• Αρχική
  • Τεῦχος 16 - Μάϊος 1997
  • Γεγονότα καὶ Σχόλια: Δήμαρχος προσφέρει την Αγία Γραφή στους δημότες του - Οικονομία και παραοικονομία - Σε τελευταία ανάλυση...

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Δήμαρχος προσφέρει την Αγία Γραφή στους δημότες του - Οικονομία και παραοικονομία - Σε τελευταία ανάλυση...

Δήμαρχος προσφέρει την Αγία Γραφή στους δημότες του

Διαβάσαμε στην εφημερίδα “ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ” την “μοναδική περίπτωση” του Δημάρχου Παραβόλας Καθηγητή Φιλολογίας και Οικονομολόγου κ. Βασιλείου Καπέρδα, που πήρε την πρωτοβουλία να μοιράση στους δημότες του από μία Καινή Διαθήκη, και “απηγόρευσε στον Δήμο του τον ειδωλολατρικό Καρνάβαλο”. Οι “ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ” συγχαίρουν τον κ. Καπέρδα και προτείνουν να τύχη τιμητικής διακρίσεως από μέρος της Εκκλησίας, για να καταλήξουν πώς “οπωσδήποτε θα γραφή στο βιβλίο Γκίνες”.

Συγχαίρουμε κι εμείς τον “κοντοχωριανό” μας αξιόλογο Δήμαρχο Παραβόλας και “παρεμβαίνοντας” στις προτάσεις και τις ευχές των “ΝΕΩΝ ΚΑΙΡΩΝ” σημειώνουμε πώς και μόνο το γεγονός ότι είναι κανείς ζωντανό μέλος της Εκκλησίας είναι τιμή μεγίστη και μάλιστα δυσβάσταχτη, ιδίως για τους πολιτικούς μας που δέχονται τόσες επιδράσεις και πιέσεις, και να ευχηθούμε στον ηρωικό Δήμαρχο το όνομά του να γραφή στο Βιβλίο της Ζωής και ... “τύφλα να έχη” το Γκίνες.

Οικονομία και παραοικονομία

Σύμφωνα με αναλυτές του αλβανικού προβλήματος, κατά την εξέγερση των Αλβανών του νότου συγκρούσθηκε η παραοικονομία με τη νόμιμη οικονομία, οι φτωχοί με τους έχοντες και κατέχοντες. Πάντως, όπου υπάρχει βιασμός της ελευθερίας του ανθρώπου, εκμετάλλευση του κόπου του, αλλά και “λιμός του ακούσαι λόγον Κυρίου”, που τρέφει εσωτερικά τον άνθρωπο και τον “λογοποιεί”, είναι αναμενόμενες οι λαϊκές εκρήξεις, οι εξεγέρσεις, που μπορούν να φθάσουν μέχρι την παράλογη, άγρια αλληλοσφαγή.

Το ανησυχητικό, όμως, στην αλβανική κρίση είναι η απαίτηση που εκφράσθηκε κάποια στιγμή από τους επαναστατημένους Αλβανούς, να αναλάβουν την εξουσία της χώρας τους τεχνοκράτες. Αυτό δείχνει ότι το μόνο πρόβλημα που καταλαβαίνουν είναι το οικονομικό, που το θεωρούν τεχνικό πρόβλημα. Θεωρούν σωτηρία του Κράτους τους το κατάλληλο οικονομικό σύστημα, που είναι τυπική δυτική άποψη.

Σε τελευταία ανάλυση...

Τακτικά σε συζητήσεις ή σε κείμενα χρησιμοποιούμε εκφράσεις που προέρχονται από αδυναμία ή απροθυμία λογικής αναλύσεως κάποιων πραγμάτων που θέλουμε να πούμε, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προέρχεται από έλλειψη επαρκών στοιχείων ή από αδυναμία στους αποδεικτικούς συλλογισμούς ή ακόμη από την διάθεση να αποκρύψουμε μέρος ή και ολόκληρη την αλήθεια.

Εκφράσεις όπως: “Σύμφωνα με τις απόψεις της σύγχρονης επιστήμης...”, “για να είμαστε ξεκάθαροι...”, “σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές...”, “σύμφωνα με τη διδασκαλία των αγίων Πατέρων...” ή “για να είμαστε πιο σαφείς...”, “σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας...” μπαίνουν μέσα στο λόγο μας άλλοτε από αμηχανία, άλλοτε για να αποφευχθούν περιττές επεξηγήσεις, συχνά όμως για κενό εντυπωσιασμό.

“Είναι αυτονόητο...” ότι “σέ τελευταία ανάλυση...” το φανόμενο αυτό είναι σύμπτωμα της περιρρέουσας ατμόσφαιρας του σύγχρονου ηλεκρονικού πολιτισμού, που διαμορφώνεται κυρίως από τα Μ.Μ.Ε., τα οποία μας έκαναν να δίνουμε σημασία στις εντυπώσεις και όχι στην αλήθεια των πραγμάτων.

Μια τέτοια βέβαια “τελευταία ανάλυση”, για να θυμηθούμε τον Κ. Ζουράρι, “είναι μια άρνηση της ανάλυσης”.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2257