Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μέ δημοσιογράφους τής Ναυπάκτου: «Χρειάζεται ειλικρίνεια»

(Απομαγνητοφώνηση)

Δημοσιεύουμε τήν συνέντευξη τού Μακαριωτάτου μέ Δημοσιογράφους τής πόλης μας. Η συνάντηση έγινε στό Επισκοπείο, τήν Κυριακή τών Μυροφόρων μετά τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στήν Ναύπακτο.  Ἐπισκοπεῖο.Γιάννης Ξύδης: Μακαριώτατε, είναι αρκετές οι φορές πού έχετε επισκεφθή τήν Ναύπακτο. Θέλετε νά μάς μιλήσετε γιά τούς δεσμούς σας μέ τήν πόλη μας;

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ: Κατ' αρχήν η Ναύπακτος είναι μιά ωραία πόλη. Τό πιό σπουδαίο απ' όλα, καί έχει καί καλούς ανθρώπους. Έχω ιδιαίτερους δεσμούς μέ τήν Ναύπακτο καί τήν αγαπώ πάρα πολύ.

Πρώτα απ' όλα συνδέομαι μέ πολλή φιλία, μέ φιλία μεγάλη εδώ καί πολλά χρόνια μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη σας, τόν κ. Ιερόθεο. Συνδεόμαστε από πολλά χρόνια καί αυτός ο σύνδεσμος γίνεται όλο καί περισσότερο πιό δυνατός, διότι ασχολούμεθα μέ θέματα ουσιαστικά τής ζωής τής Εκκλησίας, θέματα πού θέλουν όχι μόνο συζήτηση, αλλά καί αντιμετώπιση ουσιαστική. Ο ένας λόγος είναι αυτός.

Δεύτερος λόγος είναι ότι έχω καί μία πνευματική συγγένεια μέ αυτόν τόν χώρο γιατί, όπως ξέρετε, ο προκάτοχος τού Σεβασμιωτάτου καί αδελφού κ. Ιεροθέου, ο μακαριστός Νικόδημος, ήταν δικό μου πνευματικό παιδί καί μέ χαρά τότε είδαμε τήν εκλογή του καί τήν εγκατάστασή του εδώ. Αλλά αλλιώς ήρθαν τά πράγματα, άλλο ήθελε ο Θεός. Έμεινε μόνο λίγες ημέρες καί είναι εδώ τώρα ο τάφος του καί αυτός είναι ένας σύνδεσμος μέ αυτόν τόν χώρο, καί ακόμα περισσότερο οι γιορτές πού γίνονται εδώ πέρα, όπως η σημερινή, πού είναι γιορτή καί θρησκευτική καί εθνική. Ήταν ένας λόγος νά ανανεώσω αυτές τίς σχέσεις καί φεύγω σήμερα, πολύ ευχαριστημένος, διότι όλα αυτά πού σάς είπα πιό μπροστά τά ξαναζώ αυτήν τήν στιγμή καί είναι καί μία πηγή δυνάμεως γιά μάς.

 

Σωτήρης Καρέλης: Συνεδρίασε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος πρίν από λίγες ημέρες καί είναι αρκετά τά θέματα τά οποία τήν αφορούν. Ένα από αυτά ήταν καί η μετάφραση, θά λέγαμε, τής Λειτουργίας στήν νεοελληνική γλώσσα. Βέβαια, υπήρξαν κάποια παραδείγματα από κάποιον Μητροπολίτη, άν δέν κάνω λάθος τόν Σεβασμιώτατο Πρεβέζης, ο οποίος μετέφρασε κάποιο κείμενο. Ποιά είναι η άποψη η δική σας επάνω στό θέμα αυτό;

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι ένα θέμα μεγάλο καί μάς απασχολεί όλους. Αλλά αυτά τά θέματα τά μεγάλα, όπως είναι αυτό, όπως είπατε τής ερμηνείας ή τής αποδόσεως τής θείας Λειτουργίας μέ έναν τρόπο πιό κατανοητό, μετάφραση ή παράφραση, όπως θέλετε πέστε το, είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα θέμα πού μάς απασχολεί. Αλλά δέν είναι ένα θέμα πού μπορεί νά τό αντιμετωπίση ο καθένας μέ τόν δικό του τρόπο. Διότι πάμε νά λύσουμε, ή μάλλον νά αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα, αλλά θά δημιουργήσουμε πολλά άλλα περισσότερα.

