Skip to main content

Εἰδήσεις Δεκεμβρίου 2004

Μνημόσυνο Εὐεργετῶν καὶ Ἀπολογισμὸς Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων

Ὁ ἐτήσιος ἀπολογισμὸς τῶν Ἱδρυμάτων – Κληροδοτημάτων της Ναυπάκτου καὶ τὸ μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν – Δωρητῶν ἔγινε τὴν Κυριακὴ 19 Δεκεμβρίου 2004. Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου τελέσθηκε ἡ ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία καὶ τὸ μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν. Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία, ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς προσέφερε κέρασμα στὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου. Ἐν συνεχείᾳ στὴν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα ἔγινε ὁ δημόσιος Ἀπολογισμὸς τῶν Ἱδρυμάτων – Κληροδοτημάτων γιὰ τὸ ἔτος 2004, ἐπακολούθησε συζήτηση καὶ ἔγιναν προτάσεις γιὰ τὸ μέλλον. Ἐπίσης, δόθησαν οἱ ὑποτροφίες καὶ τὰ βραβεῖα στοὺς δικαιούχους μαθητὲς καὶ φοιτητές. Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸν ἀπολογισμὸ καὶ ὅσα συζητήθηκαν θὰ ἔχουμε στὸ ἑπόμενο τεῦχος τῆς Ἔ.Π.–

***

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τὸ ἑσπέρας τῆς 4ης Δεκεμβρίου, δέχθηκε τὸν Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Josep Borrell Fontelles, συνοδευόμενον ὑπὸ τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Camiel Eurlings, Εἰσηγητοῦ ἐπὶ τῶν σχέσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μετὰ τῆς Τουρκίας-μέλους τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Ἀκολούθησε συνάντηση καὶ συνεργασία τοῦ Προέδρου μὲ ἐκπροσώπους τῶν θρησκευτικῶν Μειονοτήτων τῆς Πόλεως.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης χοροστάτησε στὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναό, κατὰ τὸν Μ. Ἑσπερινὸ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, κατὰ τὸν ὁποῖο ἐκκλησιάσθηκε 300μελὴς ὅμιλος φοιτητῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Ξάνθης καὶ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρὸς τοὺς ὁποίους ὡμίλησε καὶ εὐχήθηκε τὰ δέοντα, ἐνῷ τὴν ἑπομένη χοροστάτησε στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Σκήτη τῆς νήσου Χάλκης, κατὰ τὴν τελεσθεῖσα στὸ Ναΰδριό της θεῖα Λειτουργία. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου στὴν Πόλη, Κληρικοί, Μοναχοί, Μοναχές, ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος καὶ πολλοὶ πιστοί. Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας μίλησαν ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ἡγούμενος τῆς Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν Σκήτη, καὶ ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθεὶς γιὰ ὅλους τοὺς πιστούς την χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ τιμωμένου Ἁγίου. Ἐπηκολούθησε δεξίωση.

***

Μήνυση ἐναντίον τῆς Βρετανίας, τῆς Γαλλίας, τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Ἰταλίας ὑπέβαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ ἐν λόγῳ χῶρες δὲν μπόρεσαν νὰ προστατεύσουν τὶς Ἐκκλησίες στὸ Κόσοβο. Ὁ Ἐπίσκοπος Ράσκα καὶ Πρίζρεν Ἀρτέμιος, δήλωσε στὰ σερβικὰ μέσα ἐνημέρωσης ὅτι οἱ στρατιῶτες τῶν τεσσάρων αὐτῶν κρατῶν ἐπέτρεψαν οὐσιαστικὰ στοὺς Ἀλβανοὺς ἐξτρεμιστὲς νὰ καταστρέψουν τοὺς σερβικοὺς Ναοὺς στὸ Κόσοβο. Ἡ ἐφημερίδα Politika τοῦ Βελιγραδίου γράφει ὅτι σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ Σέρβου Ἐπισκόπου, δεκάδες ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ μνημεῖα καταστράφηκαν ἀπὸ τότε ποὺ οἱ Νατοϊκὲς δυνάμεις ἀνέλαβαν τὸν ἔλεγχο τῆς ἐπαρχίας τὸ 1999. Ἐκπρόσωπος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἐπιβεβαίωσε τὴν Πέμπτη ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος ὑπέβαλε μήνυση ἐναντίον τεσσάρων κρατῶν. Πάντως, δὲν διευκρίνισε ἐὰν θὰ ὑπάρξη ἀκροαματικὴ διαδικασία γιὰ τὴν ὑπόθεση. (in.gr)

