Skip to main content

Εἰδήσεις - Ἀνακοινώσεις: Κυριακὴ Ἀποδήμων, Κατασκηνώσεις 2006, Θεία Λειτουργία στὴν Βαράσοβα

Ἀνακοινώσεις:

Κατασκηνώσεις 2006

Κατὰ τὸν μῆνα Ἰούλιο λειτουργοῦν οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα:

Γιὰ Ἀγόρια:

Δευτέρα 3 Ἰουλίου - Τετάρτη 12 Ἰουλίου, γιὰ μαθητὲς Ε-ΣΤ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου.

Γιὰ Κορίτσια:

Πέμπτη 13 Ἰουλίου – Σάββατο 22 Ἰουλίου, γιὰ μαθήτριες Δ -ΣΤ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ ἀπευθύνεσθε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη (τήλ. 26340-22980, 27207) ἡ στὸν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας σας.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κατασκηνωτικὴ ἡμερίδα γιὰ Φοιτητές-Φοιτήτριες καὶ Ἀποφοίτους διοργανώνει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη τὴν Δευτέρα 24 Ἰουλίου στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου. Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει παράκληση, κέρασμα, σύντομη εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου, συζήτηση πάνω στὴν εἰσήγηση ἡ καὶ σὲ ἄλλα θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς φοιτητές, καὶ τέλος τὴν προσφορὰ δείπνου. Στὴν Ἡμερίδα εἶναι καλεσμένοι ὅλοι οἱ Φοιτητές, Φοιτήτριες καὶ Ἀπόφοιτοι τοῦ Λυκείου ποὺ παραθερίζουν στὴν Ναύπακτο.  Τήλ. 26340-22980, 27207

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη ἀφιερώνει μία Κυριακὴ τοῦ καλοκαιριοῦ στοὺς ἀποδήμους ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι μὲ κάθε εὐκαιρία, τοὺς θερινοὺς κυρίως μῆνες, καὶ παρακινούμενοι ἀπὸ ἔντονη νοσταλγία, ἐπισκέπτονται τὰ πάτρια ἐδάφη, προκειμένου νὰ λάβουν δύναμη καὶ ἔμπνευση γιὰ τὸ δύσκολο ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν στὴν ξενιτειά. Στὰ πλαίσια αὐτά, τὴν Κυριακὴ 30 Ἰουλίου, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, θὰ τελεσθῇ Ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία μετ' ἀρτοκλασίας ὑπὲρ τῶν ἀποδήμων Ναυπακτίων καὶ μνημόσυνο γιὰ τοὺς κοιμηθέντας στὴν ξενιτειὰ ἀδελφούς μας. Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη θὰ δεξιωθῇ τοὺς ἀποδήμους στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἐνορίας ποὺ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναό. Καλοῦνται ὅλοι οἱ ἀπόδημοι ποὺ παραθερίζουν στὴν Μητροπολιτική μας περιφέρεια, νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ νὰ προσέλθουν τὴν Κυριακὴ 30 Ἰουλίου στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΡΑΣΟΒΑ

Στὸ σπήλαιο –ἀρχαῖα ἐγκλείστρα– τοῦ ἁγίου Νικολάου στὴν Βαράσοβα ἔχει καθιερωθῇ νὰ τελῆται κάθε καλοκαίρι ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία. Φέτος ἡ θεία Λειτουργία θὰ τελεθὴ τὴν Παρασκευὴ 21 Ἰουλίου. Ὅσοι πιστοὶ ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν, θὰ πρέπη νὰ ταξιδεύσουν μὲ τὰ αὐτοκίνητά τους μέχρι τὴν Κάτω Βασιλική, ἀπὸ ἐκεῖ μὲ βάρκες ποὺ διαθέτει ὁ πολιτιστικὸς Σύλλογος τοῦ χωριοῦ θὰ διαπλεύσουν τὸν ὅρμο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ θὰ ἀνηφορίσουν μὲ τὰ πόδια 10 -15 μέχρι τὸ σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