Γι’ αυτό ασχολήθηκε πολύ σοβαρά η Ιερά Σύνοδος καί κατέληξε ότι δέν μπορεί αυτήν τήν στιγμή νά κάνουμε τίποτε, μένουν τά πράγματα όπως είναι, αλλά όμως δημιουργούνται, συγκροτούνται επιτροπές οι οποίες θά μελετήσουν τό θέμα απ' όλες τίς πλευρές, νά ακουσθούν απόψεις, προτάσεις, νά ωριμάση τό θέμα καί στήν συνέχεια νά εξετασθή, καί όχι μόνον από τήν Σύνοδο, αλλά καί από τήν Ιεραρχία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Επομένως, μένουμε όπως είμαστε, όπως υπάρχουν τά πράγματα. Καί η Σύνοδος δέν θά ‘θελε μέ κανέναν τρόπον ο κάθε ένας από μάς νά αποφασίζη καί νά κάνη αυτό πού εκείνος νομίζει. Διότι σήμερα έχουμε τό θέμα τής γλώσσας, τής ερμηνείας, αύριον έχουμε άλλα θέματα, δέν μπορεί κάθε ένας μέσα στόν χώρο τής Εκκλησίας Ιεράρχης νά δίνη τήν δική του τήν λύση.

Έτσι, λοιπόν, αυτή η προσπάθεια πρέπει αυτήν τήν στιγμή νά ανασταλή, τουλάχιστον έως ότου ληφθή μιά πιό καλή, ουσιαστική απόφαση.

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μέ δημοσιογράφους τής Ναυπάκτου.  Ἐπισκοπεῖο.Σωτήρης Καρέλης: Υπάρχει καί ένα άλλο θέμα, αυτό μέ τίς εικόνες στά δικαστήρια. Κάποιοι δικηγόροι, κάποιοι δικηγορικοί σύλλογοι επιθυμούν νά κατέβουν από τίς αίθουσες τών δικαστηρίων. Καί είχαμε κι εδώ τήν αντίθεσή σας.

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ: Άν ακούσατε καί σήμερα στήν Εκκλησία τίς σκέψεις μου, είπα ότι είναι ένα περίεργο πράγμα σέ αυτόν τόν τόπο: οι λίγοι νά θέλουν νά επιβάλλονται σέ αυτούς πού είναι πολλοί ή οι μικρές αυτές απόψεις νά εξοβελίζουν τίς μεγάλες αποφάσεις τής πλειοψηφίας. Βέβαια είναι σεβαστές οι απόψεις τού καθενός, αλλά δέν σημαίνει ότι πρέπει νά τίς κάνουμε καί σημαία καί φλάμπουρο.

Τό σύμβολο, όπως ξέρετε καί όπως πολύ ωραία μάς ανέπτυξε ο Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου στήν Ιερά Σύνοδο στήν ειδική συνεδρία, δέν είναι μόνο θρησκευτικό πράγμα, είναι ένα βίωμα τό οποίο τό φέρνουμε από γενιά σέ γενιά. Είναι επομένως ένας πολιτισμός, μιά πολιτιστική παράδοση. Καί δέν τό βλέπουμε μόνο στεγνά θρησκευτικά. Καί τό κάθε ένα σύμβολο έχει καί θρησκευτικές έννοιες, αλλά πολλές φορές δέν έχει μόνο θρησκευτική έννοια. Ανεχόμαστε π. χ. όταν βλέπουμε νά καίνε τήν σημαία καί μερικοί νά τήν ποδοπατούν; Μάς ικανοποιεί αυτό τό πράγμα; Τά σύμβολα, λοιπόν, έχουν μιάν ευρύτερη έννοια καί είναι μιά πολιτιστική κληρονομιά καί πρέπει νά τήν υπερασπιστούμε καί νά μήν αφήσουμε τούς λίγους νά παρασύρουν τήν πλειοψηφία.

