Καταληκτήρια κοινή Σύναξη Ἁγιογραφικῶν κύκλων

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 15 Μαΐου 2019, στίς 7 τό ἀπόγευμα, πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στήν Ναύπακτο, ἡ τελευταία κοινή Σύναξη ὅλων τῶν Ἐνοριακῶν καί τῶν ἄλλων Συνάξεων πού λειτούργησαν στίς Ἐνορίες τῆς Ναυπάκτου, καθώς καί στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στήν Σύναξη αὐτή παραβρέθηκαν οἱ Κληρικοί καί λαϊκοί πού εἶχαν τήν εὐθύνη τῶν Συνάξεων αὐτῶν, καθώς καί ἀρκετά ἀπό τά μέλη τους. Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ἀπουσίαζε στίς Η.Π.Α., γιά νά παραδώση μαθήματα στό Διδακτορικό Πρόγραμμα Ὀρθοδόξων Σπουδῶν τοῦ «Ἀντιοχειανοῦ Οἴκου Σπουδῶν» στήν Πενσυλβάνια τῆς Ἀμερικῆς, ἔδωσε τήν εὐλογία του γιά τήν καταληκτήρια αὐτή Σύναξη.

Τό τελευταῖο θέμα αὐτῆς τῆς περιόδου ἀνέπτυξε ὁ Πρωτ. π. Θωμᾶς Βαμβίνης, ὁ ὁποῖος ἔκανε μιά σύντομη ἀνακεφαλαιωτική ἀναφορά στά θέματα πού μελετήθηκαν στίς περισσότερες Συνάξεις καί πού ἦταν εἰλημμένα ἀπό τήν ἀσκητική γραμματεία μας, συγκεκριμένα ἀπό τούς λόγους τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου.

Ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος (Πατέρας τοῦ 6ου μ.Χ. αἰώνα) μέ πείρα πνευματική καί παιδεία χριστιανική καί «ἑλληνική», εἶναι ἀπό τούς σημαντικότερους διδασκάλους τῆς «εὐαγγελικῆς ἀσκήσεως». Μέ ἁπλό καί ἄμεσο λόγο (πού μοιάζει μέ καταγραφή προφορικοῦ λόγου) πλησιάζει κάθε ἄνθρωπο τῆς Ἐκκλησίας στό ἐπίπεδό του καί κινητοποιεῖ τήν διάνοιά του, ἀνοίγει τόν νοῦ του καί εὐαισθητοποιεῖ τήν καρδιά του στήν πρόσληψη καί ἀποδοχή τοῦ προφητικοῦ, ἀποστολικοῦ καί πατερικοῦ λόγου.

Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔγινε στόν λόγο τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου «περί ταπεινοφροσύνης», ὡς χαρακτηριστικοῦ παραδείγματος τοῦ τρόπου γραφῆς καί ὁμιλίας του, ἀλλά καί τῶν ἁγιογραφικῶν καί πατερικῶν θεμελίων τῆς διδασκαλίας του.

Οἱ Ἱεροκήρυκες-Ἀρχιμανδρίτες π. Εἰρηναῖος Κουτσογιάννης καί π. Συμεών Τσιρώνης μέσα ἀπό τήν δική τους πείρα μέ σύντομους λόγους ἔκλεισαν τήν σεμνή «καταληκτήρια Σύναξη».

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