Γιάννη Βαρδακουλά: Η Ναύπακτος στα Γενικά Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

 

του Γιάννη Βαρδακουλά

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου, έγιναν στο Μεσολόγγι τα εγκαίνια των νέων Γραφείων των Γενικών Αρχείων του Νομού μας, τα οποία στεγάζονται στο κτίριο πρώην στρατοπέδου Καψάλη. Ήταν μια σεμνή, φιλόξενη για τους προσκληθέντες τελετή με προεξάρχουσες οικοδέσποινες την διευθύντρια κ. Μαρία Μπακαδήμα - Ξουργιά και την συνάδελφό της κ. Σωτηρία Τσάτσα - Πατσουράκη. Ιδιαίτερη εντύπωση προξένησε η αθρόα συμμετοχή του λαού, που με την παρουσία του αναγνώρισε την σπουδαιότητα των Αρχείων και τίμησε το μέχρι σήμερα έργο της Υπηρεσίας. Από την έναρξη της λειτουργίας των, το 1988, και μέχρι την έναρξη της νέας χιλιετίας έχουν συντελεσθεί 170 παραλαβές αρχείων, δημοσίων και ιδιωτικών, που καλύπτουν χρονολογικά το διάστημα από το 1835 μέχρι τα τελευταία χρόνια.

Στα Αρχεία αυτά, όπως μου δόθηκε η ευκαιρία να σημειώσω, περιλαμβάνονται και φάκελλοι που αφορούν στην Ναύπακτο, τον Πλάτανο, την Άνω Χώρα και την Τερψιθέα. Για την διευκόλυνση των συμπολιτών μας, που επιθυμούν να κάμουν κάποια έρευνα ή να αποκομίσουν κάποια προσωπικά στοιχεία, παρατίθενται οι αντίστοιχοι φάκελλοι και τα σχετικά με αυτούς στοιχεία:

Ειρηνοδικείο - Πταισματοδικείο Ναυπάκτου (1897-1931)

95 Φάκελλοι με πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά, προτάσεις, πολιτικές εκθέσεις, ποινικές αποφάσεις, πρακτικά Πταισματοδικείου, πρακτικά και αποφάσεις μονομελούς Πλημμελιοδικείου, έγγραφα των ως άνω Δικαστηρίων.

Υποθηκοφυλακείο Ναυπάκτου

α) 1855 - 1940: βιλία υποθηκών, εκθέσεων υποθηκών και κατασχέσεων, στατιστικής μεταγραφών και υποθηκών, ημερολόγια στατιστικής του συμβολαιογράφου Κυρίτση Τρικκαίου, ευρετήρια.

β) 1855 - 1906: τόμοι μεταγραφών του Δήμου Ναυπάκτου, βιβλία μερίδων και παραχωρητηρίων εθνικών γαιών.

γ) 1889-1931: δύο τόμοι παραχωρητηρίων και κατασχέσεων.

Πολεοδομικό Γραφείο Ναυπακτίας (1982-1990)

Φάκελλοι αδειών, τοπογραφικών διαγραμμάτων, εγκρίσεων ηλεκτροδότησης, αυθαιρέτων κτισμάτων, αρτιότητας οικοπέδων, αρχιτεκτονικής υπηρεσίας, προσωπικού και επετηρίδας, οικονομικών θεμάτων, διοικητικών θεμάτων.

Υπηρεσία Σεισμοπλήκτων: (1976-1990)

Αλληλογραφία εργοταξίου, χρονολογικό αρχείο, αυτοψίες σεισμοπλήκτων οικημάτων, κατεδαφίσεων, προόδου εργασιών, οικονομικών θεμάτων.

Ελληνικό Σχολείο Ναυπάκτου: (1889-1929)

Βιβλία γενικού ελέγχου μαθητών, ειδικού ελέγχου, πιστοποιητικών σπουδής και μαθητολόγια.

Γυμνάσιο Ναυπάκτου (1923-1940)

Βιβλία ειδικού ελέγχου μαθητών, πιστοποιητικών σπουδής, μαθητολόγια.

Υποθηκοφυλακείο Αποδοτίας (Άνω Χώρας 1918-1939)

Δικαιολογητικά υποθηκών.

Ελληνικό Σχολείο Πλατάνου (1889-1938)

Βιβλία γενικού ελέγχου μαθητών, πιστοποιητικών σπουδής, μαθητολόγια.

Ελληνικό Σχολείο Τερψιθέας (1889-1938)

Βιβλίο ειδικού ελέγχου μαθητών, πιστοποιητικών σπουδής, μαθητολόγιο.

Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου - Ναυπακτίας (1910-1977)

Εκθέσεις διαχειριστικού και διοικητικού ελέγχου, ισολογισμών, ισοζυγίων, απογραφών, ημερολογίου, καθολικού, περιοδικά, βιβλία βιβλιοθήκης.

Στα Αρχεία υπάρχουν ακόμη οι συμβολαιογραφικές πράξεις των συμβολαιογράφων:

α) Δημητρίου Πατσαντζοπούλου, 1885-1893

β) Δημητρίου Κοσκινά, 1894-1896

γ) Κυρίτση Τρικκαίου, 1893-1932

δ) συμβολαιογράφων των ετών 1868-1954

καί τέλος πίνακες των α) συμφολαιογραφησάντων ειρηνοδικών Ναυπάκτου 1835-1885 και 1835-1910 και των συμβολαιογράφων Κραββάρων 1835-1910.

Ευχής έργο είναι, όσοι έχουν κείμενα, που αναφέρονται σε οποιαδήποτε γεγονότα του ιστορικού και κοινωνικού βίου της Επαρχίας μας, να τα παραδώσουν στην Υπηρεσία Γενικών Αρχείων Αιτωλοακαρνανίας, όπου θα αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να φθαρούν και να καταστραφούν.

Πρέπει, βέβαια, να υπομνησθή ότι η ύπαρξη σήμερα των Γενικών Αρχείων του Κράτους οφείλεται στην εισήγηση του μεγάλου Επαχτίτη Ιστοριοδίφη Γιάννη Βλαχογιάννη, την οποία υιοθέτησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Και πάλι μου δίδεται η ευκαρία να συγχαρώ και να ευχαριστήσω κι’ εγώ τις κυρίες Μπακαδήμα και Τσάτσα, για τον ακούραστο, σεμνό αγώνα τους, με τον οποίο προσφέρουν και για την πόλη και την επαρχία μας, τις ανεκτίμητες υπηρεσίες τους.