Έπειτα υπάρχει καί η Συνθήκη τής Λισσαβώνας πού λέει ότι κάθε ένα από τά κράτη μέλη τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει δικαίωμα νά υποστηρίζη τήν πολιτιστική του κληρονομιά πέρα γιά πέρα.

Επομένως είμαστε αντίθετοι. Καί πιστεύω είναι κάτι πού θά συνεγείρη τούς Έλληνες, άν αυτό γενικευθή. Πιστεύω όμως ότι η Πολιτεία είναι συνετή καί δέν θά προχωρήση πρός αυτήν τήν κατεύθυνση. Γιατί άλλο πράγμα είναι νά γίνεται αγώνας γιά πράγματα ταπεινά, περιουσιακά κλπ καί άλλο νά γίνεται γιά αυτά πού οι Πατέρες μας θυσιάστηκαν.

 

Αλέξανδρος Κολιόπουλος: Μακαριώτατε, τήν ευχή σας! Στήν ομιλία σας τό πρωΐ στόν ναό σήμερα αναφερθήκατε πάλι στήν πνευματική κρίση. Μπορείτε νά τό αναλύσετε περισσότερο; Τί εννοείτε πνευματική κρίση;

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ: Άς τό πάω λίγο πιό μακριά, γενικότερα, γιά νά τό καταλάβουμε περισσότερο. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωϊστής καί ενδιαφέρεται μόνο γιά τόν εαυτό του, μόνο γιά τό βόλεμά του, όταν ο άνθρωπος είναι εγωπαθής καί θέλη όλοι οι γύρω νά ασχολούνται μέ αυτόν ή ό,τι παράγεται σ' αυτόν τόν τόπο ή ό,τι υπάρχει υλικό αγαθό, αξίωμα, δόξα κλπ, τό θεωρή ότι είναι δικό του πράγμα καί δέν είναι καί τών άλλων ανθρώπων καί κοιτάη νά τό αποκτήση μέ οποιονδήποτε τρόπο, δέν είναι πνευματικό αυτό. Πνευματικό είναι αυτό πού μάς είπε ο Κύριος: ότι δέν είναι στόν δικό του τό χώρο όπως είναι στόν κόσμο, όπου κατεξουσιάζουν οι άνθρωποι καί επιβάλλονται. Αλλά εδώ θέλει μιάν άσκηση πνευματική καί αυτός πού θέλει νά είναι μέγας πρέπει πρώτα νά γίνη μικρός . Γιά νά αναδειχθή πρέπει νά διακονήση, νά υπηρετήση τούς ανθρώπους καί όχι όλοι οι άνθρωποι νά τόν υπηρετούν. Αυτή είναι η θεωρητική τοποθέτηση. Η εφαρμογή.

Ρίξτε μιά ματιά στήν κοινωνία μας γύρω, άν δήτε ότι δέν ισχύει αυτό τό πράγμα. Αυτό ίσχυσε ισχύει καί δέν ξέρω πόσο θά ισχύση ακόμα. Όσο θά ισχύη αυτό τό πράγμα καί θά κατακυριεύη τήν σκέψη μας καί τήν πορεία μας, αυτή η έννοια όσα δάνεια καί νά μάς δώση τό ΔΝΤ, όσο καί νά μάς δώση εμείς κάθε πέντε καί δέκα χρόνια θά ζητάμε δάνεια ή άλλου είδους εξυπηρετήσεις.

