Κύριο θέμα: Σύναξη των νέων Εκκλησιαστικών Συμβούλων Η τιμή και η ευθύνη

Από την 1η Ιανουαρίου 2005 ανέλαβαν τα καθήκοντά τους τα νέα Εκκλησιαστικά Συμβούλια, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την διαχείριση, διοίκηση και την εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας των Ιερών Ναών. Η θητεία τους είναι τριετής. Λήγει, δηλαδή, στις 31 Δεκεμβρίου του 2007.

Ο ρόλος των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων για την ζωή των Ενοριών είναι πολύ σημαντικός. Όταν κινούνται μέσα στο πλαίσιο των ιερών Κανόνων και των εκκλησιαστικών νόμων δημιουργούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνεται απρόσκοπτα το έργο των Ιερέων και να πραγματοποιήται στα όρια της Ενορίας ο σκοπός της Εκκλησίας. Ως κληρικολαϊκά Συμβούλια αποτελούν τον θεσμό που πραγματοποιεί στο χώρο της Ενορίας το συνοδικό και ιεραρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας. Απαρτίζονται από έναν εφημέριο, ο οποίος διορίζεται από τον Μητροπολίτη, βάσει της παραγράφου 8, του άρθρου 37 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος και από τέσσερα λαϊκά μέλη, τα οποία, σύμφωνα με τον Κανονισμό 8/1979 “Περί Ιερών Ναών και Ενοριών”, διορίζονται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο με πρόταση του Μητροπολίτου. Η επιλογή των λαϊκών συμβούλων γίνεται από τον κατάλογο των ενοριτών. Στην επικρατούσα πράξη, όμως, η επιλογή τους γίνεται λίγο διαφορετικά. Οι προϊστάμενοι των Ενορικών Ναών προτείνουν στον Μητροπολίτη οκτώ ενορίτες τους, από τους οποίους εκείνος κατόπιν επιλέγει τέσσερις, τους οποίους προτείνει στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο για διορισμό.

Με την ευκαιρία, λοιπόν, του διορισμού νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ιεροθέου, σύναξη των Εφημερίων–Προέδρων των Ενοριών της περιοχής της Ναυπάκτου και των νέων Εκκλησιαστικών Συμβούλων. Η σύναξη έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, στις 11 Ιανουαρίου 2005, στις 7 το απόγευμα.

Ομιλητής στην σύναξη ήταν ο Σεβ. Μητροπολίτης μας, ο οποίος παρουσίασε το κανονικό και νομικό πλαίσιο της λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, μέσα από Εκκλησιαστικά και νομικά Κείμενα (ιερούς κανόνες, τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, κανονισμούς, συνοδικές αποφάσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και μια αναλυτική Εγκύκλιο του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Χριστοδούλου που απεστάλη στους Ιερούς Ναούς της Αρχιεπισκοπής). Στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στην ιεραρχική διάρθρωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, ξεκινώντας από την Σύνοδο της Ιεραρχίας και φθάνοντας μέχρι το εκκλησιαστικό κύτταρο, που είναι η Ενορία.

