Κύριο Θέμα: Ἐπιστρέφει τμῆμα τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου

Στήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιώτισσας

 Ποι­μα­ντορι­κή Ἐγκύκλιος (88η) τοῦ Μητροπολίτου μας 

Ἱ­ε­ρό­θε­ος

 ἐ­λέ­ῳ Θε­οῦ Ἐ­πί­σκο­πος καί Μη­τρο­πο­λί­της

τῆς Θε­ο­σώ­στου Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ναυ­πά­κτου καί Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου

Πρός τούς Κλη­ρι­κούς, μοναχούς καί λα­ϊ­κούς τῆς καθ᾿ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὅπως εἶναι γνωστόν τόν Μάρτιο τοῦ ἔτους 2013, πρίν ἕξι χρόνια, ἐκλάπη ἀπό τήν Ἱερά Μονή τῆς Ἀμπελακιώτισσας τό ἱερό λείψανο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, τό ὁποῖο φυλασσόταν στήν Ἱερά Μονή γιά ἕξι αἰῶνες, ἀπό τό ἔτος 1475. Αὐτό τό λείψανο ἦταν μεγάλος θησαυρός ὄχι μόνον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀλλά ὁλοκλήρου τῆς Μητροπόλεώς μας, καί γενικότερα ὅλης τῆς  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ κλοπή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου ἐγέμισε ὅλους μας μέ μεγάλη λύπη, ἰδιαιτέρως τόν Ἡγούμενο καί τούς μοναχούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τούς κατοίκους ἰδιαιτέρως τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας καί τῆς Ἀμπελακιώτισσας. Τότε ἐπισκεφθήκαμε τήν Ἱερά Μονή, τελέσαμε τήν θεία Λειτουργία, ἀπευθύναμε εἰδική εὐχή γιά τήν ἀνεύρεση τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, καί σέ ὅλους τούς Ναούς ἀπό τότε ψάλλεται ἱερό Ἀπολυτίκιο, πού συνέταξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, γιά τήν εὕρεση καί ἐπανάκαμψη τοῦ ἱεροῦ λειψάνου στήν Μονή.

Οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς τῆς Πολιτείας ἔκαναν ὅ,τι χρειαζόταν καί εὑρέ­θησαν ποιοί ἔκλεψαν τό ἱερό λείψανο καί ἡ ὑπόθεση βρίσκεται στήν δικαστική διερεύνηση, γιά νά εὑρεθῆ ποιοί συνήργησαν σέ αὐτό, καί κυρίως ποῦ εὑρίσκεται τό ἱερό λείψανο.

Ὅμως, ὁ ἅγιος Πολύκαρπος δέν μᾶς ἄφησε ὀρφανούς. Ἐξακο­λουθοῦσε νά προστατεύη τήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης, αὔξανε καί στερέωνε τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, μᾶς ἔδινε σημεῖα τῆς παρου­σίας του καί τῆς εὐλογίας του.

Πάντως, στενοχωρηθήκαμε ἕξι χρόνια, καί τώρα ὁ ἅγιος Πολύκαρ­πος μᾶς ἔστειλε ἰσχυρά παράκλη­ση, ὡς παραμυθία καί προπομπό τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς χειρός του.

Συγκεκριμένα, ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, ὕστερα ἀπό τήν σφοδρή μου ἐπιθυμία, προσευχή καί προτροπή νά ἀναζητήσουμε τεμάχια τοῦ ἱεροῦ λειψάνου ὅπου εὑρίσκονται, ἐφώτισε τόν Ἀρχιμ. Πολύκαρπο Θεοφάνη, ἀδελφό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης νά ἀναζητήση καί νά βρῆ τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου ἀπό τό χέρι τοῦ ἁγίου, τό ὁποῖο βρέθηκε στά κατάλοιπα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου Μπουλούκη, πού διετέλεσε Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀμπελακιω­τίσσης (1979-1985), καί ὅταν ἔφυγε ἀπό τήν Ἱερά Μονή ἔλαβε ἕνα τεμάχιο ἀπό τήν χεῖρα τοῦ ἁγίου, τό ὁποῖο ἐπιστρέφεται τώρα στήν Ἱερά Μονή.

Δοξάζω τόν Θεό γιά τήν παρηγορία αὐτήν καί εὐχαριστῶ τόν ἅγιο Πολύκαρπο γιά τήν ἀνταπόκριση στίς προσευχές μας, πού εἶναι προαπόλαυση τῆς μεγάλης χαρᾶς, ὅταν ἐπανέλθη τό συληθέν ἱερό λείψανο τῆς χειρός του.

Αὐτό τό γεγονός θά τό πανηγυρίσουμε τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 14 Ἰουλίου στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμπελα­κιωτίσσης μέ δοξολογία. Θά γίνη σχετική ἀνακοίνωση ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης. Παρακα­λοῦν­ται οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί νά ἀνταπο­κριθοῦν σέ αὐτό τό σημαντικό γεγονός γιά νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ μεγάλου μας Ἁγίου, πού εἶναι προστάτης  ὅλης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Μέ θερμές εὐχές

Ο Μητροπολιτης

+ Ο Ναυπακτου και Αγιου Βλασιου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