Γι' αυτό λέμε πρέπει πρώτα νά δούμε ποιά είναι η ασθένειά μας, ποιό είναι τό φάρμακο πού πρέπει νά πάρουμε νά θεραπευτούμε, γιά νά δούμε πώς πρέπει νά ζήσουμε. Καί αυτό δέν είναι θέμα μόνον τής Εκκλησίας, αλλά είναι θέμα όλων μας. Όταν μάθω εγώ π.χ. νά ζώ ξαπλωμένος καί παίρνοντας ευρωδάνεια κάθε μέρα, ασφαλώς όλα αυτά μαζί θά μάς οδηγήσουν σέ αυτήν τήν κρίση. Γι' αυτό λέω ότι η κρίσις δέν είναι μόνο τό ότι δέν έχουμε χρήματα νά πληρώσουμε, είναι καί ο τρόπος τής ζωής μας, ο τρόπος πορείας μας, τού βολέματός μας, πού είναι αυτή η πνευματική κρίση πού οδηγεί σ' αυτήν τήν κατάσταση.

 

Αλέξανδρος Κολιόπουλος: Ζητάμε από τούς νέους νά έρθουν στήν Εκκλησία η Εκκλησία όμως διδάσκει υπακοή. Εσείς σήμερα μιλήσατε καί γιά τόλμη, αλλά καί γιά ελευθερία. Συμβιβάζεται αυτό;

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ: Κοιτάξτε. Τά είπε πάρα πολύ ωραία ο Κάλβος. Είναι ένα ωραίο κομμάτι πού λέει: Η ελευθερία θέλει τόλμη. Εξαρτάται τί εννοούμε τόλμη καί τί εννοούμε ελευθερία. Είναι μερικές ευρύτατες έννοιες. Εδώ συνδέεται. Θέλει τόλμη η ελευθερία. Βλέπετε αυτά συνδέονται. Θέλει μιά ολόκληρη ανάλυση. Αυτή θά μάς τήν έκανε πιό καλά ο άγιος Ναυπάκτου πού τά ξέρει καλά αυτά τά πράγματα.

Βεβαίως είναι δύσκολα πράγματα αυτά, αλλά δέν είναι ακατόρθωτα. Διότι έχουμε πολλά παραδείγματα. Είπα γιά τόν Ευαγόρα Παλληκαρίδη σήμερα. Δέν θά μπορούσε καί αυτός νά πή: "Κορόϊδο, γιατί νά πάω νά κρεμασθώ;". Τό είδαμε. Άν πάτε σέ ένα άγαλμα τής Λειβαδιάς πού έχει τόν Αθανάσιο Διάκο, πήγαμε νά καταθέσουμε στέφανο μιά φορά καί τήν νύκτα είχαν γράψει: "Κορόϊδο κάθισες καί σέ σουβλίσανε".

Οπότε είναι η άλλη πλευρά τής ζωής αυτή. Καί αυτό είναι ελευθερία. Μπορεί νά τό κάνη, αλλά τό θέμα είναι ποιά είναι η σωστή διάσταση.

 

Σωτήρης Καρέλης: Μακαριώτατε, χθές πραγματοποιήθηκε μιά επιστημονική ημερίδα στήν Ναύπακτο γιά τήν Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου αναφέρθηκε καί στήν εκκλησιαστική περιουσία λέγοντας ότι Εκκλησία αυτήν τήν στιγμή μπορεί νά διαχειριστή τό 4%, καί αυτό η Πολιτεία ζητάει νά τό φορολογήση. Η δική σας άποψη γιά τό θέμα.

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ: Καί αυτό τό θέμα είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχει δημιουργηθή ένας μύθος, ένα μεγάλο παραμύθι γύρω από τό θέμα καί έχει εξάψει τήν φαντασία τών ανθρώπων. Άς τά χωρίσουμε λιγάκι.

Η περιουσία άν ήταν τό 100% διά μέσου τών δεκαετιών από τό 1840 μέχρι σήμερα έχει μοιράσει τό 96% καί έχει μείνει τό 4%. Ένα ερώτημα έγινε. Ποιοί πήραν αυτό τό 96%, πώς τό πήραν καί τί τό κάνανε. Κεφάλαιο μεγάλο πού θέλει μεγάλη έρευνα.

