Ὑπόθεση Μονῆς Μεταμορφώσεως: Ἐνημερωτική Ἐπιστολή πρός τούς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐνημερωτική Ἐπιστολή  πρός τούς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Στά πλαίσια τῆς ἐνημέρωσης τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό σοβαρό πνευματικό, κανονικό καί ἐκκλησιαστικό πρόβλημα πού ἀκούει στό ὄνομα τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου ἀπέστειλε καθηκόντως ἐνημερωτική ἐπιστολή πρός τούς Σεβ. Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τό κάτωθι περιεχόμενο:   

Σᾶς κοινοποιῶ τήν ὑπ' ἀριθμ. 2982/2017 Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καθώς καί τό ἀπό 10-12-2016 Δελτίον Τύπου τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Μητροπόλεώς μου, περί τοῦ προβλήματος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ναυπάκτου, ἰδιαιτέρως περί τῆς ἀκοινωνησίας ἁπάντων τῶν μελῶν αὐτῆς, καί περί τοῦ καθηρημένου μοναχοῦ Ἰγνάτιου Σταυρόπουλου, πού κατατολμᾶ νά ἅπτεται τῶν ἱερῶν καί νά τελῆ ἀνυπόστατα μυστήρια καί λειτουργίες.

Ἐπειδή ὑπάρχουν πληροφορίες ὅτι Ἐνορίες ἤ μεμονωμένοι προσκυνητές διαφόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων ἤ καί θρησκευτικοί Σύλλογοι διοργανώνουν ἐκδρομές, ἐπισκεπτόμενοι ἀνύποπτοι καί τήν ὡς ἄνω Ἱερά Μονή, παρακαλῶ, ἄν καί σεῖς τό θεωρῆτε σκόπιμο, νά ἐνημερώσετε τούς Κληρικούς τῆς Ἐπαρχίας σας, μάλιστα ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὥστε νά ἔχουν γνώση περί τοῦ σοβαροῦ αὐτοῦ ζητήματος καί νά μή γίνονται ἀκουσίως κοινωνοί ἀκοινωνήτων μοναχῶν καί συμμέτοχοι στίς ἀνίερες «λειτουργίες» ἤ ἀκολουθίες τοῦ καθηρημένου μοναχοῦ.

Νέα καταδίκη γιά ἀντιποίηση ὑπηρεσίας θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ

Τήν Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, τό Μονομελές Πλημμελειοδικεῖο Μεσολογγίου δίκασε καί κατεδίκασε, ἀκόμη μία φορά, σέ τέσσερεις (4) μῆνες φυλάκιση (μέ ἀναστολή) τόν μοναχό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου Ἰγνάτιο Σταυρόπουλο γιά τό ποινικό ἀδίκημα τῆς ἀντιποίησης ὑπηρεσίας θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, γιά πράξη πού τέλεσε τόν Ἰανουάριο 2015.

Θυμίζουμε ὅτι ὁ μοναχός Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος καθαιρέθηκε μέ ἀπόφαση τοῦ Δευτεροβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου ἀπό τήν Ἱερωσύνη τό 2014, ἀλλά συνεχίζει νά παριστάνη τόν Ἱερέα, παρ' ὅλο πού ἔχει ἐπανειλημμένως καταδικασθῆ γιά τό ἴδιο ποινικό ἀδίκημα μέ συνολική ποινή φυλάκισης ἄνω τῶν 40 μηνῶν –γιά ὅσες περιπτώσεις λάβαμε γνώση– ἐνῶ ἐκκρεμοῦν καί ἄλλες δικογραφίες εἰς βάρος του γιά τό ἴδιο ἔγκλημα.

Εἶναι λυπηρό ὅτι ὁ καθηρημένος μοναχός ἐμμένει στήν ἀντιεκκλησιαστική καί ἀξιόποινη συμπεριφορά του.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἀναγκάζεται νά ἐνημερώνη τούς πιστούς γιά τό θέμα αὐτό, ὥστε νά προφυλάσσονται ἀπό τήν συμμετοχή τους σέ ἀντικανονικές καί παράνομες ἐνέργειες, πού ἔχουν φοβερά πνευματικά ἀποτελέσματα.

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ετικέτες: ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