Τρείς Ιεράρχες, Εκπαιδευτικοί καί Ευρωπαϊκή Ένωση

Πραγματοποιήθηκε την ημέρα των Τριών Ιεραρχών η επίσημη εκδήλωση της Ι. Μητροπόλεως προς τιμήν των Λειτουργών της Παιδείας. Στους Εκπαιδευτικούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ι. Μητροπόλεως και γέμισαν την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως μίλησε ο Σεβασμιώτατος, με θέμα: “Οι Τρείς Ιεράρχες και η Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Τρείς Ιεράρχες, Εκπαιδευτικοί καί Ευρωπαϊκή ΈνωσηΈνα θέμα επίκαιρο και ενδιαφέρον. Κατά την ανάπτυξή του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στις έννοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ορθοδόξου Παραδόσεως, κυρίως εξ απόψεως πολιτισμικής. Στην βάση των δύο αυτών πολιτισμών εντόπισε αφ’ ενός μεν την διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών και αφ’ ετέρου την διδασκαλία του συγχρόνου τους ιερού Αυγουστίνου, του οποίου τις διδασκαλίες χρησιμοποίησαν οι “θεολογούντες” του φραγκικού επεκτατισμού, για να κατασκευάσουν τα αχυρένια οικοδομήματα της ιδεολογίας τους, τα οποία βεβαίως γκρεμίζονταν και διαδέχονταν το ένα το άλλο (σχολαστικισμός, αναγέννηση, μεταρρύθμιση, ρομαντισμός, μοντερνισμός, μεταμοντερνισμός).

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, αναφέρθηκε στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και στην προσπάθεια θεσμικών αλλαγών στην Ευρώπη, που γίνονται εν όψει της ενοποιήσεώς της. Στην θεσμική αυτή αλλαγή μπορεί η Ελλάδα να συμμετάσχη, όχι μόνον με την δυνατότητα επιλογής των προτεινομένων από τους Εταίρους σχεδίων, κατόπιν σχετικών ζυμώσεων στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, αλλά και με την παρουσίαση συγκεκριμένης πρότασης, εμπνευσμένης από την δική μας παράδοση, η οποία στηρίζεται στα γερά θεμέλια του Ελληνορθοδόξου - Ρωμαίϊκου πολιτισμού, στοιχεία του οποίου παρουσίασε στους ακροατές. Υπενθύμησε σ’ αυτό το σημείο την άποψη του ιστορικού Ν. Σβορώνου, ο οποίος είχε εντοπίσει με την ματιά του ιστορικού επιστήμονα, τέσσερα βασικά μετρήσιμα στοιχεία τα οποία δείχνουν την ανωτερότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι των άλλων Ομολογιών.

Καταστάλαγμα της όλης εισήγησης ήταν μια θετική και εμπνευσμένη αντιμετώπιση της προοπτικής της ενοποίησης της Ευρώπης, η οποία συνοψίζεται στην φράση: “νά μεταφέρουμε το πνεύμα της Ρωμηοσύνης στην Ενωμένη Ευρώπη”.

Η συνάντηση - έκφραση αγάπης και τιμής προς τους Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς τελείωσε με δεξίωση, για την οποία κοπίασαν τα μέλη των Συνδέσμων Αγάπης.

Αρχιμ. Κ.Ε.Γ.