Τό δεύτερο. Αυτό τό 4% πού υπάρχει είναι όλο αξιοποιήσιμο; Δέν είναι αξιοποιήσιμο. Αυτό πού είπα κι εγώ σέ μιάν άλλη συζήτηση ότι είναι άνθραξ ο θησαυρός, είναι η περιουσία πού είναι μέν ονομαστική σέ κάθε μοναστήρι, σέ κάθε ναό, αλλά δέν αξιοποιείται. Δέν ξέρω άν η Αμπελακιώτισσα έχη 1000 στρέμματα γύρω, βουνό κλπ, ποιός θά πάη νά τά αναπτύξη αυτά.

Όμως οι αριθμοί τού υπουργείου Οικονομικών είναι στυγνοί καί σκληροί. Π.χ. ένα παράδειγμα θά σάς πώ. Η Μονή Πετράκη έδωσε τόν "Ευαγγελισμό" , τό οικόπεδο γιά νά γίνη ο Ευαγγελισμός, χτίστηκε ο Ευαγγελισμός. Μπροστά έμεινε ένα μικρό κομμάτι 12 στρέμματα από τό οικόπεδο πού είναι τό άλσος μπροστά στόν Ευαγγελισμό. Είναι, λοιπόν, ένα άλσος πού χρησιμοποιείται γιά νά ξεκουράζονται οι άνθρωποι, μέ πεύκα πού δέν αξιοποιείται. Λοιπόν, μέσα στά χαρτιά θά δήτε Μονή Πετράκη, οικόπεδο 12.000 μ. επί τής οδού Βασιλίσσης Σοφίας. Η Βασιλίσσης Σοφίας λοιπόν, όταν πής 1 μέτρο σημαίνει 1.000.000... Επομένως 12.000 μ. επί τόσο 12 εκατομ. Επομένως πιστώνεται η καρτέλλα ότι εκεί έχουμε ένα οικόπεδο πού κάνει τόσα δισεκατομμύρια. Αφρός. Είναι δασύλλιο. Ο Λυκαβηττός. Ήταν παλιά τά νταμάρια. Τά 3.000 στρέμματα εκεί έχουν δισεκατομμύρια.

Πρέπει νά πούμε έχουμε περιουσία αυτή πού είναι έξω ,μακριά, χωράφια, βουνά κλπ. καί δέν έχουν καμία αξία σήμερα. Είναι τά άλλα πού είναι πλασματικά, τά οποία υπολογίζονται μέ αυτόν τόν τρόπο καί είναι καί τά άλλα, εδώ πρέπει νά προσέξουμε, πού έχουν μεγάλη αξία καί μπορεί νά δώσουνε πολύν καρπό καί στήν Εκκλησία καί στήν Πολιτεία πρό πάντων εξυπηρέτηση στούς ανθρώπους καί είναι αυτά πού είναι δεσμευμένα. Έχει έρθει η Πολιτεία καί τά έχει δεσμεύσει. Λέει π.χ. έχετε ένα οικόπεδο πίσω από τό άγαλμα τού Βενιζέλου 11 στρέμματα, τό δεσμεύω γιατί τό χρειάζομαι. Έχουμε ένα οικόπεδο στήν Λεωφόρο Αλεξάνδρας πού τό έχουμε μέ ανταλλαγή κτημάτων. Έρχεται τό Κράτος καί λέει αυτό τό θέλουμε, καί τό δεσμεύει. Πάμε στά δικαστήρια, τό κερδίζουμε. Αυτό μένει δεσμευμένο. Έχουμε στήν Βουλιαγμένη μεγάλη περιουσία πού είναι δεσμευμένη.

