Κύριο θέμα: Δηλώσεις εν όψει των εκλογών - Ανεπηρέαστη γνώμη

Ανεπηρέαστη γνώμη

Οι αρχές και οι εξουσίες στις ανθρώπινες κοινωνίες αποτελούν μεταπτωτικό φαινόμενο. Η Εκκλησία δεν συμμετέχει στην εξάσκηση αυτής της εξουσίας και δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες ανάδειξης των αρχόντων' πολύ δέ περισσότερο δεν κομματίζεται. Έργο της Εκκλησίας είναι ο αγιασμός των ανθρώπων, οδηγώντας αυτούς στην προπτωτική κατάσταση στα όρια της προσωπικής ζωής εκάστου' ένας αγιασμός που έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνία και τον κόσμο. Η Εκκλησία, όταν και όπου επεμβαίνει, το κάνει για λόγους ποιμαντικής και αυτό μπορεί να γίνη ακόμη και με την ευκαιρία των εκλογών. Οι ποιμένες αισθάνονται ευθύνη για το ποίμνιο τους και το καθοδηγούν προς την τελείωση.

Στήν Επαρχία μας, κατά τις διαδικασίες ανάδειξης των αρχόντων (οι οποίοι πρέπει να νοούνται ως διάκονοι του λαού) παρατηρούνται κάποιες υπερβάσεις, κάποιες συγχύσεις, που προκαλούν δυσλειτουργία στην τοπική κοινωνία. Δέν εννοούμε μόνο την αντικατάσταση του πολιτικού λόγου από τις αρχές του μάρκετιγκ (κοινός τόπος στις σύγχρονες δημοκρατίες), αλλά την χρησιμοποίηση θεσμών της Εκκλησίας για τον επηρεασμό της γνώμης του λαού. Η δημοκρατία-ελευθερία είναι καθημερινή κατάκτηση και “θέλει αρετήν και τόλμην” από άρχοντες και αρχομένους.

Ο Σεβασμιώτατος παρεμβαίνει με ποιμαντική ευθύνη και ευαισθησία στο πρόβλημα αυτό, με τις δηλώσεις που δημοσιεύουμε εν συνεχεία.

Χ.Α.Μ.

Δηλώσεις του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου

εν όψει των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών

Οι Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές πλησιάζουν και οι δημότες θα κληθούν να αναδείξουν με την ψήφο τους τούς Δημοτικούς και Νομαρχιακούς άρχοντες πού θα διαχειρισθούν κατά την επομένη τετραετία τα ζητήματα των τοπικών κοινωνιών.

Μέ την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να καταθέσω μερικές απόψεις, τις οποίες καλόν είναι να έχουν υπ’ όψη τους τόσο οι υποψήφιοι Δημοτικοί και Νομαρχιακοί άρχοντες όσο και ο λαός ή οι πολίτες της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως.

1. Η τετραετία 2002-2006 είναι ιδιαίτερα σημαντική, και για τον πρόσθετο λόγο της διεξαγωγής στην χώρα μας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 με όλη την προβολή που αυτό συνεπάγεται. Συγχρόνως, η πόλη των Πατρών έχει ορισθή ως η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2006. Τέλος, την ίδια περίοδο θα περατωθή η Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου που θα συντελέση αναμφισβήτητα στην αναβάθμιση της περιοχής μας, αλλά και στην ανάδειξη υπαρχόντων προβλημάτων και στην ανάδειξη νέων, τα οποία θα απαιτήσουν λύσεις και λύτες. Καί τα τρία αυτά γεγονότα δημιουργούν πρόσθετες υποχρεώσεις στούς Δημοτικούς και Νομαρχιακούς άρχοντες που πρόκειται να εκλεγούν στούς Δήμους της Ιεράς Μητροπόλεώς μας αλλά και στην Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας.

