Skip to main content

Συνοδικά: Ἀπὸ τὴν Σύνοδο τοῦ Δεκεμβρίου

Συνῆλθε ἀπὸ 7 ἕως 9 Δεκεμβρίου ἔ.έ., ἡ Διαρκὴς ἱὲρὰ Σύνοδος, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου.

ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τὴν Δ.Ι.Σ., μεταξὺ ἄλλων:

Γιὰ τὴν ἐπιστολὴ τὴν ὁποία ἔστειλε στὸὺς ἀρχηγοὺς τῶν Κρατῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν γιὰ νὰ διαμαρτυρηθῇ στὴν ἐξαγγελία τῶν Η.Π.Α. γιὰ ἀναγνώριση τῶν Σκοπίων μὲ τὸ Συνταγματικό τους ὄνομα.

Γιὰ τὴν πορεία τοῦ Νομοσχεδίου γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση, τὸ ὁποῖο ἤδη βρίσκεται στὴν Ἐπιτροπὴ Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς καὶ ὑπογράμμισε ὅτι αὐτὸ ἀποβλέπει στὸ νὰ ἀναδειχθοῦν στελέχη τῆς Ἐκκλησίας μᾶς μὲ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα, ἦθος καὶ λατρευτικὴ ζωή.

Γιὰ τὴν γρὰπτὴ καὶ προφορικὴ ἐκδήλωση συμπαράστασης τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἑλλάδος στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ποὺ δοκιμάσθηκε ἀκόμη μία φορά.

ἡ Δ.Ι.Σ. ἐνημερώθηκε, μεταξὺ ἄλλων:

Ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παῦλο, γιὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης κ. Παπαληγούρα, γιὰ θέματα τῶν Κληρικῶν πὸὺ διακονοῦν στὶς φυλακές.

Γιὰ τὶς ἐργασίες τῆς ΙΣΤ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Ἱερῶν Μητροπόλεων γιὰ θέματα Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκείας (1- 4.11.2004) ἀπὸ τὴν Ἔκθεση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων.

Γιὰ τὶς ἐργασίες τοῦ "1ου Φεστιβὰλ Ὀρθοδόξων Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως", στὸ ὁποῖο συμμετεῖχαν ὡς ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἑλλάδος οἱ Ἀρχιμανδρῖτες κ.κ. Ἐπιφάνιος Οἰκονόμου καὶ Συμεῶν Βενετσιάνος, καὶ τὸ ὁποῖο ἔγινε στὴ Μόσχα (16-18.11.2004).

Γιὰ τὸ Μοναστικὸ Συνέδριο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας, τὸ ὁποῖο συνῆλθε στὴ Γιαμπλέτσνα (2-3.9.2004) καὶ στὸ ὁποῖο συμμετεῖχε ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἑλλάδος ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Τιμόθεος Σακκάς.

Γιὰ τὰ Πορίσματα - Προτάσεις τῆς Διημερίδος μὲ κεντρικὸ θέμα: "Οἱ μετανάστες στὴν ὑπὸ διαμόρφωση πολυπολιτισμικὴ ἑλληνικὴ Κοινωνία, μία πρόκληση γιὰ τὴν Ἐκκλησία", ἡ ὁποία διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Θείας Λατρείας καὶ τοῦ Ποιμαντικοῦ Ἔργου.

ἡ Δ.Ι.Σ. ἐνέκρινε, μεταξὺ ἄλλων:

Τὴν πρόταση τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως γιὰ τὴν διοργάνωση τοῦ Ζ΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου, τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Προκόπι Εὐβοίας, 19-22.9.2005, μὲ θέμα: "Τὸ Μυστήριον τῆς ἱερωσύνης".

Τὸν νέο Κατάλογο δικαιούχων οἰκογενειῶν τῆς Θράκης γιὰ τὸ ἐπίδομα τοῦ 3ου τέκνου γιὰ τὸ δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2004. Τὸ ὕψος τῆς ἐπιχορηγήσεως αὐτῆς ἀνέρχεται στὸ πὸσὸ τῶν 204.000 ₠ καὶ θὰ διανεμηθεῖ σὲ 860 οἰκογένειες.

ἡ Δ.Ι.Σ. ἀποφάσισε, μεταξὺ ἄλλων:

Νὰ ἐκδώση "Τὸ ἐγκόλπιο τοῦ Μετανάστη", στὸ ὁποῖο θὰ περιλαμβάνονται κείμενα ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφή, Παλαιὰ καὶ Καῖνὴ Διαθήκη καὶ ἀποσπάσματα κειμένων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀνταποκρινόμενα στὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς τῶν μεταναστῶν, στὴν Ἀγγλική, Ρωσικὴ καὶ Ἀλβανικὴ γλῶσσα.

Νὰ συστήση "Συντονιστικὸ Συμβούλιο Συμμετοχῆς σὲ Διεκκλησιαστικὲς καὶ Εὐρωπαϊκὲς Πρωτοβουλίες Κοινωνικῆς Πολιτικῆς καὶ Διακονίας" μὲ τίτλο: "Κοινωνία 2050-S.O.S.", μὲ σκοπό, ἡ ὑποστήριξη τοῦ κοινωνικοῦ καὶ προνοιακοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση νὰ πραγματοποιεῖται στὸ πλαίσιο μιᾶς συντονισμένης καὶ ἀποτελεσματικῆς προσπάθειας πὸὺ θὰ τὲλῇ ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου.

Τέλος ἡ Διαρκὴς ἱὲρὰ Σύνοδος συζήτησε καὶ ἔλαβε ἀποφάσεις σχετικὰ μὲ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ ζητήματα.

(Πηγή: Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου)

  • Προβολές: 2587