Ερχόμαστε, λοιπόν, εμείς καί λέμε στό Κράτος: Αυτήν τήν δεσμευμένη περιουσία ελάτε νά τήν αξιοποιήσουμε μαζί καί τά χρήματα πού θά πάρουμε νά τά επενδύσουμε μέ διάφορο τρόπο, αλλά ο καρπός, τό προϊόν από αυτήν τήν αξιοποίηση νά μήν πάη ούτε σέ μετοχές τής Εκκλησίας, αλλά ούτε καί στίς μαύρες τρύπες τής Πολιτείας. Νά γίνη ένα ταμείο πού θά ασχολείται μέ τήν κοινωνική πρόνοια καί νά γίνουν έργα γιά τήν εξυπηρέτηση τού λαού. Εδώ περιμένουμε απάντηση, νά δούμε. Αυτή είναι η περιουσία πού αξίζει καί είναι μεγάλη καί πρέπει νά τήν αξιοποιήσουμε. Νά δούμε τί ανταπόκριση θά βρούμε. Όλα τά άλλα είναι παραμύθια. (Μπορείτε νά βρήτε, δέν ξέρω ποιά άλλα μοναστήρια έχετε εδώ). Χρειαζόμαστε από σάς τούς δημοσιογράφους μία καλή διάθεση νά ασχοληθήτε ουσιαστικά καί όχι έτσι επιπόλαια. Ελάτε καί πέστε: Μακαριώτατε, (ή τόν υπεύθυνο) βάλτε μας όλα κάτω. Ο Κεντρικός Οργανισμός τής Εκκλησίας τί εικόνα παρουσιάζει τό 2009; Καί νά σάς βγάλουμε τά βιβλία καί νά σάς πούμε ότι ο λογαριασμός τού 2009 είναι: 10 εκατομμύρια έσοδα από τά μερίσματα τών μετοχών καί 14 εκατομμύρια από τά μισθώματα, πολυκατοικίες κ.ά. 24 εκατομμύρια. Ελάτε μέ 24 εκατομμύρια νά διοικήσετε όλον τόν οργανισμό τής Εκκλησίας. Έρχεται τώρα τό Κράτος, η Τράπεζα άς τό πούμε, (καί λέει) λόγω τής κρίσεως δέν σάς δίνουμε μερίσματα. Τό 2009, τό 2010, τό 2011. Επομένως τά 24 εκατομ. γίνονται 14 εκατομ. Λέω στόν υπουργό από τά 14 εκατομμύρια πέστε μου ποιά νά σβήσουμε; Νά σβήσουμε τίς υποτροφίες πού δίνουμε στούς φοιτητές τούς δικούς μας καί τούς ξένους; - Όχι, μού λέει πρέπει νά υπάρξουν. Νά σβήσουμε τά 500 εκατομμύρια πού δίνουμε στά Οικοτροφεία κλπ. -Όχι, αυτά πρέπει νά τά αφήσετε. Έχουμε υπαλλήλους πού παίρνουν 4,5 εκατομμύρια, νά απολύσουμε τούς μισούς; -Όχι. -Τότε τί νά κάνουμε; Πέστε μας, δώστε μας λύση. Γι' αυτό φτάνουμε σέ αδιέξοδα πολλές φορές καί μένουμε σέ αυτήν τήν εικόνα.

Ένα βράδυ άκουσα τόν κ. Χαρδαβέλα σέ μιά εκπομπή πού λέει έχει τό ταμειακό υπόλοιπο 25 δισεκατομμύρια! Δέν τό ξέρω εγώ; Πού είναι αυτό τό πράγμα; Άς έρθη νά μάς τό δείξη πού είναι; 25 δισεκατομμύρια! Τό 2010 πού είμαστε τώρα σάς τό λέγω έχουμε 12 μέ 13 εκατομμύρια τά μισθώματα μόνο. Μέ αυτά πρέπει νά ζήση ο κεντρικός οργανισμός τής Εκκλησίας.

