Ἱερές Παρακλήσεις στὸ Γαλατᾶ καὶ στὸ Μεσολόγγι

Στὸν Ἱερό Ναό Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στὸ Γαλατᾶ Μεσολογγίου χοροστάτησε τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 9ης Αὐγούστου 2022 στὴν ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τὸ κήρυγμά του ἀνέλυσε μιὰ φράση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ποὺ ἀποκαλεῖ τὴν Παναγία «πότνια κόρη». Ἡ λέξη «πότνια» ἔχει πολλές σημασίες. Κυρίως ἀναφερόταν στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα σὲ θεές, κυρίως τὴν θεά Ἄρτεμη καὶ δήλωνε τὴν δέσποινα, τὴν τιμία, τὴν σεβαστή.

Ἡ Παναγία εἶναι ἡ «πότνια κόρη» ἡ ὄντως «Θεός μετά Θεόν», ἡ δέσποινα, ἡ τιμία καὶ ἡ σεβαστή μητέρα τοῦ Χριστοῦ.

Δείχνει τὸ τέλειο τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ τὸ τέλειο τῆς γυναικείας φύσεως. Ἡ Παναγία ἦταν τὸ ἀπόλυτο τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς∙ ἦταν μέσα στὸ φῶς ὡς Μητέρα τοῦ Φωτός.

Ὅποιος ἀναζητᾶ τὴν ὀμορφιά πρέπει νὰ δεῖ τὴν διαχρονική ὀμορφιὰ τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ καὶ τῆς Νύμφης τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ.

Σήμερα, παρατηροῦμε ὅτι ὑπάρχει ἐσωτερική ψυχική ἀμορφία καὶ δυσμορφία καὶ καλούμαστε νὰ γνωρίσουμε τὴν ψυχική ὀμορφιὰ καὶ νὰ ἀποκτήσουμε τὴν μορφή τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ὀμορφιὰ τῆς Παναγίας.

Τὴν Τετάρτη 10 Αὐγούστου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικού Κανόνος στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀναφέρθηκε σὲ ἕνα χαρακτηρισμό τοῦ ἁγίου Μεθοδίου Ὀλύμπου στὴν Παναγία: «ὁλόρριζος δόξα τῆς παρθενίας».

Ἡ φράση αὐτή ἔχει ὡς βάση τὸ φυτό, ποὺ ἔχει τὴν ρίζα ἡ ὁποία ἐφοδιάζει τὸ φυτό μὲ νερό καὶ θρεπτικά στοιχεῖα, καθώς ἐπίσης συμβάλλει στὴν στήριξη τοῦ ὀργανισμοῦ, ἔχει τὸν βλαστό ἤ τὸ στέλεχος πάνω στὸ ὁποῖο φύονται τὰ κλαδιά καὶ πάνω σὲ αὐτά βγαίνουν τὰ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη.

Με αὐτόν τὸν χαρακτηρισμό ἐννοεῖται ἡ ὁλοκληρωτική παρθενία τῆς Παναγίας, σωματική καὶ ψυχική, μέσα σὲ ὅλη τὴν ύπαρξή της. Αὐτό ἔκανε τὸν ἀρχάγγελο Γαβριήλ νὰ θαυμάσει ὅπως ψάλλουμε στὸ τροπάριο: «Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριήλ καταπλαγεῖς ἑβόα σοι Θεοτόκε∙ ποῖον σοι ἐγκώμιον προσαγάγω σοι ἐπάξιον».

Στὴ συνέχεια εἶπε, ὅτι σὲ μιὰ ἐποχή στὴν ὁποία ὑπάρχει ἔντονος καὶ ἄκρατος ἠδονισμός αὐτή ἡ καθαρότητα τῆς Παναγίας εἶναι πρόσκληση γιὰ πνευματικό ἀγῶνα. Γιατί ἡ ἰκανοποίηση τῆς ἠδονῆς προκαλεῖ ὀδύνη καὶ ἀκολουθεῖ ἡ κατάθλιψη, ὁπότε πρέπει νὰ σπάσουμε τὴν σχέση μεταξύ ἠδονῆς καὶ ὁδύνης.

Ἔπίσης δὲν πρέπει νὰ καλλιεργοῦμε μιὰ ἐγωιστική ἐπίπλαστη ἀρετή, ἀλλά νὰ προσέχουμε καὶ τὸν ἐσωτερικό μας κόσμο, τοὺς λογισμούς, τὰ αἰσθήματα, δηλαδή νὰ προσέχουμε τὶς ρῖζες ὅλων τῶν λογισμῶν καὶ τῶν πράξεων. Διαφορετικά θὰ ζοῦμε τὴν ὑποκρισία στὴ ζωή μας.

 

Δεῖτε τό κήρυγμα στὸν Γαλατᾶ

Δεῖτε τὸ κήρυγμα στὸ Μεσολόγγι

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπὸ τὸν Γαλατᾶ

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὸ Μεσολόγγι

  • Προβολές: 502