***

Ἡ Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέδωσε τὴν παρακάτω ἀνακοίνωση σχετικὰ μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἐπισκόπου Sergievo κ. Βασιλείου τῆς Μητρόπολης Σουρὸζ τῆς Μεγάλης Βρετανίας νὰ ἀποχωρήση ἀπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ νὰ ὑπαχθῇ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο: «Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 8ης Ἰουνίου 2006 ὑπὸ τὴν προεδρείαν τῆς Ἄ.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐξετάσασα τὴν προσφυγήν του ἐν Λονδίνῳ Θεοφ. Ἐπισκόπου Sergievo κ. Βασιλείου πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, λαβοῦσα δὲ ὑπ’ ὄψιν τοὺς ἱεροὺς Κανόνας 9, 17 καὶ 28 τῆς Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως δεχθῇ εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸν ὡς ἄνω ἐξονομασθέντα Ἐπίσκοπον καὶ ἐντάξη αὐτὸν εἰς τὴν Πατριαρχικὴν Ἐξαρχίαν τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως. Κατόπιν τούτου, ἐξέλεξε τὸν Ἐπίσκοπον κ. Βασίλειον Βοηθὸν Ἐπίσκοπον παρὰ τῷ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς εἰρημένης Ἐξαρχίας Πανιερωτάτω Ἀρχιεπισκόπω Κομάνων κ. Γαβριήλ, τὴ αἰτήσει αὐτοῦ, ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῇς Ἀμφιπόλεως, πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν ποιμαντικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐν Μεγάλῃ Βρετανία ὀρθοδόξων πιστῶν, τῶν ἐπιθυμούντων τὴν ἔνταξιν αὐτῶν εἰς τὴν ὡς ἄνω Ἐξαρχίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου».

***

Τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας δὲν δέχεται τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἐπισκόπου Sergievo κ. Βασιλείου νὰ ἀποχωρήση ἀπὸ τὴν δικαιοδοσία του καὶ νὰ ὑπαχθῇ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ὁ κ. Βασίλειος ἔχει τεθῇ σὲ ἀργία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Μόσχας καὶ ἔχει κληθῇ νὰ δώση ἐξηγήσεις στὶς 17 Ἰουλίου.

***

«Ἡ Νέα Ἐποχὴ δὲν θέλει νὰ ἀδειάσουν οἱ Ἐκκλησίες, ἀλλὰ νὰ γεμίσουν. Νὰ γεμίσουν μὲ ἀνθρώπους ὅμως ποὺ θὰ ἔχουν ἀλλοιωμένο φρόνημα». Ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς σημαντικοὺς λόγους τοῦ ἀειμνήστου π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ποὺ φέτος τὸν Μάϊο συμπληρώθηκαν 10 ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησή του. Τὸ τελευταῖο κείμενό του, λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμησή του, ἦταν: «Τὸ νὰ θελήσει ἕνας ποιμένας νὰ ἀφαιρέσει ἀπὸ ὁποιονδήποτε τὸ στοιχεῖο τῆς ἐλπίδος καὶ νὰ τὸν διαγράψει ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ζωῆς εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ διαπράξει ἐναντίον ἑνὸς ἀδελφοῦ. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ποιμένας ἔχει καθῆκον νὰ συμπαρασταθεῖ σὲ ὁποιονδήποτε τοῦ τὸ ζητήσει καὶ ἔχει ἀνάγκη τῆς πνευματικῆς του προσφορᾶς» (περιοδικὸ «Παρακαταθήκη»).

***

Ὁ Μητροπολίτης Κύριλλος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας σὲ μιὰ ὁμιλία του στὸ Παρίσι, μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσίαση ἑνὸς βιβλίου του, ἀνέφερε ὅτι βασική του ἐπιθυμία, ὡς Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, εἶναι νὰ τεθοῦν κάτω ἀπὸ τὴν κηδεμονία τῆς Μόσχας ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Γιὰ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία εἶπε ὅτι τὴν θεωρεῖ ὡς ἕναν στρατηγικὸ σύμμαχο.

***

Σὲ ὅλες τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις, ὅπως καὶ στὴν δική μας (βλ. σέλ. 5) ἔγινε τὸν Μάϊο ἡ λήξη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων. Ἡ λήξη τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν ἔγινε στὸν χῶρο τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Πνεύματος Σερρῶν. Τὸ πρωΐ τοῦ Σαββάτου τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία καὶ μετὰ ἀκολούθησε ἑορταστικὴ ἐκδήλωση μὲ ποιήματα, τραγούδια, σκέτς, χορούς. Στὴν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν περίπου 800 παιδιά.

***

Νὰ προστατεύση τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ζήτησαν ἀπὸ τὸν Ἀμερικανὸ Πρόεδρο Τζὼρτζ Μποὺς 43 Γερουσιαστές, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦν τὸ 69% τοῦ ἀμερικανικοῦ ἔθνους. Στὴν ἐπιστολὴ τίθεται τὸ θέμα τῆς ἱστορικῆς ἀξίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν δυσμενῶν συνθηκῶν στὶς ὁποῖες ἀσκεῖ ὁ κ. Βαρθολομαῖος τὰ ἱερατικά του καθήκοντα καθὼς καὶ τὸ θέμα τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου (rrn.gr).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2655