Συνοδικά: Από την Συνεδρίαση της Δ.Ι.Σ. Ἰανουαρίου

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος συγκροτείται από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, ως Πρόεδρο, και από δώδεκα Μητροπολίτες - μέλη, οι οποίοι λαμβάνονται κατά την σειρά των πρεσβείων της Αρχιερωσύνης και εκ περιτροπής, έξι από την Αυτοκέφαλο Εκκλησία της Ελλάδος και έξι από τις Νέες Χώρες (Ήπειρο, Βόρεια Ελλάδα).

Η Δ.Ι.Σ., ως διαρκές διοικητικό όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ασκεί διάφορες αρμοδιότητες, μερικές από τις οποίες είναι:

· Επιμελείται της ακριβούς εκτελέσεως των αποφάσεων της Ιεραρχίας, · εκτελεί τις πράξεις που της αναθέτει η Ιεραρχία, · γνωμοδοτεί για κάθε εκκλησιαστικό νόμο που τελεί υπό ψήφιση, · επιλαμβάνεται των τρεχούσης φύσεως εκκλησιαστικών θεμάτων, · παρακολουθεί το δογματικό περιεχόμενο των θρησκευτικών διδακτικών βιβλίων της Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως, · συνεργάζεται με την Πολιτεία επί θεμάτων εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως και μεριμνά για την επιμόρφωση του Κλήρου, · επαγρυπνεί για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, κληρικών και μοναχών, κ.ά.

Η Δ.Ι.Σ., κατά το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις Συνεδριάσεις της Ιεραρχίας, ασκεί κάθε εκκλησιαστική - διοικητική εξουσία (εξαιρούνται η εκλογή Μητροπολιτών, κ.ά.) κατά τους ιερούς Κανόνες, τις ιερές παραδόσεις και τους νόμους. Συνεδριάζει δε επί μία εβδομάδα κάθε μήνα.

Κατά τις Συνεδριάσεις του μηνός Ιανουαρίου ε.έ. ελήφθησαν, μεταξύ των άλλων, και οι εξής αποφάσεις, όπως τις πληροφορηθήκαμε από τα Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου.

* * *

Αποφασίσθηκε να συγκληθή εντός του έτους 2003 Συνέδριο Ιεροκηρύκων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

*

Επελήφθη του θέματος της αυτοβούλου μεταβολής των τίτλων των Ιερών Μητροπόλεων και αποφάσισε να συστήση στους Σεβ. Μητροπολίτες να μην προβαίνουν στην αλλαγή των τίτλων των Ιερών Μητροπόλεων.

*

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να ενεργοποιηθή η από του παρελθόντος Μαΐου απόφαση της Ιεράς Συνόδου περί τελέσεως της “κουράς” δοκίμων μοναχών της Γυναικείας Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Μάκρης Αττικής. Τις “κουρές” θα τελέση κατ' εντολήν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Νικόδημος.

*

Η Δ.Ι.Σ. συζήτησε το νέο Νομοσχέδιο περί Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως με τίτλο "Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως". Ανεγνώσθη το Νομοσχέδιο και έγινε συζήτηση κατ' άρθρον. Το Νομοσχέδιο αυτό καταρτίσθηκε από μικτή Επιτροπή Εκκλησίας και Πολιτείας υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέως Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ιωάννου Κονιδάρη. Η Επιτροπή άρχισε το έργο της στις 9.4.2002 και αφού πραγματοποίησε είκοσι πέντε περίπου συνεδριάσεις παρέδωσε το Νομοσχέδιο στον Υπουργό Παιδείας.

Με το νέο Νομοσχέδιο περί Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ιδρύονται τέσσερις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, των οποίων τα προγράμματα σπουδών είναι διαρκείας οκτώ εξαμήνων και η φοίτηση σε αυτά είναι υποχρεωτική. Επίσης ιδρύονται Σχολές Ιερατικών Σπουδών που ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Από τα λειτουργούντα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια διατηρούνται όσα εξ αυτών συμπληρώνουν τον αριθμόν των πενήντα μαθητών κατά την τελευταία τριετία.

Σκοπός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των Σχολών αυτών είναι "η ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών και Λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους". Θεωρούνται ως οι "παραγωγικές Σχολές της Ορθοδόξου Εκκλησίας" ...

Η Δ.Ι.Σ. εξέφρασε την ευαρέσκειά Της στα Μέλη της μικτής Επιτροπής που κατήρτησαν το Νομοσχέδιο αυτό, υπεγράμμισε τη σημαντική συμβολή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευθυμίου και εύχεται να ψηφισθεί το Νομοσχέδιο ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Εν όψει των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται και στη χώρα μας απαιτείται οι Κληρικοί να έχουν τα ανάλογα προσόντα, πνευματικά και τυπικά, για να ανταποκριθούν στις πολλές και υψηλές απαιτήσεις των καιρών.

*

Επίσης, “ενεκρίθη το καταστατικό της Ανωνύμου Εταιρείας για τις Εκδόσεις, το Ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και την Τηλεόραση, η οποία Ανώνυμος Εταιρεία συνιστάται με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

*

Η Δ.Ι.Σ. συζήτησε το θέμα της ενδεχόμενης διαδικασίας καταργήσεως της Κυριακής Αργίας ύστερα από μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επειδή εκφράσθηκαν αντιρρήσεις για την απόφαση αυτή από ομοσπονδίες υπαλλήλων και εργαζομένων και επειδή η Κυριακή Αργία είναι καθιερωμένο ατομικό δικαίωμα των εργαζομένων η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να συμπαρασταθή στο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων, επιπλέον δε και δια λόγους εκκλησιολογικούς και παραδοσιακούς.”