Γεγονός καὶ Σχόλιο: Μητροπολιτικά αυτοκίνητα

Από μερικούς δημοσιογράφους σχολιάζονται τα αυτοκίνητα των Ιερών Μητροπόλεων ή των Μητροπολιτών και κυρίως σχολιάζονται εκείνα που θεωρούνται ότι ξεφεύγουν από το κανονικό σχήμα και μέγεθος.

Βεβαίως, μπορεί κανείς να διακρίνη μερικά τέτοια αυτοκίνητα που είναι υπερβολικά και πολλές φορές δείχνουν την νεοπλουτίστικη νοοτροπία των κατόχων τους. Και στο σημείο αυτό ενθυμούμαι τον λόγο του Αριστοτέλη στο περί “Ρητορικής” σύγγραμμά του που θεωρούσε “απαιδευσίαν πλούτου το είναι νεόπλουτον”, γιατί ένας τέτοιος νεόπλουτος άνθρωπος έχει ήθος “ευδαίμονος ανοήτου”. Και, δυστυχώς αυτή η νοοτροπία διακρίνει μερικούς Κληρικούς, όλων των βαθμών, που συνήθως προέρχονται κοινωνικά από τις αγροτικές και μικροαστικές τάξεις και αυτομάτως βρίσκονται μπροστά σε μια άλλη κοινωνική κατηγορία που τους μεθάει.

Πέρα από αυτό όμως δεν μπορεί κανείς να αρνηθή δύο πραγματικότητες. Η μία ότι μερικές φορές απόδημοι και άλλοι γνωστοί κάνουν δώρο ένα αυτοκίνητο για τις ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως. Για παράδειγμα στην Μητρόπολή μας Ναυπάκτιοι από την Αμερική δώρισαν ένα δυνατό αυτοκίνητο για τις περιοδείες του Μητροπολίτου στην ορεινή Ναυπακτία, το οποίο κινούμε με φειδώ, γιατί τα καύσιμα που απαιτούνται είναι πολλά και δεν μπορεί η φτωχή Μητρόπολη να ανταποκριθή στα έξοδα αυτά. Η Μητρόπολη ποτέ δεν θα μπορούσε να αγοράση ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Η άλλη πραγματικότητα είναι ότι οι διαρκείς λατρευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στην Μητρόπολη, αφού όλοι θέλουν την παρουσία του Μητροπολίτου, η συνεχής συμμετοχή των Ιεραρχών σε Συνοδικές Επιτροπές και οι μετακινήσεις και μάλιστα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες για διάφορες ποιμαντικές ανάγκες, επιβάλλουν την ύπαρξη δυνατών αυτοκινήτων. Δεν είναι θέμα πολυτελείας και επιδείξεων, αλλά θέμα ασφαλείας και σωματικής ακεραιότητας. Ο προκάτοχός μου Μητροπολίτης φονεύθηκε και σε αυτό συνετέλεσε και το αυτοκίνητο που δεν ήταν αυτό που έπρεπε για να τον διαφυλάξη. Αν ερωτηθή, κάθε Μητροπολίτης έχει να διηγηθή πολλές περιπέτειες γύρω από τέτοια οδικά προβλήματα.

Το γεγονός είναι ότι οι σύγχρονες απαιτήσεις εξαναγκάζουν πολλούς Μητροπολίτες, όπως και πολλούς άλλους ανθρώπους, να περνούν περισσότερο χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα αυτοκίνητα εξυπηρετούν πολλές ανάγκες και αντικαθιστούν άλλες εργασίες. Από την πείρα μου θα υπογραμμίσω μερικές από αυτές τις ανάγκες, που συνδέονται με τις συνεχείς μετακινήσεις που υπαγορεύονται από ποιμαντικούς και άλλους λόγους.

Το Μητροπολιτικό αυτοκίνητο είναι “χώρος”:

–Γραφείου, γιατί αναπληρώνει κατά κάποιον τρόπο την εργασία του Γραφείου. Ο Μητροπολίτης κατά την διάρκεια του ταξειδιού μπορεί να διαβάζη τα έγγραφα της ημέρας, να γράφη έγγραφα, να διορθώνη κείμενα, να σκέπτεται την λύση διαφόρων προβλημάτων, να σχεδιάζη διάφορες εργασίες, να τηλεφωνή ή να του τηλεφωνούν για διάφορα θέματα.

–Αίθουσας συνεδριάσεων, διότι επιλύει διάφορα προβλήματα με τους συνεργάτες του. Σε αυτήν την περίπτωση ο οδηγός πρέπει να είναι άνθρωπος απολύτου εμπιστοσύνης και να μην αναμειγνύεται σε διοικητικά και πνευματικά θέματα της Ιεράς Μητροπόλεως.

–Αναγνωστηρίου βιβλιοθήκης, διότι μελετά βιβλία με τα οποία επέλεξε να ασχοληθή ή για δικό του πνευματικό ανεφοδιασμό ή για ετοιμασία θεμάτων και ομιλιών που πρόκειται να πραγματοποιήση.

–Κλίνης, αφού βρίσκει την ευκαιρία να ξεκουρασθή και να κοιμηθή για λίγο. Είναι δυνατόν να εισέλθη στο αυτοκίνητο κουρασμένος από διάφορες εργασίες και με τον λίγο ύπνο μέσα σε αυτό να βγή ξεκούραστος και να συνεχίση την ποιμαντική του αποστολή.

–Ακόμη μπορεί να θεωρηθή και ένας χώρος ηρεμίας, από την άποψη ότι όλη την ημέρα είναι απησχολημένος και υποχρεωμένος να ομιλή, να συμβουλεύη, να βρίσκεται μεταξύ των ανθρώπων και να ασχολήται με τα προβλήματά τους, οπότε στο αυτοκίνητο είναι μόνος και μπορεί να αποτοξινώνεται από τις διάφορες φροντίδες.

–Επίσης είναι δυνατόν στο αυτοκίνητο να προσεύχεται, είτε με τις διάφορες λατρευτικές προσευχές είτε με την επανάληψη του “Πάτερ ημών” και της ευχής του ονόματος του Χριστού, είτε με την ψαλμωδία διαφόρων τροπαρίων, είτε με την ακρόαση κασετών με επικαίρους ύμνους της Εκκλησίας. Είναι ευνόητο ότι αυτό δεν μπορεί να αναπληρώση την προσευχή στο κελλί του και τον Ιερό Ναό, αλλά την συνεχίζει.

Με τέτοιες προϋποθέσεις και συνθήκες αντιλαμβάνεται κανείς ότι το να υπάρχη η δυνατότητα να διαθέτη η Ιερά Μητρόπολη ένα καλό – όχι εξεζητημένο– αυτοκίνητο, ικανοποιεί όλες αυτές τις σύγχρονες ανάγκες. Γιατί, άλλωστε, όλοι το γνωρίζουμε ότι πέρασε ο καιρός να μετακινήται κανείς με τα γαϊδουράκια. Οι συνθήκες ζωής απαιτούν άλλους τρόπους διαβίωσης και διακίνησης. Αρκεί όλα να γίνονται με μέτρο και για την δόξα του Θεού.

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 2402