Skip to main content

Σύνδεσμος Ἀγάπης Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ναυπάκτου:  Ὁ ἑορτασμός τῆς Ὑπαπαντῆς

Σύνδεσμος Ἀγάπης Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ναυπάκτου:  Ὁ ἑορτασμός τῆς Ὑπαπαντῆς

Ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Δημητρἰου Ναυπάκτου ἑόρτασε καί φέτος τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἑορτή τῆς Μητέρας, τιμώντας στό πρόσωπο τῆς Παναγίας τήν «Μητέρα».

1. Τήν Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024, ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Ἀρχιμ. π. Εἰρηναῖο Κουτσογιάννη, Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεώς μας, τόν Πρωτ. Θωμᾶ Βαμβίνη, Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ καί Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο καί τόν Ἱεροδιάκονο Παΐσιο Παρασκευᾶ.

Πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης, στό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος σέ σύντομη ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν σύνδεση τῆς πίστης μέ τά ἔργα. Θύμισε τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, «ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν» καί τοῦ ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς, «πίστις ἄεργος καί ἔργον ἄπιστον τόν αὐτόν τρόπον ἀποδοκιμασθήσονται», γιά νά πῆ, ὅτι τά μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης αὐτό ἐπιδιώκουν, τήν σύνδεση τῆς πίστης μέ τά ἔργα, συνδέουν τήν συμμετοχή στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους, πού ἐκδηλώνεται μέ τήν μέριμνα γι’ αὐτούς πού ἔχουν πιεστικές οἰκονομικές καί ἄλλες ἀνάγκες. Καί αὐτό πρέπει νά κάνουν, νά συνδέουν τήν ὁμολογία τῆς πίστεως μέ τά ἔργα τῆς ἀγάπης.

Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης παρέθεσε δεξίωση στό Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Σύνδεσμος Ἀγάπης Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ναυπάκτου:  Ὁ ἑορτασμός τῆς Ὑπαπαντῆς

2. Τό Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2024, στίς 6.00 μ.μ., στό Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση στήν ὁποία μίλησε ὁ κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμων καί συγγραφέας, μέ θέμα: «Οἱ Ἅγιοι καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση τῆς Μικρᾶς Ἀσίας». Ἡ ὁμιλία πλαισιώθηκε μέ τραγούδια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπό τήν Χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν ὁποία διηύθυνε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου κ. Παντελῆς Ἀναστασόπουλος, ὁ ὁποῖος τήν συνόδευσε μέ τό κανονάκι, ἐνῶ μέ τήν κιθάρα τήν συνόδευσε ὁ κ. Ἰωάννης Μπέκος.

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ἡ κ. Ρισβᾶ Πατακοπούλου Μαρίνα, ἐντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων, ἡ Πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ παραρτήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, Κληρικοί, Ἐκπαιδευτικοί τῆς Ναυπάκτου, μέλη τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης καί πολύς κόσμος.

Ὁ Ἐπόπτης τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης, π. Θωμᾶς Βαμβίνης, προλογίζοντας τήν ἐκδήλωση, ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων τόν οἰκονομικό ἀπολογισμό τοῦ Συνδέσμου γιά τό 2023 καί ἡ Γραμματέας τοῦ Συνδέσμου, κ. Θεοδώρα Σιαμπαλῆ Τούρκα, παρουσίασε τόν ὁμιλητή.

Ὁ κ. Χολέβας, στήν ὁμιλία του, ἀφοῦ προσδιόρισε γεωγραφικά τόν χῶρο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀναφέρθηκε στούς ἁγίους της. Ἀναφέρθηκε σέ Μάρτυρες, ὅπως οἱ Τεσσαράκοντα στήν Σεβάστεια καί οἱ 42 ἐν Ἀμορίῳ, πού ἦταν ἀνώτεροι ἀξιωματικοί τοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους καί εἶναι οἱ πρῶτοι πού μαρτύρησαν ἀπό τὸ Ἰσλάμ, τοὺς Ἄραβες-Σαρακηνούς. Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε σέ πατερικές μορφές, ὅπως οἱ Καππαδόκες Πατέρες, οἱ ἅγιοι Μ. Βασίλειος, Γρηγόριος Νύσσης καί Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἀλλά καί σέ ἁγίους πού συνέδεαν τήν πίστη μέ τήν διάσωση τοῦ Ἔθνους, ὅπως ἦταν ὁ αὐτοκράτορας τῆς Νίκαιας Ἰωάννης Βατάτζης καί ὁ Ἐπίσκοπος Σμύρνης Χρυσόστομος, πού κατακρεουργήθηκε ἀπό τόν τουρκικό ὄχλο.

Μέ τεκμηριωμένο καί ὡραῖο λόγο, ἁπλό καί σαφῆ, μέσα ἀπό τούς ἁγίους, παλαιούς καί νεώτερους, ἔδειξε τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού μετέφεραν οἱ Μικρασιάτες πρόσφυγες στίς νέες πατρίδες τους. Ἔκανε δέ εἰδική ἀναφορά στό ὅτι αὐτή ἡ παράδοση περνοῦσε στά παιδιά, μέσα στίς παραδοσιακές οἰκογένειες, κυρίως ἀπό τίς μητέρες.Σύνδεσμος Ἀγάπης Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ναυπάκτου:  Ὁ ἑορτασμός τῆς Ὑπαπαντῆς

Τήν ὁμιλία ἀκολούθησε συζήτηση καί ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ δεξίωση πού παρέθεσε ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης σέ ὅλους τούς παρόντες.

Άπόλυσις Θείας Λειτουργίας

Φωτογραφίες

  • Προβολές: 677