Εἰδήσεις Ἀπρίλιου 2005

Ομιλίες κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μετά τον κατανυκτικό Εσπερινό των Κυριακών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος, με μια σειρά εσπερινών σύντομων κηρυγμάτων, αναφέρθηκε στα απολυτίκια των Κυριακών των Νηστειών. Παρουσίασε το θεολογικό περιεχόμενο των απολυτικίων: “Την άχραντον εικόνα σου…”, “Ορθοδοξίας ο φωστήρ…”, “Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου…”, “Ταις των δακρύων σου ροαίς…”, “Εν σοί, Μήτηρ, ακριβώς…”.

Συγχρόνως, κάθε Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως πραγματοποιούντο οι εσπερινές ομιλίες του Σεβασμιωτάτου, οι οποίες γίνονται καθ' όλη την διάρκεια του έτους, πλην ορισμένων διαλειμμάτων, με διαφορετικό χαρακτήρα, αφού υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης του ομιλητού με τους ακροατές και διαρκούν περισσότερη ώρα. Στα πλαίσια των ομιλιών αυτών, ο Σεβασμιώτατος έκανε μερικά μαθήματα από τις επιστολές του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, όπου διαφαίνονταν οι πειρασμοί που είχε ως Ιεράρχης και κυρίως η αντιμετώπισή τους, αντιμετώπιση ενός αγίου που είχε τον νού του στον Θεό, μία συζήτηση κατόπιν ερωτήσεων σχετικά με την πρόσφατη εκκλησιαστική κρίση, και μια σειρά μαθημάτων για το βιβλίο με τις επιστολές του Γέροντος Σωφρονίου προς τον Δ. Μπάλφουρ. Τα τελευταία μαθήματα αναφέρονταν στους περί προσευχής λόγους του αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, συγγραφέως της Κλίμακος.

* * *

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος συναντήθηκε με αντιπροσωπεία Καθηγητών και Φοιτητών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συζήτησε μαζί τους το θέμα του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση. Συμφωνήθηκε να συσταθή τριμελής Επιτροπή αποτελουμένη από έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας, έναν του Υπουργείου Παιδείας και έναν της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα ασχοληθή με το θέμα.

* * *

Η Πρέσβειρα της Δημοκρατίας της Ινδονησίας απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο για την βοήθεια η οποία παρεσχέθη από την Εκκλησία της Ελλάδος στον δοκιμασθέντα λαό της Χώρας αυτής τον περασμένο Δεκέμβριο.

* * *

Η Ιερά Σύνοδος εκήρυξε τον θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας εν χηρεία, ορίσασα Τοποτηρητή τον Σεβ. Μητροπολίτη Άρτης κ. Ιγνάτιο. Η Δ.Ι.Σ. αναγνωρίζουσα την τεσσαρακονταετή θεοφιλή διακονία του Σεβασμιωτάτου κ. Θεοκλήτου στην πολυάνθρωπη αυτή Ιερά Μητρόπολη, όπως και το εν γένει φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό έργο του, ανακοίνωσε ότι ο Σεβασμιώτατος θα συνεχίση να παραμένη στο Επισκοπείο και ότι τόσο ο Τοποτηρητής όσο και ο διάδοχός του θα φροντίσουν ώστε να απολαμβάνη των όσων επιβάλλει ο σεβασμός και η τιμή προς το πρόσωπο ενός γηραιού Ιεράρχου.

* * *

Η Δ.Ι.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την επιχορήγηση για το Δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 701 πολυτέκνων οικογενειών της Θράκης, συνολικού ύψους 164.034 ΕΥΡΩ.

* * *

Ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων σε λόγο του στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο της Πόλης, είπε μεταξύ άλλων:

“…Το 1872 η εν Κωνσταντινουπόλει Αγία και Μεγάλη Σύνοδος εξέδωκεν Όρον κατά του Εθνοφυλετισμού. Πολύ σημαντική στιγμή δια την ιστορίαν της Εκκλησίας του Χριστού. Ο εθνοφυλετισμός είχε διαβρώσει ήδη τας συνειδήσεις. Οι ελληνόφωνοι Ρωμηοί εις την μεγάλην μας πλειοψηφίαν είχομεν ξεχάσει ότι αποτελούμεν τα υπολείμματα της πρώτης εκείνης προσπαθείας παγκοσμιοποιήσεως, με φυσικόν αρχηγόν και Εθνάρχην τον Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως - Νέας Ρώμης και Οικουμενικόν Πατριάρχην, και εφανταζόμεθα ότι είμεθα γνήσιοι -φυλετικώς- απόγονοι των απωτάτων αρχαίων ημών προγόνων. Οι δίγλωσσοι σλαβόφωνοι, βλαχόφωνοι, αρβανιτόφωνοι και αραβόφωνοι Ρωμηοί αφέθησαν ανυπεράσπιστοι εις τας κατά τόπους εθνικιστικάς προπαγάνδας και εγένοντο εύκολος λεία των...

”Εντός του περιβάλλοντος τούτου η Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, δια του παραδείγματός της και δια της ομογενειακής υπό την μέριμναν και παρακολούθησίν της παιδείας, εμπνέει και συσπειρώνει. Διήλθεν αιώνας μαρτυρικής ζωής και αποτελεί τον πλέον γνήσιον, ίσως τον μοναδικόν, εκφραστήν και φορέα της Οικουμενικότητος, πράγματι και ονόματι…”

”Το Ζάππειον έζησεν, έδρασεν, εμεγαλούργησε και σήμερον, λέγουν πολλοί, ότι "ψυχορραγεί". Ναί, σήμερον το Ζάππειον, και όχι μόνον, αλλά και τα άλλα σχολεία μας, ίσως ψυχορραγούν, αλλά, οφείλομεν, εμπνεόμενοι από τον Σταυρόν, να αξιοποιήσωμεν την ζοφεράν μας κατάστασιν και παραμένοντες εις τον άδην άνευ απελπισίας να ευχώμεθα και να εργαζώμεθα εν μετανοία, και εμπνεύσει, και χαρά, δια την νέαν αναγέννησιν, την οποίαν ετοιμάζει δια την ανθρωπότητά Του ο Κύριός μας και Θεός. Είναι χαρακτηριστική η συνομιλία του π. Παϊσίου με κάποιους ανησυχούντας και αγχωμένους: "Γέροντα, εις τον κόσμον οργώνει ο διάβολος!". Και η απάντησίς του: "Δεν βαριέστε! Θα τα εύρη έτοιμα για να σπείρη ο Χριστός!"”.

* * *

Πρόσφατα θεμελιώθηκε και κατασκευάζεται στη Λουσάκα της Ζάμπια ο πρώτος Ναός της Ιεραποστολής. Στον ίδιο χώρο συγχρόνως άρχισε να κτίζεται και δημοτικό σχολείο 750 τ.μ., το πρώτο ορθόδοξο στη Ζάμπια, το οποίο θα καλύψη τις ανάγκες των ορθόδοξων παιδιών, καθώς και αυτών ολόκληρης της περιοχής, που δεν έχει σχολικά κτίρια και οι μαθητές διδάσκονται κάτω από πολύ δυσκολες συνθήκες, κυρίως κατά την περίοδο των τροπικών βροχών. Επίσης χειροτονήθηκε και ο πρώτος Ζαμπιανός κληρικός ο οποίος πρόκειται να καλύψη τις ανάγκες του Ιεραποστολικού κέντρου της Λουσάκα.

* * *

Πραγματοποιήθηκε από τις Αιγυπτιακές αρχές η επίσημη αναγνώριση του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου “ως Πάπα και Πατριάρχη του Ελληνορθοδόξου δόγματος στην Δημοκρατία της Αιγύπτου και Πάσης Αφρικής”. Παράλληλα η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση παραχώρησε τιμητικά την αιγυπτιακή ιθαγένεια στο νέο Πατριάρχη. Αξίζει να επισημανθή πώς η αναγνώριση του Πατριάρχου Αλεξανδρείας πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που οι αιγυπτιακές αρχές δίνουν στη σχέση τους με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο.

* * *

Το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών διοργάνωσε στην αίθουσα “Δελφοί” του Ιδρύματος, σειρά διαλέξεων καθηγητών και άλλων επιστημόνων. Συγκεκριμένα: Στις 23/2/05 του Μαθηματικού MCs. κ. Κωνσταντίνου Νάκου με θέμα: “Η καταγωγή των προσφύγων του Αγίου Κωνσταντίνου” και της κ. Σπυριδούλας Πιά, Εκπαιδευτικού, Προέδρου του Λαογραφικού Μουσείου Αποδοτίας με θέμα: “Οι Κραβαρίτες ένας πανάρχαιος, άγνωστος λαός”. Στις 23/3/05 διάλεξη του κ. Δημητρίου Βλάχου, φιλόλογου, με θέμα: “Με αφορμή βιογραφικά Ηρώων του 1821, σύντομα ιστορικά της Ρούμελης: Η γνώση διαμορφώνει συνειδήσεις” και του κ. Νικολάου Νούλα, Φιλολόγου, με θέμα: “Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Ι. Μακρυγιάννης”.

* * *

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία το μορφωτικό επίπεδο των Αγιορειτών Πατέρων είναι υψηλότερο από των λαϊκών, γεγονός που τους παρέχει την δυνατότητα να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σημερινές ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των προσκυνητών.

* * *

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο αυτοκτονούν ή αυτοτραυματίζονται θανάσιμα περίπου 58.000 άνθρωποι. Συγκριτικά είναι περισσότεροι των 50.700 ανθρώπων που πέφτουν θύματα τροχαίων το χρόνο, ενώ 5.350 είναι θύματα δολοφονιών ή ανθροποκτονιών. Οι περισσότεροι θάνατοι από αυτοκτονία οφείλονται σε ψυχικές διαταραχές και ειδικότερα σε κατάθλιψη. Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, Ευρωπαίος Επίτροπος για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών, ζήτησε να δοθή μεγαλύτερη πολιτική προτεραιότητα στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Ευρώπη και αποκάλεσε τις ψυχικές ασθένειες “αθέατο δολοφόνο της Ευρώπης”.

* * *

Μια πολιτισμική όαση αποκτά η Αθήνα, στον κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου το οποίο ετοιμάζει καινούριες εκθέσεις και εκδόσεις. Ταυτόχρονα εισέρχεται δυναμικά στο χώρο του διαδικτύου με μια πρωτοποριακή σελίδα. Ο περιβάλλων χώρος του Βυζαντινού Μουσείου διαμορφώνεται σε ένα αρχαιολογικό πάρκο, ένα “ανοικτό μουσείο”, με τρεις τουλάχιστον νέες εισόδους, που θα προκαλούν τους επισκέπτες να εισέλθουν στο πάρκο, ενώ πραγματοποιούνται αισθητικές και λειτουργικές διαμορφώσεις σε όλο τον αύλειο χώρο.

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 1862