Τί χρειάζεται λοιπόν; Χρειάζεται μιά ειλικρίνεια. Οι δημοσιογράφοι πού έχουν γνήσιο ενδιαφέρον, αλλά δέν μπορείτε νά έχετε κι εσείς γνήσιο ενδιαφέρον γιατί έχετε άλλα αφεντικά. Τά ξέρουμε καί αυτά. Νά πήτε ελάτε εδώ πέρα νά καθίσουμε νά τά βάλουμε κάτω. Αλλά μόλις θά βάλετε τήν αλήθεια θά πάρετε κάποια εντολή: αυτό δέν συμφέρει αφήστε το, βγάλτε το από κεί πέρα κλπ. Έτσι, λοιπόν, είμαστε σέ έναν χώρο υποκρισίας, πού αυτό πάλι είναι πνευματική κρίση.

Τί είναι τό ζητούμενον; Τό ζητούμενον είναι: Δέν αρνούμεθα τόν διάλογο. Καί τά βιβλία νά σάς τά δώσουμε κλπ, καί νά λέμε ποιά είναι η αλήθεια. Μόνον όταν δούμε τήν αλήθεια καί τήν αντιμετωπίσουμε κατά πρόσωπον καί λάβουμε αποφάσεις από κοινού όλοι μαζί, τότε υπάρχει η ελπίδα νά γιατρευτούμε.

 

Γιάννης Ξύδης: Μακαριώτατε, θεωρείτε ότι οι κάποιες φωνές Μητροπολιτών πού μιλούν γιά πολιτικά ή εθνικά ζητήματα δημιουργούν πρόβλημα στήν Εκκλησία; (Αναφέρονται κατά καιρούς Μητροπολίτες σέ εθνικά ή πολιτικά θέματα αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στήν Εκκλησία)

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ: Κοιτάξτε. Κάθε ένας άνθρωπος έχει τά δικά του δικαιώματα, τήν ελευθερία του, έχει καί τίς τοποθετήσεις τίς πολιτικές άν θέλετε, καί τίς κομματικές ακόμα. Αυτό δέν τό απαγορεύει η πραγματικότητα. Αλλά ο καθένας μας έχει καί μιάν ιδιότητα.

Άς μήν πάρουμε τήν δική μας, τήν ιερατική, αυτήν τήν στιγμή πού μπορεί νά δημιουργήση άλλα ερωτήματα, άς πάρουμε τού ανωτάτου άρχοντος. Ο ανώτατος άρχων έχει δικές του κομματικές πολιτικές πεποιθήσεις. Τόν φαντάζεστε νά έβγαινε ξαφνικά καί νά έλεγε έτσι, έτσι πρέπει νά γίνη αυτό τό πράγμα; Είναι μερικές θέσεις στίς οποίες χρειάζεται προσοχή.

Καί έρχομαι στόν χώρο μας. Καθένας έχει τίς απόψεις του, αλλά πρέπει νά δή καί γιατί είναι μέσα σέ αυτόν τόν χώρο, ποιά είναι η αποστολή του. Έχουμε, λοιπόν, τά εκκλησιαστικά πράγματα, στά οποία έχουμε τήν πρώτη θέση. Δέν υπάρχει Αρχιερεύς πού δέν έχει αγάπη στήν πατρίδα καί ενδιαφέρον γιά τά εθνικά θέματα. Εξαρτάται πώς θά τά εκδηλώση.

Κατά τήν δική μου τήν άποψη. Τά παρακολουθεί κάποιος στενά μέ ενδιαφέρον, σχηματίζει δική του γνώμη καί άν νομίζη καί μαζί μέ άλλους Ιεράρχες ότι τό θέμα θέλει περισσότερη προσοχή, έρχεται καί λέει μέ τρόπον αφανή, δέν είναι ανάγκη νά κάνη δηλώσεις, πρός τούς αρμόδιους τής Πολιτείας πού είναι υπεύθυνοι, αυτές είναι οι απόψεις μας. Αυτό συμβουλεύουμε. Μάς χρειάζεστε νά σάς βοηθήσουμε; Καί άν μάς πούνε βοηθήστε μας, εμείς πρέπει νά πάμε μέχρι θυσίας. Άν όμως πούν ότι εμείς έχουμε τό διπλωματικό σώμα μάς έχει εκλέξει ο λαός γι' αυτό τό θέμα, τό παρακολουθούμε τό θέμα, περιμένετε, τότε δέν είναι δικός μας ο λόγος αυτός. Χρειάζεται μιά προσοχή. Όπως πολλές φορές λέμε γιατί η Πολιτεία ανακατεύεται στά δικά μας τά θέματα τά εντελώς εσωτερικά.

