Κατάλογος Ἐνοριακῶν, Μοναστηριακῶν καὶ Κοιμητηριακῶν Ναῶν, Παρεκκλησίων Ἐξωκκλησιῶν Ιερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου

του Αρχιμ. π. Ειρηναίου Κουτσογιάννη

ΙΑ' ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ

Ενοριακός Ναός: Ζωοδόχος Πηγή

Παρεκκλήσια:

1. Άγιος Ανδρέας

Πανηγύρεις: Παρασκευή της Διακαινησίμου (Ζωοδόχου Πηγής) και 30 Νοεμβρίου (Άγ. Ανδρέου)

ΙΒ' ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙ

Ενοριακός Ναός: Άγ. Αθανάσιος

Παρεκκλήσια:

1. Αγία Παρασκευή (Μικρό Παλαιοχωράκι)

Εξωκκλήσια:

1. Αγία Τριάδα

Πανήγυρη: 26 Ιουλίου (Αγ. Παρασκευής)

ΙΓ' ΠΙΤΣΙΝΕΪΚΑ

Ενοριακός Ναός: Αγία Παρασκευή

Παρεκκλήσια:

1. Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

2. Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος (Συκιά)

Πανήγυρη: 26 Ιουλίου (Αγ. Παρασκευής)

ΙΔ' ΡΙΓΑΝΙ

Ενοριακός Ναός: Κοίμησις της Θεοτόκου

Παρεκκλήσια:

1. Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη (Πόρος)

Εξωκκλήσια:

1. Άγιος Γεώργιος

2. Προφήτης Ηλίας

Πανήγυρη: 15 Αυγούστου (Κοίμησις της Θεοτόκου)

ΙΕ' ΣΚΑΛΑ

Ενοριακός Ναός: Άγ. Δημήτριος

Κοιμητηριακοί Ναοί:

1. Αγία Τριάς

Εξωκκλήσια:

1. Άγιος Αθανάσιος (Παλιόσκαλα)

Πανήγυρη: Δευτέρα Αγίου Πνεύματος

Μοναστηριακοί Ναοί:

1. Μεταμόρφωσις του Σωτήρος (Καθολικό ομωνύμου ανδρώας Ι. Μονής)

Μοναστηριακά παρεκκλήσια:

1. Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Ι. Μονής Μεταμορφώσεως)

2. Άγιος Σπυρίδων (Ι. Μονής Μεταμορφώσεως)

Πανήγυρη Ι. Μονής: 6 Αυγούστου (Μεταμόρφωσις Σωτήρος), Τρίτη της Διακαινησίμου και Πρώτη Κυριακή Οκτωβρίου (Παναγίας Ναυπακτιωτίσσης) και Στ' Κυριακή του Πάσχα (Αιτωλοακαρνάνων Αγίων)

Συμπερασματικά διαπιστώμουμε, ότι ο νέος διευρυμένος Δήμος Ναυπάκτου (έτσι όπως θα λειτουργή από 1-1-1999) περιλαμβάνει: ενοριακούς ναούς 21, μοναστηριακούς ναούς 3, κοιμητηριακούς ναούς 3, παρεκκλήσια 18 και εξωκκλήσια 19. Σύνολο δηλ. ιερών ναών 64.