσκλησή του δέ επισκέφθηκα τήν επαρχία του γιά διάφορες ομιλίες.

Θά ήθελα νά αναφερθώ ιδιαιτέρως στόν εκλεγέντα Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη.

Λαοδίκεια (Λατάκεια) 1998, Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, Μητροπολίτης Λαοδίκειας κ. Ἰωάννης, Ἀρχιμ. κ.  Ἰωἀννης (Γιαζεζί) νῦν Πατριάρχης ἈντιοχείαςΚατάγεται από μιά ευλαβεστάτη οικογένεια από τήν Λαττάκεια τής Συρίας. Γνώρισα τήν μητέρα του, φιλοξενήθηκα στό σπίτι τους, καθώς επίσης φιλοξενήθηκα στήν Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταρτούς, στήν οποία Ηγουμένη είναι η Γερόντισσα Μακρίνα, αδελφή τού νύν Πατριάρχου καί τού Μητροπολίτου Χαλεπίου κ. Παύλου, πού κάνει ένα σημαντικό έργο στήν περιοχή. Πράγματι, μιά ευλογημένη οικογένεια, από τήν οποία προήλθαν δύο καλοί Επίσκοποι καί μία ευλογημένη Γερόντισσα καί προσφέρουν πολλά στήν Εκκλησία.

Ο Πατριάρχης Ιωάννης, πέρα από τίς σπουδές τίς οποίες έκανε στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή, σπούδασε στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, απ' όπου έλαβε καί διδακτορικό δίπλωμα, υπό τήν επίβλεψη τού αειμνήστου καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη καί θέμα «Τό Μυστήριο τής Βαπτίσεως: Ιστορική, Θεολογική καί Λειτουργική μελέτη», στήν οποία φαίνεται ο σύνδεσμος τού Μυστηρίου τού Βαπτίσματος μέ τό Μυστήριο τής θείας Ευχαριστίας. Τό σημαντικό είναι ότι ομιλεί άριστα τήν ελληνική γλώσσα, εκτός από τήν αραβική, τήν αγγλική καί τήν γαλλική. Έκανε χρέη μεταφραστή σέ πολλές ομιλίες πού έκανα στόν Λίβανο, τήν Συρία καί τήν Δαμασκό καί κατάλαβα ότι είναι ικανότατος χειριστής τής ελληνικής γλώσσας.

Είναι πολύ καλός θεολόγος καί γνώστης τής πατερικής θεολογίας, τήν οποία μελέτησε από τά συγγράμματα τών αγίων Πατέρων καί από τήν εμπειρία τήν οποία απέκτησε στό Άγιον Όρος, διότι γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε στήν Ιερά Μονή τού Αγίου Παύλου Αγίου Όρους, κάτω από τήν επίβλεψη τού ηγουμένου π. Παρθενίου. Όταν βρισκόταν στήν Ελλάδα είχε Πνευματικό Πατέρα τόν μακαριστό π. Πολύκαρπο Μαντζάρογλου, Πνευματικό τότε τού Ιερού Ησυχαστηρίου τής Σουρωτής καί μετέπειτα τής Κοιμήσεως Θεοτόκου Μάκρης Αλεξανδρουπόλεως.

Πολλά είναι τά χαρίσματα, τά οποία κοσμούν τήν προσωπικότητά του. Είναι ευφυής, διακριτικός, σταθερός στίς απόψεις του, επικοινωνιακός, συνετός, διαθέτει εκκλησιαστικό φρόνημα, αγαπά τόν μοναχισμό καί αγαπά τήν Ελλάδα καί τό Άγιον Όρος. Μάλιστα μερικοί τόν αποκαλούσαν: «ο Έλληνας». Αγαπά τήν Ρωμηοσύνη, γι' αυτό καί σεβόταν πολύ τόν μακαριστό π. Ιωάννη Ρωμανίδη, πού ήταν καί διδάσκαλός του.

Όταν ήμουν στόν Λίβανο συζητούσαμε επί ώρες καί ημέρες γιά όλα τά προβλήματα πού απασχολούσαν τήν περιοχή καί τήν Εκκλησία τής Αντιοχείας καί καταλάβαινα τό γνήσιο φρόνημα πού τόν διέκρινε καί, βέβαια, τήν αγάπη του στόν Θεό, τήν Ορθόδοξη Παράδοση καί τήν Εκκλησία. Ήταν από τούς Κληρικούς εκείνους πού ενδιαφέρονταν γιά τήν σύνδεση τών φοιτητών τής Μπελεμεντείου Θεολογικής Σχολής μέ τήν Ελλάδα, τό Άγιον Όρος καί τίς Θεολογικές Σχολές Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, καί κατάρτιζε προγράμματα τακτικών επισκέψεων τών φοιτητών στήν Ελλάδα καί τούς Κληρικούς της. Φρόντισε νά εισαχθή η ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή.

Όταν πληροφορήθηκα τήν κατάρτιση τού τριπροσώπου τό οποίο αποτελείτο από εκλεκτούς καί αγαπητούς αδελφούς μου, τούς οποίους γνωρίζω πολύ καλά, χάρηκα πολύ καί δόξασα τόν Θεό. Καί, βεβαίως, η εκλογή τού Μητροπολίτου Δυτικής καί Κεντρώας Ευρώπης Ιωάννου ως νέου Πατριάρχου Αντιοχείας μέ γέμισε χαρά. Ελπίζω ότι θά αναδειχθή καλός Πατριάρχης στήν δύσκολη αυτή περίοδο, αφού διαθέτει πολύ πείρα καί γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, θά αναζωπυρωθούν ακόμη περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ Πατριαρχείου Αντιοχείας καί Εκκλησίας τής Ελλάδος καί η συμβολή του στίς διορθόδοξες σχέσεις θά είναι πολύ σημαντική.–