Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου: Ευχετήριο για το Πάσχα

Ογκώδης είναι η αλληλογραφία ενός Μητροπολίτου, ιδίως κατά τις άγιες ημέρες του Πάσχα. Εκατοντάδες Χριστιανοί στέλνουν τις ευχές τους και ζητούν τις δικές του ευχές και την ευλογία του. Το φετινό απαντητικό ευχετήριο του Μητροπολίτου μας είχε ως εξής:

*

Ευχαριστώ θερμότατα για τις ευχές σας, για τις άγιες αυτές ημέρες που διερχόμαστε.

Σκέπτομαι ότι οι εορτές αυτές δεν πρέπει να είναι τυπικές, αλλά ουσιαστικές και να αναφέρονται στον πνευματικό πυρήνα της υπάρξεώς μας. Δυστυχώς, διάφορες εξωτερικές διαδικασίες μας αποκόπτουν από τα μεγάλα γεγονότα που εορτάζουμε, δηλαδή τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, τα οποία συνδέονται με την πνευματική μας λύτρωση.

Προετοιμάζοντας ο Χριστός τους Μαθητές Του για τα γεγονότα που επρόκειτο να συμβούν στα Ιεροσόλυμα, αλλά και την Ανάστασή Του που θα επακολουθούσε της Σταυρώσεώς Του, τους είπε: “και γαρ ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι, και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών” (Μάρκ. ι΄, 45).

Η λέξη “λύτρον” προέρχεται από το ρήμα λύω και δήλωνε στην αρχαία εποχή το χρηματικό ποσό, το οποίο δινόταν από κάποιον για την απελευθέρωση ενός δούλου. Κατέληξε δε να σημαίνη την απαλλαγή, την απελευθέρωση από την δουλεία.

Με αυτήν την έννοια ο Χριστός ονομάζεται λυτρωτής, διότι μας προσέφερε την λύτρωση, την απελευθέρωσή μας από την δουλεία. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: “Ο δούς εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων” (Α’ Τιμ. β΄, 6). Και αυτός μας αγόρασε με το αίμα Του, γι’ αυτό και πάλι ο Απόστολος Παύλος γράφει: “ηγοράσθητε γαρ τιμής” (Α΄ Κορ. στ΄, 6).

Φυσικά, το “λύτρον” δεν δόθηκε στον διάβολο, γιατί είναι βλασφημία να ισχυρισθούμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου ήταν προϊόν συναλλαγής, ούτε δόθηκε στον Πατέρα, ωσάν να ήταν οργισμένος ο Θεός – Πατέρας, αλλά με αυτήν την έννοια νοείται ότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε από τον θάνατο και την αμαρτία και μας έδωσε την δυνατότητα να νικήσουμε και εμείς την αμαρτία και τον διάβολο στην προσωπική μας ζωή.

Και ενώ ο Χριστός είναι λυτρωτής και μας χάρισε την λύτρωση από την αμαρτία και τα πάθη, εμείς, όντες μαθητές Του, είμαστε υποδουλωμένοι στην αμαρτία, τα πάθη και τον θάνατο. Και αυτό είναι το πρόβλημα των ημερών μας. Ενώ η Εκκλησία, ως Σώμα του αναστάντος Χριστού και κοινωνία θεώσεως, είναι αγία, εμείς με την θέλησή μας εξακολουθούμε να είμαστε αιχμάλωτοι στην αμαρτία και τα πάθη.

Ας ευχηθούμε να νιώσουμε και εμείς τον Αναστάντα Χριστό ως λυτρωτή από την αμαρτία και τον θάνατο.–

  • Προβολές: 2061