***

Ἐπετειακὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν τεσσάρων ἐτῶν κυκλοφορίας τοῦ μηνιαίου ἐνημερωτικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ι. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν "ΤΟΛΜΗ" πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα. Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες τοῦ πρὸς τὸν Διευθυντὴ τοῦ περιοδικοῦ Ἀρχιμανδρίτη Π. Χρυσόστομο Παπαθανασίου, τοὺς συνεργάτες, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀναγνῶστες του. "Στὰ τέσσερα αὐτὰ χρόνια κυκλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ δώσαμε ἕνα δεῖγμα γραφῆς γιὰ τὸ πῶς ἀντιλαμβανόμαστε τὸν σύγχρονο κόσμο... Σᾶς διαβεβαιώνω", κατέληξε, "ὅτι μὲ τὸ ἴδιο αὐτὸ πνεῦμα θὰ συνεχίσουμε τὴν προσπάθειά μας, γιατί πιστεύουμε σὲ αὐτὴν καὶ γιατί ἀνταποκρίνεται στὶς ἀνάγκες τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου".

***

Στὴν Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ (Εὐριπίδου 12, Πλατεῖα Κλαυθμῶνος) ἄρχισαν τὰ μαθήματα τῆς Σχολῆς Διδασκαλίας τῆς Λειτουργικῆς Γλώσσας, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλωσσικῆς παιδείας τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ μαθήματα καλοῦνται νὰ παρακολουθήσουν δωρεὰν οἱ ἐν ἐνεργείᾳ κληρικοί, οἱ ὑποψήφιοι κληρικοί, οἱ ἱεροψάλτες καὶ οἱ λαϊκοὶ ποὺ τὸ ἐπιθυμοῦν. Οἱ συμμετέχοντες στὸ πρόγραμμα τῆς Σχολῆς θὰ λαμβάνουν, κατόπιν γραπτῶν ἐξετάσεων ποὺ θὰ διενεργοῦνται στὸ τέλος τῆς διδακτικῆς περιόδου, βεβαίωση ἐπάρκειας στὴ γνώση τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλώσσας. Ἡ βεβαίωση θὰ θεωρῆται ἕνα ἀπὸ τὰ ἀπαιτούμενα προσόντα γιὰ τὴν χειροτονία κληρικῶν καὶ τὸν διορισμὸ ἱεροψαλτῶν. Παράλληλα θὰ δίδεται ἡ δυνατότητα στοὺς Ἱερεῖς ποὺ παρακολουθοῦν ἐπιτυχῶς τὰ μαθήματα νὰ ἱδρύουν καὶ ἀνάλογες Σχολὲς κατὰ ἐκκλησιαστικὴ περιφέρεια. Στὴν Σχολὴ διδάσκουν διακεκριμένοι φιλόλογοι – θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ ἀναλύουν διεξοδικὰ τὴν θεία Λειτουργία, τὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο, Κανόνες Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν καὶ ἄλλα κείμενα.

***

Τρεῖς Ἐνορίες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα (Ἀναλήψεως Δραπετσώνας), τὶς ΗΠΑ (Ἁγίων Πάντων) καὶ τὴν Κύπρο (Ἁγίου Δημητρίου) συγκέντρωσαν τὰ ἀνάλογα χρηματικὰ ποσὰ γιὰ νὰ κτιστοῦν ἰσάρριθμοι καὶ ὁμώνυμοί τους Ἱεροὶ Ναοὶ στὴν Ἐπισκοπὴ Μπουκόμπα τῆς Ἀφρικῆς.–

***

Σὲ κάθε Ἐνορία τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων εἰδικὲς ὁμάδες, ἕνας ὁλόκληρος κόσμος (κληρικῶν, λαϊκῶν μελῶν τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, ἐθελοντῶν, παιδιῶν καὶ νέων) ἀσχολοῦνται μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὸν Ἔρανο Ἀγάπης, καὶ ἡ χαρά τους εἶναι νὰ συγκεντρώση ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα χρήματα, κάθε συνεργεῖο. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε ὅτι τὰ ἔσοδα τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης 2003 στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ἦταν 871.266, 50 € ἀπὸ τὰ ὁποῖα: τὸ 63%, ἤτοι 548.945 € εἰσήχθη εἰς τὰ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα, τὸ 2%, ἤτοι 17.425 € κατετέθη στὸν λογαριασμὸ τῶν Πρώτων Κοινωνικῶν Βοηθειῶν Νομαρχίας Ἀττικῆς, τὸ 35%, ἤτοι 304.896 € κατετέθη στὸν λογαριασμὸ τοῦ Γενικοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου πρὸς κάλυψή των διαρκῶς παρουσιαζομένων ἀναγκῶν αὐτοῦ.

***

Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας, τὰ Ἔσοδα ἀπὸ τὸν Ἔρανο Ἀγάπης παρουσιάζουν σταθερὴ αὔξηση. Ἔτσι, τὸ ἔτος 2003 (πέρυσι) ὁ Ἔρανος Ἀγάπης στὶς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπέδωσε 15.127 €. Τὰ χρήματα ὅλα διατέθηκαν γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν πτωχῶν.

***

Ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Κέντρο Βιοϊατρικὴς Ἠθικῆς καὶ Δεοντολογίας, διοργανώνει σειρὰ Ἡμερίδων μὲ βιοηθικὰ θέματα, στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ λάβουν μέρος πτυχιοῦχοι ἢ τελειόφοιτοι τῆς ἰατρικῆς, νοσηλευτικῆς, βιολογίας, ψυχολογίας-κοινωνιολογίας, νομικῆς καὶ θεολογικῆς. Συγκεκριμένα στὶς 14 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε Ἡμερίδα μὲ θέμα: "Νόμοι καὶ Νομοσχέδια γιὰ τὴν ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγὴ στὸν διεθνῆ χῶρο καὶ τὴν Ἑλλάδα". Θὰ ἀκολουθήσουν τρεῖς ἐπιπλέον Ἡμερίδες κατὰ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα: 25-1-2005: Γενετικὰ τροποποιημένοι ὀργανισμοί, Πραγματικότητα καὶ μῦθοι, 22-2-2005: Βιοτράπεζες - Βιοπληροφορική, Ἐπεξεργασία γενετικοῦ ὑλικοῦ, 22-3-2005: Ἐξαντλητικὴ θεραπευτικὴ παρέμβαση στὶς ΜΕΘ - Ὅροι καὶ ὅρια.

***

Τὸ εὐαγγελικὸ χωρίο "τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήση τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;" (Μάρκ. η΄, 36) βάρυνε περισσότερο στὴν "ζυγαριὰ" τῆς κρίσης καὶ τῆς ἐπιλογῆς τῆς Βρετανίδας Tasha Danvers-Smith, ἀθλήτριας στὸ δρόμο μετ' ἐμποδίων, καὶ τοῦ συζύγου της, ὥστε τελικὰ νὰ προτιμήση νὰ κρατήση τὸ ἔμβρυο ποὺ κυοφοροῦσε καὶ νὰ χάση τὴν συμμετοχή της στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τῆς Ἀθήνας, ὅπου θὰ συμμετεῖχε μὲ πολλὲς ἐλπίδες γιὰ μετάλλιο, παρὰ νὰ κάνη ἔκτρωση προκειμένου νὰ μὴ χάση τὴν συμμετοχή της στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες. Ἡ ἀπόφαση ἦταν δύσκολη, ἂν ἀναλογισθῇ κανείς: –ὅτι στὴν Μεγάλη Βρετανία ἡ ἔκτρωση ἐπιτρέπεται στοὺς ἕξι πρώτους μῆνες, καὶ ἂν τὸ ἔμβρυο εἶναι ἀνάπηρο καὶ στοὺς ἐννέα μῆνες τῆς κυοφορίας –ὅτι οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες εἶναι τὸ ὄνειρο κάθε ἀθλητῆ (ἀπὸ ἠθικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἀπόψεως) καί –τὴν σύγχρονη νοοτροπία καὶ τὸν εὐδαιμονισμό. Οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες τέλειωσαν. Τώρα τὸν Δεκέμβριο πρόκειται νὰ γεννηθῇ τὸ παιδὶ τῆς πιστῆς ἀθλήτριας.

 

 

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2759