Βιβλιοπαρουσίαση: «Ενιαύσιο 2004»

Εκδόθηκε από την Ιερά Μητρόπολή μας και από την σειρά “Ενιαύσια” το Ενιαύσιο του 2004. Η σειρά αυτή, ως γνωστόν, περιλαμβάνει πολλά από τα κείμενα του Σεβασμιωτάτου που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα μας κατ' έτος, και κατ' εξαίρεση και μερικά αδημοσίευτα κείμενά του.

Δημοσιεύουμε εν συνεχεία μέρος από τον πρόλογο του Σεβασμιωτάτου του συγκεκριμένου βιβλίου, το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

* * *

Το έτος 2004 κλήθηκα σε διάφορα Συνέδρια και ανέπτυξα θέματα τα οποία μου είχαν δοθή να επεξεργασθώ. Οι εισηγήσεις αυτές μαζί με μερικές άλλες, δημοσιεύθηκαν σε βιβλίο το οποίο εξεδόθη στο τέλος του 2004 με τίτλο “Ησυχία και Θεολογία”.

Πέραν, όμως, από τις εισηγήσεις αυτές μου δόθηκε η δυνατότητα από διάφορες ευκαιρίες να σχολιάσω με άρθρα, μικρά σχόλια την επικαιρότητα, καθώς επίσης να δώσω ποικίλες συνεντεύξεις και να απευθύνω “Χαιρετισμούς” σε Συνέδρια.

Όπως για κάθε χρόνο, έτσι και για το έτος 2004 εκδίδεται το “Ενιαύσιο”, το οποίο αποτελείται από πέντε ενότητες, ήτοι Άρθρα, Σχόλια, Διάφορα, Αθλητισμός και Εκκλησία, Κηρύγματα καλοκαιριού.

Θα ήθελα να σημειώσω κάτι σχετικά με την ενότητα “αθλητισμός και Εκκλησία”. Στην ενότητα αυτή περιελήφθησαν κείμενα τα οποία δημοσιεύθηκαν σε αναφορά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Πατρίδα μας.

Είχα την τιμή να είμαι Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής για την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Η Εκκλησία έπρεπε, χωρίς να εμπλακή στην όλη διαδικασία της διοργανώσεως, να ασχοληθή με το θέμα αυτό ποιμαντικά.

Για τον σκοπό αυτό εγράφησαν στα προηγούμενα έτη διάφορα κείμενα…

Πέρα, όμως, από τα κείμενα αυτά, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δημοσιεύθηκαν και μερικά άλλα, τα οποία συγκεντρώθηκαν στο παρόν βιβλίο. Από τα δέκα κείμενα που δημοσιεύονται εδώ στο Δ΄ μέρος, τα δύο από αυτά εγράφησαν τα προηγούμενα έτη, αλλά δημοσιεύονται μαζί με τα άλλα γιατί αποτελούν μια ενότητα.

Και το βιβλίο αυτό δείχνει την ποιμαντική αγωνία ενός Επισκόπου, που θέλει να αντιμετωπίζη τα κοινωνικά και ανθρώπινα προβλήματα μέσα από την προοπτική της Εκκλησίας. Ο λαός του Θεού θα κρίνη τον βαθμό και το τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η προσέγγιση.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Βιβλιοπαρουσίαση

  • Προβολές: 2022