2. Ως Ποιμένας της περιοχής μας υπέρκειμαι κοσμικών ιδεολογιών και κομματικών παρατάξεων και, όπως σε όλη μου την ζωή, έτσι και τώρα θα σέβομαι και θα συνεργάζομαι, όσο εξαρτάται από μένα, με τούς εκλεγμένους άρχοντες του τόπου. Καί φυσικά, όπως έπραξα μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε οποιονδήποτε μηχανισμό αναδείξεως τοπικών αρχόντων, γιατί η Εκκλησία, πιστή στην αποστολή της, ούτε πολιτεύεται, ούτε αναμειγνύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα της πολιτείας. Όσοι κακόβουλα διαδίδουν ότι ευνόησα στο παρελθόν μερικούς υποψηφίους είναι κοινοί συκοφάντες.

Επίσης, ως Μητροπολίτης της περιοχής αυτής έχω την ιερή ευθύνη να διατηρώ και να διαφυλάσσω την κανονικότητα και νομιμότητα της εκκλησιαστικής ζωής, να στηρίζω τούς εκκλησιαστικούς θεσμούς και τις παραδόσεις. Καί συγχρόνως ως Πρόεδρος διαφόρων Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων έχω καθήκον να συνεργάζομαι, χωρίς καμμιά διάκριση, με τούς εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού, για την καλή λειτουργία τους. Ήδη μερικά από αυτά αξιοποιούνται και μερικά άλλα πρέπει να λειτουργήσουν καλύτερα, για το καλό της τοπικής κοινωνίας.

3. Επίσης οι Ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως και οι μοναχοί δεν πρέπει να αναμειγνύονται στα πολιτικά δρώμενα, γιατί είναι αδιανόητον κάποιοι, σε απόλυτη αντίθεση με το ορθόδοξο ήθος, να εκμεταλλεύονται την πνευματική πατρότητα, το μυστήριο της ιεράς Εξομολογήσεως για να εξασκούν ψυχολογικές πιέσεις στα πνευματικά τους παιδιά. Καί αν υπάρχη κάποια τεκμηριωμένη αναφορά για ανάμιξη άμεση ή έμμεση Κληρικού ή μοναχού στις εκλογές, ή ακόμη και για άσκηση ψυχολογικής πίεσης σε εκλογείς, αυτή θα εξετάζεται με την δέουσα υπευθυνότητα από την Ιερά Μητρόπολη, η οποία θα πράξη τα δέοντα. Διότι είναι απαράδεκτο να δημιουργήται η εντύπωση και να διαδίδεται μετ’ επιτάσεως μάλιστα η πληροφορία ότι κάποιοι τοπικοί άρχοντες εξελέγησαν και εκλέγονται με ψήφους που τούς έφερε η προσπάθεια διαφόρων Κληρικών ή μοναχών.

4. Παράλληλα οι τοπικοί άρχοντες (δημοτικοί, νομαρχιακοί) πρέπει να σέβονται την Εκκλησία, τον Επίσκοπο, τούς θεσμούς της Εκκλησίας και τις παραδόσεις της και να συνεργάζονται με τον Επίσκοπο του τόπου για το κοινό όφελος. Επίσης, οι υποψήφιοι άρχοντες δεν πρέπει να δίδουν δικαιώματα σε Κληρικούς και μοναχούς να διαδραματίζουν τον ρόλο του ρυθμιστού των πολιτικών πραγμάτων, διότι με τον τρόπο αυτό, με την θέλησή τους, αναμειγνύουν την Εκκλησία ή φορείς της Εκκλησίας στα πολιτικά πράγματα, πράγμα το οποίο όλοι κατηγορούν. Έτσι γίνονται “υποτελείς” και δίδουν δικαιώματα για ανάπτυξη ξένων κέντρων εξουσίας.

