Ἐπιστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ακτινοβολεί σε όλη την Οικουμένη και αποτελεί δόξα και καύχημα και κλέος για τους Ορθοδόξους. Συγχρόνως όμως δέχεται και φοβερές πιέσεις από φονταμενταλιστικούς κύκλους που ζηλεύουν την θέση του ή αισθάνονται την ανασφάλεια της ενόχου ιστορίας τους.

Έτσι, γινόμαστε και στις ημέρες μας μάρτυρες της δόξης του Πατριαρχείου και του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, αλλά και μάρτυρες των αδίκων επιθέσεων προς αυτό.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης, συγκινηθείς από τις επιθέσεις που δέχθηκε τελευταία το Οικουμενικό Πατριαρχείο, απέστειλε στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο επιστολή συμπαράστασης.

Και ο Παναγιώτατος, εν μέσω των πολλών του μεριμνών, απάντησε στον Σεβασμιώτατο με την επιστολή που δημοσιεύουμε ευθύς αμέσως:

* * *

“Ιερώτατε Μητροπολίτα Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου,

εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος

κύριε Ιερόθεε,

χάρις είη τη υμετέρα Ιερότητι και ειρήνη παρά Θεού.

Μεριζομένης της χαράς αύτη πολυπλασιάζεται κατ’ αριθμητικήν αντιστοιχίαν των συγχαιρόντων. Της λύπης δ’ αντιθέτως ευρισκούσης τους συμμεριζομένους αυτήν, υποστέλλεται η δύναμις ταύτης και ελαφρύνεται η εξ αυτής προερχομένη οδύνη του πάσχοντος.

Τοιουτοτρόπως και η καθ’ ημάς μαρτυρική Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, δεχθείσα επ’ εσχάτων πολλάς τας εκ των εφ’ ημάς ενταύθα από Θεού τεταγμένων αρχών αμφισβητητικάς της ιεροκανονικής υποστατικής υπάρξεως αυτής βολάς, μετά πολλής της ευγνωμοσύνης ως βάλσαμον παρηγορίας και ενισχυτικήν παράκλησιν έλαβε το σταλέν υφ’ υμών συμπαραστατικόν θερμόν και φιλάδελφον μήνυμα, δι’ ό δέξασθε τας Πατριαρχικάς ημών ευχαριστίας και την εκτίμησιν της υμετέρας χειρονομίας.

Ουδαμώς αισθανόμενοι την παραμικράν κρίσιν αυτοσυνειδησίας του Θεανθρωπίνου θεσμού του καθ’ ημάς Οικουμενικού Θρόνου και τη αιωνοβίω και χριστομιμήτω υπομονή των προ ημών επακριβώς στοιχούντες, βεβαιούμεν υμάς, ότι θα συνεχίσωμεν, χάριτι Θεού, την σταυρικήν ημών εκδαπάνησιν και οικουμενικήν διακονίαν της Μητρός Εκκλησίας εν τη άκρα ταύτη του Κερατίου, πάντοτε έχοντες ακράδαντον την ελπίδα και την πίστιν εις τον Θείον Δομήτορα αυτής περί της ελεύσεως καλλιτέρων ημερών και συνθηκών, υπέρ ών θερμώς εξαιτούμεθα και την συνδρομήν των υμετέρων θεοπειθών και φιλαδέλφων ευχών.

Η δε χάρις και το έλεος του Παντοκράτορος Κυρίου είησαν μετά της υμετέρας λίαν ημίν αγαπητής Ιερότητος.

βδ΄ Δεκεμβρίου ια΄

αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Βαρθολομαίος”.

  • Προβολές: 1483

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance