Γεγονότα καὶ Σχόλια: Τα σοβαρά θέματα... - Σεβασμός και αγάπη

Τα σοβαρά θέματα...

Στην εποχή μας τα ασήμαντα θέματα χαρακτηρίζονται σημαντικά και τα σημαντικά περνάνε στα αζήτητα. Έτσι παρουσιάστηκε ως τεράστιο θέμα –σχεδόν σαν μείζον εθνικό θέμα– η “επίσκεψη” του προέδρου της Α.Ε.Κ. κ. Ψωμιάδη στο σπίτι του ποδοσφαιριστή κ. Νικολαΐδη. Εμφανίστηκαν παράγοντες του ποδοσφαίρου, ακόμη και πολιτικοί, που μίλησαν “σοβαρά” για το μεγάλο πρόβλημα. Ασχολήθηκαν οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες και ξεσηκώθηκαν οι φίλαθλοι.

Από την παρουσίαση του όλου θέματος προκαλούμαι να μιλήσω για κάποια λίγο σοβαρότερα καθημερινά μας θέματα.

1. Στην πόλη μας, και ιδιαίτερα στην ορεινή Ναυπακτία, υπάρχουν πολλοί γέροντες και γερόντισσες που έχουν ανάγκη από προστασία και περιποίηση, την οποία μπορεί σε ικανοποιητικό βαθμό να προσφέρη ένα καλά οργανωμένο Γηροκομείο, σαν κι’ αυτό που χτίζεται από το Ξύκειο-Καπουρδέλειο Ίδρυμα της Ναυπάκτου.

2. Υπάρχουν πολλές οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες και ανταποκρίνονται με δυσκολία και με πολλές ελλείψεις στις βασικές τους ανάγκες.

Στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Ψωμιάδης, αναφέρθηκε στα χρήματα που παίρνει ο ποδοσφαιριστής για να προσφέρη το αθλητικό ταλέντο του στην ομάδα της Α.Ε.Κ.. Με χονδρούς υπολογισμούς τα μισά από αυτά θα έφθαναν για να ολοκληρωθούν οι βασικές εργασίες για την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ξύκειου-Καπουρδέλειου Γηροκομείου και θα ικανοποιούσαν τις βασικές ανάγκες για τροφή, ένδυση και φροντιστήρια όλων των οικογενειών της Ναυπάκτου που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα, για ένα τουλάχιστον χρόνο. Για τον επόμενο χρόνο θα μας αρκούσαν πάλι τα μισά από την ανανέωση του συμβολαίου...

Για να μη προκαλούμαστε, λοιπόν, να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις θα πρέπη να μη μεγαλοποιούνται τα ασήμαντα και ανούσια θέματα.

Σεβασμός και αγάπη

Σύμφωνα με σχόλιο του Ορθοδόξου Τύπου (φ. 17-1-03) με τίτλο Φιλόδοξοι βιογράφοι “παρατηρείται από καιρού το φαινόμενον εκδόσεως πληθώρας πολυσέλιδων βιβλίων περί Αγίου Όρους και Αγιορειτών υπό λαϊκών και κληρικών”, των οποίων η ύλη λέγεται ότι αποσκοπεί στην ψυχική ωφέλεια των αναγνωστών, αλλά μάλλον αποβλέπει στο όχι ευκαταφρόνητο κέρδος των πωλήσεων.

Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ούτε να απορρίψουμε το σχόλιο του Ορθοδόξου Τύπου. Είναι αναγκαίο πάντως ότι “οι ταπεινοί, ησύχιοι, αθόρυβοι και σιωπηλοί μακαριστοί Γέροντες” πρέπει να προσεγγίζονται με βαθύτατο σεβασμό και καθαρή αγάπη προς τα πρόσωπά τους, χωρίς σκοπιμότητες που είναι ξένες προς την ασκητική ζωή τους.

Τα πληθωρικά βιβλία, όταν δεν υπάρχουν τα παραπάνω στοιχεία, υπάρχει κίνδυνος να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και να δημιουργούν μεγάλο κακό στην Εκκλησία.

π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