Χρόνος και αιώνας

Στα πλαίσια του εορτασμού των προστατών της παιδείας, των Τριών Ιεραρχών, και στα πλαίσια της ποιμαντικής των εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνάντηση του Σεβασμιωτάτου με τους Εκπαιδευτικούς. Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως, την 30ή Ιανουαρίου στις 7 μ. μ.

Ο Σεβασμιώτατος ανέπτυξε το επίκαιρο θέμα “Χρόνος και αιώνας στην διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών” μέσα από τρεις επιμέρους ενότητες: α) ο χρόνος κατά την διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου, β) δυνατότητες και παραδόσεις διατύπωσης του χρόνου και γ) η ποιμαντική του χρόνου. Οι χρονικές έννοιες εξετάστηκαν σε σχέση πάντα με το άκτιστο Όν και τα κτιστά όντα, μέσα στο πλαίσιο της εκ του μηδενός δημιουργίας, της θ. Οικονομίας και της εσχατολογίας.

Χρόνος και αιώναςΟ Σεβασμιώτατος δεν αρκέσθηκε στην παρουσίαση της διδασκαλίας των Αγίων Ιεραρχών, αλλά την συνδύασε και την συνέκρινε με τις αναζητήσεις και διαπιστώσεις του Πλάτωνος, ο οποίος θεωρούσε την παιδεία απαραίτητο αγαθό και βασική λειτουργία της πολιτείας. Ο Σεβασμιώτατος ανέφερε τον πλατωνικό μύθο του σπηλαίου, προκειμένου να δείξη ως πανανθρώπινο γεγονός την αναζήτηση, την ανεστιότητα και την ανάγκη υπέρβασης του ενθάδε, του απατηλού και πρόσκαιρου χωροχρόνου, και να επιστήση την προσοχή των εκπαιδευτικών στην υψηλότατη σκοπιμότητα της παιδείας, δηλαδή στην αναβίβαση του ανθρωπίνου νοός προς τα αιώνια και αναλλοίωτα. Βεβαίως, οι Τρείς Ιεράρχες, αν και είχαν υπ’ όψη τους όλες αυτές τις αναζητήσεις των αρχαίων φιλοσόφων, δεν δέχθηκαν τις ατελείς απαντήσεις τους, αλλά φώτισαν αυτόν τον χώρο του “σπηλαίου” της επιγείας φυλακής μας, με το φως της αποκαλυπτικής αλήθειας, αποφεύγοντας τα πολυδαίδαλα και αδιέξοδα μονοπάτια της διανόησης.

Η συζήτηση που ακολούθησε, έδειξε το ενδιαφέρον των Εκπαιδευτικών, των οποίων οι ερωτήσεις και τοποθετήσεις κράτησαν ένα υψηλό επίπεδο και μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου.

Ακολούθησε δεξίωση –η οποία πραγματοποιήθηκε χάρη στους κόπους των κυριών των Συνδέσμων Αγάπης– κατά την οποία οι συνδαιτημόνες είχαν την ευκαιρία της εγκάρδιας επικοινωνίας και της περαιτέρω γνωριμίας.

Αρχ. Κ.Ε.Γ.