5. Η ευθύνη όμως βαρύνει και τούς εκλέκτορας - ψηφοφόρους, τον λαό δηλαδή, οι οποίοι οφείλουν να αναδείξουν με την ψήφο τους αυτούς που παράγουν έργο και σέβονται τούς εκκλησιαστικούς θεσμούς και τον Επίσκοπο. Είναι φυσικό, αν κανείς αγαπά την Εκκλησία, να μή συνεργή με την ψήφο του σε αρνητικές συμπεριφορές έναντι της Εκκλησίας, των θεσμών της Εκκλησίας και του Επισκόπου τους. Καί βεβαίως οφείλουν οι εκλέκτορες - ψηφοφόροι να αποκρούουν και οι ίδιοι κάθε επιχειρούμενο βιασμό της συνείδησής τους και να μήν επιτρέπουν στούς πνευματικούς τους πατέρας να υπερβαίνουν την αρμοδιότητά τους και να εισέρχονται σε πολιτικές διαδικασίες με το να υποδεικνύουν πρόσωπα ή παρατάξεις που πρέπει να ψηφίσουν. Τό έργο των εξομολόγων Κληρικών είναι να βοηθούν τούς Χριστιανούς να θεραπεύονται από τα ψυχικά πάθη και όχι να τούς χρησιμοποιούν ως “πιόνια” στην διεκδίκηση ρόλου πολιτικού παράγοντα στην κοινωνία σε βάρος της Εκκλησίας.

6. Λέγονται όλα αυτά, γιατί δυστυχώς ο τόπος αυτός ταλαιπωρείται εδώ και τρείς δεκαετίες περίπου από μιά υφέρπουσα, δυνάμει ή ενεργεία, εκκλησιαστική διαρχία, αφού υπάρχουν Κληρικοί και μοναχοί που υποτιμούν και παραθεωρούν τούς εκκλησιαστικούς θεσμούς και νοθεύουν το εκκλησιαστικό φρόνημα του λαού και εξασκούν ποικίλες πιέσεις χάρη προσωπικών και ιδιοτελών σκοπών. Είναι ενδεικτικές οι πάνω από δεκαπέντε (15) αποφάσεις της Ιεραρχίας και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το θέμα αυτό. Η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι η ακαταστασία που υπάρχει στην Ναύπακτο, ως προς το εκκλησιαστικό θέμα, οφείλεται και στην ανοχή μερικών τοπικών παραγόντων, οι οποίοι σιωπούν μπροστά σε απαράδεκτα φαινόμενα και με την στάση τους και κάποιες άστοχες ενέργειές τους, ίσως άθελά τους, τα ενισχύουν. Είναι δυστύχημα για την δημοκρατική ευαισθησία του λαού μας, ορισμένοι υποψήφιοι να υποκύπτουν σε ποικίλες πιέσεις προερχόμενες από Κληρικούς και μοναχούς, προκειμένου να εξασφαλίσουν μερικές αμφίβολες δεκάδες ψήφους, καθώς επίσης είναι δυστύχημα για το εκκλησιαστικό μας πολίτευμα να χρησιμοποιούνται μερικά μέλη της Εκκλησίας για να υπονομεύονται οι θεσμοί της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μιά σχισματική κατάσταση.

7. Θεώρησα χρέος μου να προβώ στις δηλώσεις αυτές, διότι η σιωπή μου μπορεί να θεωρηθή ένοχη, ότι δηλαδή δήθεν ανέχομαι ή και υποθάλπω κάποιους Κληρικούς και μοναχούς, αποδεχόμενος τις όποιες, άμεσες ή έμμεσες, παρεμβάσεις τους στις εξελίξεις του τόπου μας. Αντίθετα μάλιστα, καταδικάζω τέτοιες ενέργειες Κληρικών και μοναχών, καθώς επίσης καταδικάζω ενέργειες υποψηφίων τοπικών αρχόντων που δίδουν το δικαίωμα σε Κληρικούς και μοναχούς να ρυθμίζουν τα πολιτικά πράγματα και έτσι δημιουργούνται “παρεκκλησιαστικές” και “παρακοινωνικές” ομάδες εξουσίας.

Γι’ αυτό καί σημειώνω τα προεκτεθέντα με μοναδική προτεραιότητα το καλό της κοινωνίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας μας. Κανείς από μάς δεν μπορεί να ανέχεται την υπονόμευση των εκκλησιαστικών θεσμών, πολλώ δέ μάλλον την καταπίεση της ελεύθερης βούλησης του λαού.

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