Ἕνα ἐπίκαιρο βιβλίο: «Πατερική καί Σχολαστική θεολογία καί τό περιβάλλον τους»

Ἕνα ἐπίκαιρο βιβλίο: «Πατερική καί Σχολαστική θεολογία καί τό περιβάλλον τους»Στήν ἔναρξη τῆς φετινῆς χρονιᾶς, πού ἑορτάζουμε τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ '21, δημοσιεύεται τό βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, μέ τίτλο «Πατερική καί Σχολαστική θεολογία καί τό περιβάλλον τους» καί ὑπότιτλο «μέ βάση τίς προφορικές παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη». Τό βιβλίο αὐτό ἔχει γραφῆ τό 2013 καί ἡ ἔκδοσή του καθυστεροῦσε, γιατί ἔπρεπε νά δημοσιευθοῦν ἄλλα βιβλία καί τελικά ἐμφανίζεται ἐφέτος, πού εἶναι κατά κάποιον τρόπο ἐπίκαιρο λόγῳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821.

Βέβαια, φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ὅτι τό περιεχόμενό του εἶναι θεολογικό, ἀλλά ὅμως εἶναι καί ἱστορικό καί σύγχρονο καί ἀνταποκρίνεται στό βαθύτερο νόημα τοῦ ἑορτασμοῦ αὐτοῦ. Αὐτό φαίνεται ἔντονα στά κεφάλαια πού ἀπαρτίζουν τό βιβλίο (βλ. προηγούμενο τεῦχος 294).

Ἐνῶ τό βιβλίο αὐτό γράφηκε πρίν ὀκτώ (8) χρόνια, ἐν τούτοις εἶναι οἰκονομία τοῦ Θεοῦ πού δημοσιεύεται τό ἔτος 2021, πού ἑορτάζουμε τήν ἐπέτειο τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Διότι αὐτήν τήν περίοδο ἀπό τό 1821 ἕως τό 1922 πού ἔγινε ἡ Μικρασιατική καταστροφή, καί μέχρι σήμερα, γίνεται αὐτή ἡ διαπάλη μεταξύ τῆς Ρωμαίϊκης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τῆς Φραγκολατινικῆς δυτικῆς παράδοσης καί ἀντιστρόφως.

Ἄν σκεφθῆ κανείς ὅτι κατά τά ἔτη πού ἀκολούθησαν τήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 πάλευαν μεταξύ τους οἱ ἐκφραστές τῶν Κομμάτων Ἀγγλικοῦ, Γαλλικοῦ καί Ρωσικοῦ, σέ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Ρωμηοσύνης, τότε ὁλοκληρώνει τήν ἄποψή του γιά τήν ὀντότητα τοῦ Ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Κρατιδίου.

Μέ αὐτήν τήν προοπτική τό βιβλίο μέ τίτλο «Πατερική καί Σχολαστική θεολογία καί τό περιβάλλον τους» καί ὑπότιτλο «μέ βάση τίς προφορικές παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη» εἶναι ἀρκετά ἐπίκαιρο καί δείχνει ποιά εἶναι ἡ ταυτότητά μας, ἡ αὐτοσυνειδησία μας καί πῶς βιώνεται ἡ πνευματική καί πολιτιστική ἀμνησία μας. Ἔτσι, μπορεῖ νά προκαλέση μιά ἐσωτερική ἀφύπνιση ἀπό τήν ρωμαλέα σκέψη τοῦ «Προφήτου τῆς Ρωμηοσύνης», ὅπως ἀποκλήθηκε ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης.

Στό προηγούμενος τεῦχος δημοσιεύσαμε τήν εἰσαγωγή καί τά περιεχόμενα τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τίτλο: «Πατερική καί Σχολαστική θεολογία καί τό περιβάλλον τους».

Δημοσιεύουμε σέ αὐτό τό τεῦχος τά Ἐπιλεγόμενα τοῦ σημαντικοῦ καί ἐπίκαιρου αὐτοῦ βιβλίου.