Πανήγυρις Ι.Ν. Ἀναλήψεως στήν Ἀφροξυλιά

 

Δεῖτε Φωτογραφίες