«Πεντηκοστὴ - Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων»- Ἀκοῦστε παιδιά (video)

Ἀπὸ τὴν σελίδα «Catéchisme - Métropole Grec-Orthodoxe de France» δεῖτε video ἀπὸ τὴν ἑνότητα  «Ἀκοῦστε παιδιά!»

Agioi Pavtes Pevtikostn
«Ἅγιοι Πάντες» «Πεντηκοστή»
   
Agioi Kwvstavtivos Heleni Thomas
«Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη» «Ἡ ψηλάφιση τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ»
   

Anastasis

Mystikos Deipvos
«Ἡ Ἀνάσταση» «Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος»
   

Vaioforos

Lazaros
«Ἡ Εἴσοδος τοῦ Κυρίου στὰ Ἱεροσόλυμα»   «Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου» 
  • Προβολές: 32003

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance