Γράφτηκε στις .

Ἱερὲς Μονὲς

Μονὴ Ἀμπελακιώτισσας

Μονὴ Βομβοκοῦς

Μονὴ Μεταμορφώσεως