Έλληνες - Ρωμηοί ή Γραικύλοι;

Ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης από την Γερμανία μου έστειλε μια ενδιαφέρουσα επιστολή, αναφερόμενος σε κάποιον Γραικύλο της Γερμανίας, που δημιουργεί, κατά τα λεγόμενά του, προβλήματα στους Έλληνες της περιοχής. Από τα πολλά και ενδιαφέροντα σημεία της επιστολής είναι και εκείνο που έχει σχέση με το όνομα Βυζάντιο και Βυζαντινός.

Σημειώνει ότι τα γερμανικά λεξικά, όταν κάνουν λόγο για Βυζάντιο, Βυζαντινούς, εννοούν τους χαρμεπείς και τους κόλακας. Επίσης, μας πληροφορεί ότι η ανθελληνική FRAKFURTER ALLGEMEINE μιλώντας για τους ορθοδόξους έγραψε ότι “ακολουθούν την ανατολική αίρεση και έχουν έναν πατριάρχη στην Τουρκία”. Ο JOHANNES GROSS, γράφοντας στην πιο πάνω εφημερίδα, σημείωνε: “Οι Έλληνες είναι Τούρκοι που θέλουν να φαίνονται Ρωμαίοι”.

Τα περιστατικά αυτά δεν είναι απομονωμένα, αλλά εντάσσονται στην όλη προοπτική της ιδέας που έχουν οι Φράγκοι για την Ελλάδα, τους Ρωμηούς, αλλά και για τους συγχρόνους Έλληνας. Όποιος επισκέπτεται τον δυτικό χώρο συναντά πολλά τέτοια περιστατικά.

Δυστυχώς, από το τέλος της πρώτης χιλιετίας και κατά την διάρκεια όλης της δεύτερης χιλιετίας έχει γίνει μια μεγάλη δυσφημιστική προπαγάνδα σε βάρος του ελληνισμού και της ορθοδοξίας από φράγκους συγγραφείς και ηγεμόνες. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πλήρως την πλαστογράφηση της ιστορίας και το τί κακό έχει προκληθή. Όταν μελετήση κανείς κείμενα, όχι μόνον Ελλήνων, αλλά και ξένων, διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται για μια επιπόλαια δική μας ερμηνεία, αλλά για μια υπαρκτή κατάσταση.

Πολλοί σπουδάζουν στο εξωτερικό, βλέπουν την εξωτερική λάμψη του δυτικού πολιτισμού, αισθάνονται την επίπλαστη ευγένεια των δυτικών, και δεν μπορούν να καταλάβουν την μεγάλη ζημιά που έχει συμβή. Επίσης, οι ίδιοι έχουν διαμορφωθή με τα κηρύγματα του διαφωτισμού και της προπαγάνδας, που έγινε στην χώρα μας από την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους και μετά, και γι’ αυτό δεν μπορούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν την πλαστογράφηση της ιστορίας, αλλά και την “επιθετικότητα” που διακρίνει τους δυτικούς προς τους συγχρόνους Έλληνας. Έτσι, όταν ακούνε μερικούς να κάνουν λόγο για το μίσος των δυτικών εναντίον των Ρωμηών, διαμαρτύρονται λέγοντας ότι όσοι ισχυρίζονται τέτοια πράγματα είναι φανατικοί.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι τόσο οι ξένοι, όσο εμείς οι νεοέλληνες, που έχουμε επηρεασθή από τους δυτικούς και την νοοτροπία τους και επιδιώκουμε να αποδεσμευθούμε από την παράδοσή μας. Στο σημείο αυτό θέλω να παραθέσω την άποψη του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, όπως μας την υπενθυμίζει ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης στην επιστολή του:

“Άγγλος ή Γερμανός ή Γάλλος δύναται να είναι κοσμοπολίτης ή αναρχικός ή άθεος ή ο,τιδήποτε. Έκαμε το πατριωτικόν χρέος του, έκτισε μεγάλην πατρίδα. Τώρα είναι ελεύθερος να επαγγέλλεται χάριν πολυτελείας την απιστίαν και την απαισιοδοξίαν.

Αλλά Γραικύλος της σήμερον, όστις θέλει να κάμη δημοσία τον άθεον ή τον κοσμοπολίτην, ομοιάζει με νάνον ανορθούμενον επ’ άκρων ονύχων και τανυόμενον να φθάση εις ύψος και να φανή και αυτός γίγας.

Το Ελληνικόν Έθνος, το δούλον, αλλ’ ουδέν ήττον και το ελεύθερον, έχει και θα έχη δια παντός ανάγκην της θρησκείας του και του πατριωτισμού του”.

Πρέπει κάποτε να αισθανόμαστε Έλληνες - Ρωμηοί με την ιδιαίτερη πολιτιστική, αρχοντική παράδοση, και όχι Γραικύλοι, δηλαδή δούλοι πολιτιστικά σε ξένες και κατώτερες παραδόσεις.

Ν.Ι.

  • Προβολές: 2299