Υπάρχει λοιπόν τό ενδιαφέρον, υπάρχει ο ζήλος, αλλά χρειάζεται μιά διάκριση καί συνεργασία στήν αντιμετώπιση αυτών τών θεμάτων.

 

Βάσω Βήττα: Νά ρωτήσω κάτι σχετικά μέ τόν "Καλλικράτη". Φαίνεται νά υπάρχη μιά ανησυχία στήν Ιεραρχία, άν θά αλλάξουν καί τά όρια τών Μητροπόλεων μέ τήν αλλαγή πού θά έρθη μέ τόν "Καλλικράτη". Άν καί γνωρίζω, όπως μάς ενημέρωσε καί ο Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου καί αυτό είναι θέμα τής Ιεραρχίας. Άν υπάρξη αλλαγή στά όρια τών Μητροπόλεων είναι αποφάσεις καί θέματα τής Ιεραρχίας. Εσείς πώς τό βλέπετε; Βλέπετε ότι θά τεθούνε τέτοια ζητήματα;

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ: Δέν είναι από τά πρώτα θέματα τής Εκκλησίας, αλλά θά μπορούσε νά ασχοληθή, καί νά μήν υπήρχε ο "Καλλικράτης", γιατί υπάρχουν πολλές αδικίες. Είναι Μητροπόλεις πάρα πολύ μεγάλες, οι οποίες καί δέν μπορούν νά οικονομήσουν τά πράγματά τους καί άλλες Μητροπόλεις πολύ μικρές. Θά έπρεπε, λοιπόν, η Εκκλησία από τήν πλευρά τήν δική της νά τό δή αυτό τό θέμα.

Έχουνε γίνει πολλές συζητήσεις, έχουν ληφθή παλιότερα πολλές αποφάσεις. Πιστεύω άν γίνη ο "Καλλικράτης", όπως τώρα λέγεται, νά είναι μιά αφορμή νά μάς κάνη κι εμάς νά σκεφτούμε, διότι θά υπάρχουν καί πρακτικά προβλήματα μετακινήσεως τών ανθρώπων. Είναι μιά αφορμή νά τό σκεφτούμε πάλι καί νά τό αντιμετωπίσουμε. Αλλά δέν είναι από τά πρώτα θέματα τής Εκκλησίας. Έχει τόσα άλλα θέματα η Εκκλησία.

 

Γιάννης Ξύδης: Σέ συνέντευξή σας στό παρελθόν καί σέ ερώτημα, τό διαβάζω ακριβώς: "Τί σάς λείπει περισσότερο εδώ στήν Αρχιεπισκοπή από ό,τι στή Μητρόπολη Θηβών καί Λεβαδείας;" Απαντήσατε: "Ο φυσικός καί ανθρώπινος αέρας τής επαρχίας". Πιστεύετε ότι είναι τελικά πιό ανθρώπινος ο αέρας καί τά πράγματα στήν περιφέρεια;

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ: Είναι, αλλά δέν τό έχουμε καταλάβει. Πρέπει νά τά χάση κανείς γιά νά μπορέση νά τά εκτιμήση. Υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες καί γιά τήν προσωπική ζωή τού καθενός, αλλά καί γιά τήν πνευματική του ανάπτυξη, άν θέλετε όμως καί γιά τήν σωστή αξιοποίηση του χρόνου.

–Σας ευχαριστώ.

–Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Μακαριώτατε. Νά βγάλουμε μιά φωτογραφία μαζί Σας;

  • Προβολές: 1532

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance