Skip to main content

Εἰδήσεις Ἰουνίου 2004

Ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία στὴν Παναξιώτισσα

Αρχιερατική θεία Λειτουργία στην Παναξιώτισσα

Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ βυζαντινὰ μνημεῖα ποὺ κοσμοῦν τὴν Αἰτωλοακαρνανία καὶ εἰδικότερα τὴν περιοχὴ τοῦ Δήμου Χάλκειας εἶναι τὸ παλαιὸ καθολικὸ τῆς κατεστραμμένης πλέον Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῆς Παναξιώτισσας. Σ' αὐτὸν τὸν ἁγιασμένο τόπο τελεῖται ἀπὸ τὸν ἐφημέριο τῆς Γαυρολίμνης π. Ἰωάννη Γιαννακόπουλο σὲ τακτικὰ διαστήματα ἡ θεία Λειτουργία, ὥστε νὰ μὴ σβήση ἀπὸ 'κεὶ ὁριστικά το φῶς τῆς Θυσίας.

Ἐφέτος, τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λειτούργησε ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος μὲ τὴν παρουσία πολλῶν πιστῶν ποὺ προσῆλθαν εὐλαβικὰ στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναό. Ἡ θεία Λειτουργία τελέσθηκε σὲ κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα. Εἶχε δὲ νὰ λειτουργήση ἐκεῖ Ἀρχιερέας γιὰ περισσότερα ἀπὸ 50 χρόνια.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σὲ πνευματικοὺς τούς: π. Ἰωάννη Γιαννοκόπουλο καὶ π. Νικόλαο Ράπτη. Τοὺς εὐχήθηκε νὰ διακονοῦν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, θεραπεύοντας τὶς πληγὲς ποὺ προξενοῦν στοὺς ἀνθρώπους οἱ ἁμαρτίες, ἀφοῦ ἀγωνίζονται οἱ ἴδιοι νὰ εἶναι θεραπευμένοι.

Βγαίνοντας ἀπὸ τὸν Ναὸ καὶ μέσα στὸ θαυμάσιο φυσικὸ τοπίο ποὺ τὸν περιβάλλει, ὁ Σύλλογος τῶν φίλων τῆς Παναγίας τῆς Παναξιώτισσας προσέφερε στοὺς προσκυνητὲς φιλόξενο κέρασμα.-

Πανηγυράκια στὰ χωριά
    

Πανηγυράκια στα χωριά

Καταφύγιό ἦταν κάποτε γιὰ τοὺς Ἕλληνες τὰ χωριὰ τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας. Καὶ ἐκεῖ ἡ μάνα γῆ τους ἔθρεψε μὲ τὸ φτωχό της χῶμα. Σήμερα οἱ ἀπόγονοι τῶν παλαιῶν ἐκείνων Ἑλλήνων ἐπιστρέφουν γιὰ λίγο τὸ καλοκαίρι στὸ χωριό, καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία κάποιας γιορτῆς λειτουργοῦνται καὶ ἀποτίουν φόρο τιμῆς στοὺς προγόνους.

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸ ἀρχιερατικὸ μνημόσυνο γιὰ τοὺς πεσόντας μετὰ τὴν πανηγυρικὴ θεία Λειτουργία τῆς Πεντηκοστῆς στὸ Καταφύγιο.

***

Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα, ἡμέρα τῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος χοροστάτησε στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, καθὼς καὶ κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, σὲ πολυαρχιερατικὴ συγχοροστασία, ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὸ ἐξωτερικό.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε δεξίωση στὴν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, στὴν ὁποία προσεφώνησε τὸν ἑορτάζοντα Προκαθήμενο ὁ Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, τὸν ὁποῖο ἀντιφώνησε ὁ Πατριάρχης.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 10 Ἰουνίου 2004, μαζὶ μὲ τὴν συνοδεία του, τίμησε μὲ τὴν παρουσία του τὴν θεατρικὴ παράσταση, ποὺ ἔδωσε ὁ θεατρικὸς ὅμιλος τῶν μαθητῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Λυκείου, μὲ τὸ ἔργο: "Ὁ Σιμιγδαλένιος".

