Κύριο θέμα: Κορυφαία εκδήλωση της συνοδικότητας της Εκκλησίας - Ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας

Η Σύνοδος της Ιεραρχίας μιάς Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι το ανώτατο όργανο διοικήσεώς της. Είναι δέ τόσο μεγάλη η σημασία για την ζωή της Εκκλησίας, ώστε το πολίτευμά της να ονομάζεται Συνοδικό.

Από την πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων τα βασικά προβλήματα λύνονταν συνοδικώς. Ακόμη και στο Μητροπολιτικό σύστημα διοικήσεως, κατά το οποίο αναγνωρίζεται διοικητική υπεροχή του Μητροπολίτου έναντι των Επισκόπων της επαρχίας του, και εκεί ισχύει το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας, σύμφωνα με τον λδ' αποστολικό Κανόνα: «Τούς Επισκόπους εκάστου έθνους, ειδέναι χρή τον εν αυτοίς πρώτον, και ηγείσθαι αυτόν ως κεφαλήν, και μηδέν τι πράττειν περιττόν άνευ της εκείνου γνώμης μόνα δέ πράττειν έκαστον, όσα τή αυτού παροικία επιβάλλει, και ταίς υπ’ αυτήν χώραις. Αλλά μηδέ εκείνος άνευ της πάντων γνώμης ποιείτω τι...».

Άλλωστε, σύμφωνα με την μελέτη του π. Γεωργίου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, την οποία μνημονεύει ο Σεβασμιώτατος στα κείμενά του, το όλο πολίτευμα της Εκκλησίας, σε κάθε βαθμίδα του λειτουργεί συνοδικώς.

Εξ ού και η προτροπή των ιερών Κανόνων, λζ' των Αγίων Αποστόλων και ε' της Α' Οικουμενικής, να συνέρχεται δύο φορές κατ’ έτος η Ιεραρχία των Επισκόπων και να αντιμετωπίζη τα διάφορα προβλήματα. Μάλιστα καθορίζεται και η ημερομηνία των Συνόδων (η τέταρτη Εβδομάδα της Πεντηκοστής και η 12η ημέρα του "Υπερβερεταίου" –περίπου 27 Οκτωβρίου– ή «μία μέν πρό της Τεσσαρακοστής,... δευτέρα δέ, περί του μετοπώρου (φθινοπώρου) καιρόν»).

Εξ ού και η μνημόνευση στον Καστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος για μία τουλάχιστον ετήσια τακτική σύγκληση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (1 Οκτωβρίου), ενώ δύναται να συγκαλήται και σε έκτακτη σύνοδο, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Στήν φετινή τακτική Σύνοδο της Ιεραρχίας συζητήθηκαν τα εξής σοβαρά θέματα:

Εξ άλλου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος στην εισαγωγική ομιλία του έθιξε τα εξής επί μέρους θέματα:

Η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε Δελτία Τύπου μετά από κάθε συνεδρία της, τα οποία, μαζί με άλλα στοιχεία, δημοσιεύθηκαν και στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος (http://ecclesia.gr)

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιερόθεος, εκτός από την ανάγνωση της εισηγήσεώς του, έκανε πολλές παρεμβάσεις κατά τις συζητήσεις των άλλων θεμάτων.

Επίσης, στην Ιεραρχία συζητήθηκε και το εκκλησιολογικό πρόβλημα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως της επαρχίας μας. Στήν σελίδα 10 της Παρέμβασης δημοσιεύουμε το τμήμα του Δελτίου Τύπου της Ιεράς Συνόδου (12-10-2001) καθώς και το τμήμα της εισηγήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας κ. Γερμανού, τα οποία αφορούν στο θέμα αυτό.

Είναι σημαντικό, ως Χριστιανοί, να αναμένουμε και να προσμένουμε αυτές τις εκδηλώσεις της συνοδικότητας της Εκκλησίας, με την νοσταλγία των ενδόξων Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων της Εκκλησίας μας και με την βεβαιότητα ότι υπάρχει και θα υπάρχη Εκκλησία εν τώ κόσμω.

Εν συνεχεία δημοσιεύουμε το τελευταίο κεφάλαιο της εισηγήσεως του Σεβ. Μητροπολίτη μας στην Ιεραρχία.

Αρχιμ. Κ.Ε.Γ.

 

 

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