Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος στό Διδακτορικό Πρόγραμμα Ὀρθοδόξων Σπουδῶν στήν Πενσυλβάνια ΗΠΑ

Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος στό Διδακτορικό Πρόγραμμα Ὀρθοδόξων Σπουδῶν στήν Πενσυλβάνια ΗΠΑ

Ἐπέστρεψε ἀπό τήν Πενσυλβάνια τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὅπου παρέδωσε ἐπί μία ἑβδομάδα ὡς καθηγητής τοῦ Διδακτορικοῦ Προγράμματος Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (PhD Program in Orthodox Studies, The Antiochian Orthodox Institute, Antiochian House of Studies), ἐντατικά μαθήματα  σέ ὑποψηφίους διδάκτορες (Philosophical and Patristic Theology - PAT - THE & HIS).

Τό Τμῆμα λειτουργεῖ ὑπό τήν εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας στήν Ἀμερική, μέ Μητροπολίτη τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἰωσήφ, καί ἔχει ὡς Κοσμήτορα τόν Καθηγητή Χριστοφόρο Βενιαμίν.

Πρόκειται γιά τόν δεύτερο κύκλο ὑποψηφίων διδακτόρων τοῦ συγκεκριμένου Τμήματος στούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος παραδίδει μαθήματα.

Οἱ φετινές παραδόσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔγιναν σέ δύο ἑνότητες. Ἡ πρώτη ἑνότητα εἶχε θέμα ἡ Φιλοσοφία καί Πατερική Θεολογία, ἤτοι οἱ προϋποθέσεις τῆς φιλοσοφικῆς θεολογίας τῶν αἱρετικῶν καί τῆς ἐμπειρικῆς θεολογίας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.  Ἡ δεύτερη ἑνότητα εἶχε θέμα Ἀσκητική καί Ποιμαντική.  

Οἱ ὑποψήφιοι διδάκτορες ἔκαναν παρουσιάσεις ἀναλύσεων διαφόρων πτυχῶν τῶν θεμάτων αὐτῶν.

Ἡ διδακτορική τους διατριβή θά ἐκπονηθῆ μετά τήν παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων, τήν ἐκπόνηση καί ἄλλων ἐργασιῶν, καί μέ τήν κατεύθυνση πού θά λάβουν ἀπό τόν κάθε καθηγητή. 

Τό Τμῆμα τῶν PhD Program in Orthodox Studies τά δύο αὐτά ἔτη ἔχει 24 ὑποψηφίους διδάκτορες, ἐνῶ τό Τμῆμα μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τοῦ Ἀντιοχειανοῦ Οἴκου Ὀρθοδόξων Σπουδῶν ἀριθμεῖ περί τούς 270 φοιτητές.

Οἱ ὑποψήφιοι διδάκτορες τοῦ δεύτερου αὐτοῦ κύκλου σπουδῶν (2019) προέρχονται ἀπό διάφορες ἐκκλησιαστικές δικαιοδοσίες (τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς κλπ.) καί ἀπό ἄλλες Ὁμολογίες, κατοικοῦν σέ διάφορες Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ, καί ἔχουν ἤδη μάστερ θεολογίας, καί ὁρισμένοι κατέχουν ἤδη διδακτορικό τίτλο ἀπό ἄλλες ἐπιστῆμες, ὅπως βιολογία.

Τό Τμῆμα PhD Program in Orthodox Studies, ὅπως ἔχει ἐπισημανθῆ, εἶναι τό πρῶτο Τμῆμα χορήγησης διδακτορικῶν διπλωμάτων ὀρθόδοξης θεολογίας στήν Ἀμερική. Καί τό σημαντικό εἶναι ὅτι τό Τμῆμα ἔχει σκοπό νά διατηρήση τήν ταυτότητά του, ὡς Ὀρθοδόξου, κάτι πού εἶναι πολύ σημαντικό γιά τήν χώρα τῆς Ἀμερικῆς, ὅπου ἐπικρατεῖ ὁ συγκρητισμός καί ἡ σύγχυση μεταξύ τῆς θεολογίας τῶν διαφόρων ὁμολογιῶν. Πρός τόν σκοπό αὐτό κάλεσε καί τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο τό ἔτος 2016 γιά νά στηρίξη τήν προσπάθεια αὐτή.

Ὁ Σεβασμιώτατος συνοδευόταν ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Καλλίνικο Γεωργᾶτο καί τόν κ. Ἀναστάσιο Φιλιππίδη, ὁ ὁποῖος ἐκτελοῦσε τά ὑπεύθυνα χρέη τοῦ διερμηνέα, καί μάλιστα μέ τήν δύσκολη θεολογική καί δογματική ὁρολογία. Ὁ κ. Φιλιππίδης, καταγόμενος ἀπό τήν Ἔδεσσα, ἔχει σπουδάσει μέ ὑποτροφία στό Οἰκονομικό Τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Yale καί ἐργάσθηκε ἐπί δεκαετία στήν Ἀμερική.

Κατά τήν ἄφιξή τους καί πρίν τήν ἀναχώρησή τους ὁ Σεβασμιώτατος καί ἡ συνοδεία του φιλοξενήθηκαν στήν οἰκία τοῦ κ. Ἀναστασίου Ράπτη καί τῆς κ. Χαρᾶς Εὐθυμίου-Ράπτη στό Πίττσμπουργκ. Ὁ κ. Ράπτης εἶναι καθηγητής ἰατρός στό Πανεπιστημιακό Νοσοκομεῖο τοῦ Πίττσμπουργκ στήν Κλινική τῆς μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων καί κυτταρικῶν καί γονιδιακῶν θεραπειῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημερώθηκε ἀπό τόν κ. Ράπτη γιά τίς νέες μεθόδους θεραπείας τοῦ λευκώματος πού χρησιμοποιοῦν στήν Κλινική τους. Ἐπίσης, συναντήθηκε μέ ἰατρό συνάδελφο τοῦ κ. Ράπτη πού εἶναι προσήλυτος Διάκονος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας στήν Ἀμερική καί συζήτησαν ἐκκλησιαστικά καί θεολογικά θέματα.

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