Βαρελᾶ Γεωργίου: Ὁ ἱερός κλῆρος στήν παλιγγενεσία τοῦ 1821

Στόν ὑπόδουλο ἑλληνισμό,
τό ράσο πρωτοστάτησε μέ ὑψωμένο τίμιο σταυρό.
Ἀκοίμητος κανδήλα τῆς Ὀρθοδοξίας
ἐμψυχωτής τοῦ σκότους καί τῆς σωτηρίας.

Μέ δάσκαλο ρασοφόρο γέροντα παππά
γιγάντωσε κρυφό σχολειό, μές τή σπηλιά.
Μές τό σκοτάδι, μετέδωσε φλόγα ελευθερίας
τροφοδότης ἀπαράμιλλου σθένους καί ἀνδρείας.

Γιά νά σηκώσει ἀνάστημα ὁ ὑπόδουλος ραγιάς
καί νά λάμψει ἥλιος τῆς λευτεριᾶς,
χύθηκε αἷμα πολλῶν ὀκάδων
κληρικῶν, Πατριαρχῶν καί Δεσποτάδων.

Ἀπαγχονισμοί, βασανισμοί Ἀρχιερέων
μαρτυρικοί θάνατοι παππάδων νέων.
Παπαθύμιος Βλαχάβας, πασσαλωμένος σέ σουβλί
μέ δόλο τόν μπαγλάρωσαν τσιράκια τοῦ Ἀλῆ.

Πατριάρχες ἐκτελέστηκαν δέν τό χωράει ἀνθρώπου νοῦς,
μέ δηλητηριάσεις, στραγγαλισμούς καί ἀπαγχονισμούς,
Παρθένιος Α,Β & Γ΄ καί Ραφαήλ
Λούκαρις, Κουταρῆς καί Γαβριήλ.

Ἐπικεφαλῆς ἡρωικῶν μαρτύρων τοῦ ἀγώνα
μέγας ρασοφόρος πού καθαγίασε τό χῶμα,
Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄τό 1821
γιά μιά Ἑλλάδα ἐλεύθερη, γιά σένα καί γιά μένα.

ἀφιερωμένο στό σεπτό μας Ποιμενάρχη, Μητροπολίτη Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου
κ.κ. Ἱερόθεο

γιά νά μήν ξεχνᾶμε τήν ἱστορία μας


Ναύπακτος, 4 Φεβρουαρίου 2021

Βαρελάς Γεώργιος

Ετικέτες: 1821