Skip to main content

Θεία Λειτουργία γιὰ τοὺς Ναυπακτίους Ἀθηνῶν στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο Ἀχαρνῶν (video)

Τήν Κυριακή, 28 Μαΐου 2023, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν, ὕστερα ἀπό πρόσκληση τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας καί τῆς Ἀδελφότητος Ναυπακτίων Ἀττικῆς καί μέ τήν ἄδεια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. Στήν θεία Λειτουργία ἔγινε καί ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν μελῶν τῶν Συλλόγων καί τῶν Προέδρων, κ. Θεοδώρου Παπαδοπούλου καί κ. Κωνσταντίνου Βουτσινᾶ, ἀντιστοίχως.

Ὁ Σεβασμιώτατος συλλειτούργησε μέ τούς Ἱερεῖς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, π. Γεώργιο Καλποῦζο καί ἄλλους Ἱερεῖς καθώς καί δύο Διακόνους.

Στό κήρυγμά του, ἀναφερόμενος στήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, ἑρμήνευσε τό χωρίο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό τήν Ἐπιστολή του πρός τόν μαθητή του Τιμόθεο: «Καί ὁμολογουμένως μέγα ἐστί τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ» (Α΄ Τιμ. γ΄, 16).

Ἀναλύοντας αὐτό τό χωρίο εἶπε ὅτι ἡ κατά Θεόν εὐσέβεια εἶναι μεγάλο μυστήριο, δέν εἶναι μιά ἐξωτερική συμπεριφορά, ἀλλά ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό καί ἡ βίωση ὅλων τῶν γεγονότων τῆς θείας Οἰκονομίας, τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως.

Στό χωρίο αὐτό φαίνεται ὅτι ὑπάρχει μιά τριμερής διαίρεση, ἄν καί ὑπάρχει ἑνότητα. Πρῶτον εἶναι ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, δεύτερον εἶναι ἡ Ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς καί τρίτον εἶναι ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἐπέκταση τοῦ κηρύγματός Του σέ ὅλον τόν κόσμο. Κατά τόν ἱερό Θεοφύλακτο, τέθηκε τελευταῖα τό «ἀνελήφθη ἐν δόξῃ», γιατί ὁ Χριστός εἶναι στούς οὐρανούς μέσα στήν δόξα τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀληθινός Θεός.

Θεία Λειτουργία γιὰ τοὺς Ναυπακτίους Ἀθηνῶν στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο ἈχαρνῶνΣτήν συνέχεια εἶπε ὅτι αὐτό τό χωρίο φαίνεται πώς ἦταν ἕνας ἀρχαῖος λειτουργικός ὕμνος, πού ἀπετέλεσε τήν ἀρχή τῶν βαπτιστηρίων Συμβόλων, καί ἐπεκτάθηκε ἀργότερα μέ τό γνωστόν «Σύμβολον τῆς Πίστεως», τοῦ ὁποίου τά πρῶτα ἄρθρα συνεκρότησαν οἱ Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τούς ὁποίους ἑορτάζουμε σήμερα.

Ἀκριβῶς γι’ αὐτό ἀναφέρθηκε στούς Πατέρες τῆς Συνόδου αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι ὁριοθέτησαν τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Χριστοῦ σέ σχέση μέ τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος ἀμφισβήτησε τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ.

Κατέληξε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη πίστη εἶναι ἡ ταυτότητα ἐμπειριῶν τῶν Προφητῶν, Ἀποστόλων καί Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ὁμίλησαν γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ.

Κατά τήν Ἀπόλυση ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς Προέδρους καί τά μέλη τῶν Συλλόγων τῆς Ναυπακτίας γιά τήν διοργάνωση τῆς λειτουργικῆς αὐτῆς συνάντησης, κατά τήν ὁποία δόθηκε ἡ δυνατότητα εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μεταξύ τους. Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος μέ χαρά ἔδωσε τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία νά γίνη αὐτή ἡ θεία Λειτουργία, καί μάλιστα μετέφερε τίς εὐχές του σέ ὅλους τούς Ναυπακτίους, διότι συνδεόταν στενά μέ τούς κατά καιρούς Μητροπολίτας τῆς Ναυπάκτου, καθώς ἐπίσης εὐχαρίστησε τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, π. Γεώργιο Καλποῦζο, τούς ἄλλους Ἱερεῖς καί Διακόνους καί τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους τοῦ Ναοῦ, καί εὐχήθηκε νά ἔχουν ὑγεία κατ’ ἄμφω.

Μετά τήν θεία Λειτουργία τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ δεξιώθηκε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο καί τούς Ναυπακτίους, καί στήν συνάντηση συζήτησαν διάφορα θέματα πού ἔχουν σχέση μέ τήν Ναύπακτο. Τόν Σεβασμιώτατο προσεφώνησαν ὁ Πρόεδρος τῆς ΟΣΥΝ, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Ναυπακτίων Ἀττικῆς «ὁ Ἔπακτος», καί ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους.

Παρόντες ἦταν, ἐκτός ἀπό τούς πραναφερθέντες Προέδρους ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Ἀθανάσιος Παπαθανάσης, ἡ κ. Ὀλυμπία Ἀναστασοπούλου, Γενική Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ, ὁ κ. Νικόλαος Νούλας, καθηγητής, Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν, ἡ κ. Ζέφη Δημαδάμα, ὁ κ. Διονύσιος Πελέκης, Δικηγόρος, ὁ κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος, ὁ κ. Ἀνδρέας Κωνσταντόπουλος καί πολλοί ἄλλοι.

ὅλη ἐκδήλωση ἦταν ἐξαιρετική, καί ὅλοι διατύπωσαν τήν πρόταση νά ἐπαναλαμβάνεται αὐτή, γιατί ἔτσι δίνεται ἡ δυνατότητα στόν Σεβασμιώτατο καί τούς Ναυπακτίους νά συναντῶνται καί νά διατρανώνουν τήν ἐπικοινωνία τους.

 

Θεῖο κήρυγμα

Φωτογραφίες

  • Προβολές: 2688