Ὅρος Μακαρισμῶν - Κατασκηνωτικὴ Ζωὴ

Τὴ Δευτέρα 1η Αὐγούστου ὁλοκληρώθηκε ἡ κατασκηνωτικὴ περίοδος τῶν ἀγοριῶν ποὺ εἶχε ὀνομασθεῖ  “Ὅρος Μακαρισμῶν” καὶ εἶχε ὡς κύριο θέμα τοὺς μακαρισμοὺς ποὺ ἀπήυθηνε ὁ Χριστὸς στοὺς μαθητές του.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές στιγμές ἀπὸ δραστηριότητες τῆς κατασκήνωσης.

Ετικέτες: κατασκηνώσεις