Κύριο θέμα: Η αναζήτηση και η καταζήτηση του Χριστού - “…ζητείν το παιδίον…”

Ο Ηρώδης περιγράφεται από τους ιστορικούς ως ένας μεγαλομανής ή και παράφρων τύραννος, ο οποίος απέκτησε μεγάλη πολιτική εξουσία μέσα στα πλαίσια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ανήγειρε δε αμέτρητα δημόσια κτίρια και ναούς. Συγχρόνως ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες τα θύματά του από τους συγγενείς και συνεργάτες του, τους οποίους υποψιαζόταν ότι συνομωτούν εναντίον του. Κυρίως, όμως, έμεινε στην ιστορία διότι “ζήτησε το Παιδί (Χριστό) για να το σκοτώση” (Ματθ. β΄, 13).

Η αναζήτηση και η καταζήτηση του Χριστού  “…ζητείν το παιδίον…”Οι Μάγοι, αντίθετα, έμειναν στην ιστορία, διότι “είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ” (Ματθ. β΄, 11). Ανεζήτησαν τον Θεό και αξιώθηκαν να γευθούν τους καρπούς αυτής της αναζητήσεώς τους.

Ο Ηρώδης, όπως ήταν επόμενο, δεν κατόρθωσε να εξαφανίση τον Χριστό. Μετά τον Ηρώδη άλλοι “Ηρώδηδες” ανέλαβαν το αρνητικό αυτό έργο, με τον δικό του, ο καθένας, τρόπο. Ανάμεσα σε αυτούς και οι ανά τους αιώνες αιρετικοί, οι οποίοι συνεχίζουν την καταζήτηση του “Παιδίου”. Με την στρεβλή διδασκαλία τους δεν αφήνουν τον Χριστό να γεννηθή στις καρδιές των ανθρώπων δια της πίστεως, ή αν γεννηθή δεν Τον αφήνουν να ανδρωθή. Με τον τρόπο αυτό η αίρεση παρουσιάζεται και είναι αληθινή τυραννία.

Παράλληλα σε κάθε γενιά παλεύουν και αγωνίζονται οι αναζητητές του “Παιδίου”, ορισμένοι από τους οποίους αξιώνονται να αναδειχθούν και προσκυνητές του “Παιδίου”.

Το τεύχος αυτό περιέχει κείμενα, στα οποία γίνεται αναφορά σε αναζητητές-προσκυνητές του Χριστού, και κείμενα που αναφέρονται σε καταζητητές-διώκτες του Χριστού. Εφ' όσον ο Χριστός “παρατείνεται εις τους αιώνας”, παρατείνεται και η θετική ή η αρνητική στάση των ανθρώπων απεναντί Του.–

 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2358