***

Φέτος συμπληρώνονται πεντακόσια πενῆντα χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ ἀρχαιότερο ἐκπαιδευτικὸ Ἵδρυμα τῆς Εὐρώπης. Τὸ μεγαλοπρεπὲς κτήριό της δεσπόζει στὰ ὑψώματα τοῦ Κερατίου Κόλπου. Κτίσθηκε μὲ τὴν συνδρομὴ μεγάλων εὐεργετῶν καὶ εἶναι ἱκανὴ νὰ δεχθῇ πάνω ἀπὸ πενατακόσιους μαθητές. Σήμερα, βέβαια, φοιτοῦν σ' αὐτὴν μόνον 54 μαθητές, μετὰ τὴν μείωση τῶν Ρωμηῶν τῆς Πόλης.

***

Τὸ Συμβούλιο Ὑπουργῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης σὲ ἀπάντησή του πρὸς τὸν Εὐρωβουλευτὴ τῆς Ν.Δ. κ. Ἰωάννη Μαρῖνο, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπηύθυνε ἐρώτηση γιὰ τὴν ἑλληνικὴ μειονότητα τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου, δήλωσε: "Τὸ Συμβούλιο ἀναμένει ἀπ' ὅλα τὰ Κράτη, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, νὰ σέβονται τὸ διεθνὲς δίκαιο καὶ τὶς συμβατικὲς ὑποχρεώσεις τους στὸν τομέα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων". Στὴν ἐρώτησή του ὁ κ. Μαρῖνος σημείωνε, ὅτι παρὰ τὶς προβλέψεις τῆς Λωζάνης γιὰ τὴν αὐτοδιοίκηση καὶ τὴν προστασία τῆς ζωῆς τῶν μελῶν τῆς μειονότητος, ὁ Ἑλληνικὸς πληθυσμὸς τῶν δύο νησιῶν μειώθηκε ἀπὸ 10000 ἄτομα τὸ 1927 σὲ 500 κατὰ τὴν τελευταία ἀπογραφή. Ἐπίσης, ἔχουν ἀπαλλοτριωθῇ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα καὶ οἱ χριστιανικὲς Ἐκκλησίες. Τὸ Συμβούλιο στὴν ἀπάντησή του ὑποστήριξε ὅτι γνωρίζει πολὺ καλὰ τὴν κατάσταση στὴν Τουρκία, καθὼς καὶ τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ αὐτὴ ἔχει ἀναλάβει.

***

Τὴν Τετάρτη 2 Ἰουνίου 2004, μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τελετὴ ἀπονομῆς τοῦ παρασήμου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος –Χρυσοῦς Σταυρὸς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου– στὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἠλία Μαστρογιαννόπουλο, Θεολόγο-Συγγραφέα καὶ στὸν κ. Κωνσταντῖνο Γανωτή, Φιλόλογο-Συγγραφέα. Ἐπίσης, τὴν Πέμπτη 3 Ἰουνίου 2004, μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἔγινε παρόμοια τελετὴ στὴν ἴδια αἴθουσα, κατὰ τὴν ὁποία ἀπενεμήθη ὁ Χρυσοῦς Σταυρὸς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν κ. Ἄννα Συνοδινοῦ, Ἠθοποιὸ καὶ στὸν κ. Νικόλαο Ζία, Καθηγητὴ τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Ἀρχαιολόγο.

***

Σὲ εἰδικὴ τελετὴ ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Καθεδρικοῦ Ι. Ναοῦ Ἀθηνῶν, παρουσία τοῦ Πατριάρχου Γεωργίας κ. Ἠλιοῦ Β΄, ὁ Μάκ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διὰ τῆς Μ.Κ.Ο. "Ἀλληλεγγύη", προσέφεραν δύο ἀσθενοφόρα αὐτοκίνητα, ἕνα στὸν Ὑπουργὸ Ὑγείας τῆς Γεωργίας καὶ ἕνα στὸ Πατριαρχικὸ Νοσοκομεῖο τῆς Τιφλίδας. Στὴν ἐκδήλωση παρέστη καὶ ὁ Ἕλληνας Ὑφυπουργὸς Ὑγείας κ. Κωνσταντόπουλος.

***

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὶς 3 καὶ 4 Ἰουνίου 2004, ὀργάνωσε στὴν αἴθουσα τοῦ Μεγάλου Συνοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὴν Ι. Μονὴ Πετράκη, διημερίδα μὲ θέμα τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῆς γλωσσικῆς ἀγωγῆς τῶν νέων κληρικῶν.

Τὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία ἔκανε ὁ Μάκ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλος, ἐνῷ χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διημερίδας ὁ Μακαριώτατος διατύπωσε τὴν παρατήρηση, ὅτι "οἱ νέοι κληρικοί, ἀπόφοιτοι τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, δὲν μποροῦν νὰ ἑρμηνεύσουν τὰ Εὐαγγέλια".

***

Ξεπερνοῦν τὰ 30 ἑκατομμύρια εὐρὼ οἱ ζημιὲς ποὺ προκάλεσε στὴν Ἱερὰ Mονὴ Xιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἡ πυρκαγιὰ τοῦ Mαρτίου, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις ἁρμοδίων τοῦ Kέντρου Διαφύλαξης Ἁγιορείτικης Kληρονομιὰς (KEΔAK), ποὺ ἔχει ἀναλάβει τὴν ἀποκατάστασή τους, ἐνῷ διατέθηκαν ἤδη 300.000 εὐρὼ γιὰ τὸ ἔργο αὐτό. Τὴν Ἱερὰ Μονὴ ἐπισκέφθηκε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας τῆς "Pεπούμπλικα Σέρμπτσκα", ποὺ εἶναι κρατικὴ συνιστῶσα τῆς Bοσνίας - Ἐρζεγοβίνης, Γκόϊκο Σάβανιτς, μεταφέροντας τὸ ποσὸ τῶν 130.000 εὐρὼ ποὺ συγκέντρωσαν μαθητὲς τῶν σχολείων στὴν πατρίδα του γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ μοναστηριοῦ.

Oι ἀπανταχοῦ Σέρβοι, θεωρῶντας τὸ Xελανδάρι ὡς τὸ λίκνο τοῦ ἔθνους τους, ἔχουν ξεκινήσει ἐράνους γιὰ τὴν συγκέντρωση χρημάτων, ἐνῷ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ὑποσχέθηκε καὶ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Σερβίας κ. Bόϊτσλαβ Kοστούνιτσα στὴν πρόσφατη προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη ποὺ πραγματοποίησε στὸ Ἅγιον Ὅρος.

***

Στὶς 17 Μαΐου ἄνοιξε στὴν Μόσχα, στὸ Μουσεῖο Ἀντρέϊ Ρουμπλιώφ, ἔκθεση μὲ θέμα: "Ἁγιορειτικὰ κειμήλια στὴ Ρωσία". Τὰ πολύτιμα ἀντικείμενα ποὺ ἐκτίθενται στὴν ἔκθεση εἶναι δῶρα τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους στοὺς Τσάρους καὶ τοὺς Πατριάρχες τῆς Ρωσίας ἢ ἀριστουργήματα τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς τέχνης ποὺ ἀγοράστηκαν ἀπὸ μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἀπὸ τοὺς Τσάρους, ἀλλὰ καὶ Ρώσους συλλέκτες ἔργων τέχνης κατὰ τὸν 19ο αἰῶνα. Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ἐκθέματα τῆς ἔκθεσης εἶναι τὸ ἀντίγραφο τῆς Πορταΐτισσας ἀπὸ τὴν Μονὴ Ἰβήρων, ποὺ φιλοτέχνησε τὸ 1648 ὁ ἁγιορείτης μοναχὸς Ἰάμβλιχος ὁ Ρωμανός, κατόπιν παραγγελίας τοῦ Πατριάρχη τῆς Ρωσίας Νίκωνα.

***

Κάθε χρόνο πρὸς τὸ τέλος τῆς ἀνοίξεως ἐπισκέπτεται τὸ Ἅγιον Ὅρος ὁ διάδοχος τοῦ Βρετανικοῦ θρόνου Πρίγκιπας Κάρολος, ὁ ὁποῖος δείχνει μιὰ ἰδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὴν μοναστικὴ πολιτεία τοῦ Ἄθωνος. Εἶναι μάλιστα πρόεδρος τοῦ βρετανικοῦ συλλόγου "Φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὅρους" καὶ συμπαρίσταται ποικιλοτρόπως στὶς ἀνάγκες τῶν Μοναχῶν. Νὰ σημειωθῇ ὅτι κατὰ τὴν παραμονή του στὶς Ἱερὲς Μονὲς ἀκολουθεῖ τὸ καθιερωμένο μοναστηριακὸ πρόγραμμα χωρὶς παρεκκλίσεις καὶ ἐξαιρέσεις.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2431