Επεσήμανε ότι για να πραγματοποιηθή η εκκλησιαστική ζωή είναι απαραίτητο να υπάρχη σεβασμός στην ιεράρχηση των διακονιών και των χαρισμάτων. Το ανώτατο όργανο για την λήψη αποφάσεων στην Εκκλησία της Ελλαδος είναι η Σύνοδος της Ιεραρχίας, η Σύνοδος, δηλαδή, όλων των εν ενεργεία Μητροπολιτών. Την διοίκησή της, όμως, σε καθημερινώς αναφυόμενα θέματα ασκεί, μέσα στο πλαίσιο των κανόνων, των νόμων και των αποφάσεων της Ιεραρχίας, η δωδεκαμελής Διαρκής Ιερά Σύνοδος, της οποίας τα μέλη κάθε έτος αλλάζουν. Κάθε Τοπική Εκκλησία έχει κέντρο της τον Μητροπολίτη, ο οποίος είναι ο κατ' εξοχήν υπεύθυνος για την ποιμαντική καθοδήγηση, την τάξη και την διοίκηση της Ιεράς Μητροπόλεως. Άμεσοι συνεργάτες του Μητροπολίτου στην διοίκηση είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και οι εργαζόμενοι στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Κύριο διοικητικό όργανο της Ιεράς Μητροπόλεως είναι το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει, απορρίπτει ή τροποποιεί τις αποφάσεις των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων. Ο Σεβασμιώτατος τόνισε την ανάγκη στενής και καλής συνεργασίας μεταξύ Εφημερίου-Προέδρου και Εκκλησιαστικών Συμβούλων, αλλά και όλων αυτών με τον Μητροπολίτη και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιερόθεος μνημόνευσε εγκυκλίους και έγγραφα τα οποία κατά καιρούς απέστειλε προς τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια, τονίζοντας ορισμένα σημεία, όπως την σωστή και επωφελή για τους ναούς διαχείριση του “ιερού” χρήματος, αλλά και της περιουσίας γενικότερα των ιερών ναών, την οποία είναι υποχρεωμένοι οι Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι από τον νόμο να την προστατεύουν και “γενικώς να μην ολιγωρώσι περί την προαγωγήν” των συμφερόντων του ναού. Ιδιαίτερα επεσήμανε την σύνεση και τον φόβο του Θεού που πρέπει να τους διακατέχη στην διεκπεραίωση των υποθέσεων του ναού.

Ιδιαίτερα επεσήμανε, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, ορισμένες πτυχές του έργου τους, όπως είναι η τήρηση της σωστής διαδικασίας στην καταμέτρηση του “παγγαρίου”, το οποίο πρέπει να έχη τρία κλειδιά, η μετά την καταμέτρηση υπογραφή πρακτικού καταμετρήσεως, καθώς και η ανάθεση έργων ανεργέσεως Ναών, αγιογράφησης ή γενικά αποπεράτωσης των υπαρχόντων ιερών Ναών. Τόνισε ότι το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δεν πρέπει να απεμπολή τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του. Κανείς δεν μπορεί να το υποκαταστήση. Όποιος θέλει, για παράδειγμα, να κτίση στα όρια της Ενορίας παρεκκλήσιο, αρμόδιο για την κίνηση της διαδικασίας εγκρίσεως του έργου είναι το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Το ίδιο και για οποιοδήποτε έργο γίνεται με δωρεές Συλλόγων ή μεμονομένων ενοριτών. Κανένα έργο δεν πρέπει να ξεκινά χωρίς απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, η οποία θα κατατεθή νομίμως στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο και θα λάβη από αυτό την απαραίτητη έγκριση.

Υπενθύμισε, επίσης, ο Σεβασμιώτατος ότι οι Επίτροποι δεν εμπλέκονται στα τελετουργικά καθήκοντα των Εφημερίων, ούτε στα καθήκοντα των Ιεροψαλτών και των Νεωκόρων, τους οποίους εποπτεύει ο Εφημέριος–Προϊστάμενος του Ναού. Σε περίπτωση που “καθ' υποτροπήν αναμειγνύοντα” σ' αυτά, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους. Το ίδιο συμβαίνει όταν δεν τηρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο υποχρεώσεις τους, όπως, επίσης, όταν βρίσκονται σε αντιδικία με τον Ναό. Το αξίωμά τους είναι άμισθο και τιμητικό και δεν συμβιβάζεται με καμμιά έμμισθη υπηρεσία στο Ναό.

Τα πρόσωπα των Εκκλησιαστικών Συμβούλων είναι σεβαστά μέσα στην Ενορία. Συμμετέχουν στην ζωή της Εκκλησίας και εμπνέουν και άλλους με το παράδειγμά τους.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς όλους καλή χρονιά και καλή συνεργασία στην τριετία που άνοιξε, με αίσθηση ευθύνης και αγάπη προς τον Χριστό και την Εκκλησία Του.

Πρέπει να πούμε ότι στην σύναξη αυτή συμμετείχαν και οι τρεις πρώτες γυναίκες εκκλησιαστικές σύμβουλοι, που διορίστηκαν για πρώτη φορά φέτος στην Μητρόπολή μας.–

Α.Σ.Π. - π.Θ.Β.

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 1584

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance