Βιβλιοπαρουσίαση: Λόγοι καί διάλογοι

Μητροπολιτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου

Μητροπολιτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, Λόγοι καί διάλογοι  Ανάμεσα στίς ποικίλες δραστηριότητες τού συγγραφέα, ως Μητροπολίτου, ιδιαίτερη θέση κατέχει η συμμετοχή του σέ Συνέδρια εντός καί εκτός τής Ελλάδος. Ανταποκρινόμενος στίς προσκλήσεις πού δέχεται, άν καί σέ πολλές αρνήται, λόγω τών πολλών καθηκόντων του, συμμετέχει σέ διάφορα επιστημονικά καί θεολογικά Συνέδρια, σέ Ημερίδες, προκειμένου νά ομιλήση σέ Πανεπιστημιακούς χώρους, σέ Θεολογικές Σχολές καί σέ ακροατήρια Ιερών Μητροπόλεων.

Τό νέο βιβλίο Λόγοι καί διάλογοι μάς μεταφέρει νοερά στήν Κύπρο, τήν Ρωσία, τήν Ρουμανία καί τήν Γεωργία, όπου έχουμε τήν δυνατότητα νά παρακολουθήσουμε τίς εισηγήσεις τού συγγραφέα στίς Χώρες αυτές κατά τό παρελθόν έτος (2009).

Τό χαρακτηριστικό τού βιβλίου αυτού είναι ότι μετά από κάθε εισήγηση δημοσιεύονται καί οι απομαγνητοφωνημένες συζητήσεις, τίς οποίες μαγνητοφώνησαν οι διοργανωτές τών εκδηλώσεων. Ο αναγνώστης τού βιβλίου θά βρεθή μπροστά σέ εκπλήξεις. Δίνονται απαντήσεις σέ θέματα πνευματικής ζωής, πού θά βοηθήσουν Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς, τούς γονείς καί τούς νέους. Προβάλλοντας τήν αληθινή θεολογία, η οποία μπορεί νά μεταμορφώση τήν κοινωνία, επισημαίνει στούς ακροατές του ο Σεβασμιώτατος, κυρίως, τήν μεγάλη σπουδαιότητα καί αξία πού έχει η νηπτική παράδοση τής Εκκλησίας, η οποία δίνει νόημα ζωής καί βοηθά στήν υπέρβαση όλων τών προβλημάτων. Υπογραμμίζει ότι ο Χριστιανισμός δέν είναι μιά θρησκεία, αλλά πνευματικό Νοσοκομείο πού θεραπεύει τόν άνθρωπο, ώστε θεραπευμένος νά συναντήση τόν Θεό. Η θεραπεία τής ψυχής δέν είναι μιά ατομική πράξη, αλλά μία μέθοδος πού γίνεται μέσα στήν Εκκλησία μέ τά Μυστήρια καί τήν άσκηση, διά τών οποίων ο άνθρωπος αποκτά τήν ενότητά του μέ τόν Θεό.

Ο Σεβασμιώτατος συναντήθηκε μέ πολλούς αναγνώστες τών βιβλίων του, τά οποία μεταφράζονται καί σέ άλλες γλώσσες, καί εισέπραξε τήν αγάπη, τόν ενθουσιασμό καί τόν σεβασμό τών ανθρώπων. Διακρίνοντας τό βάθος τής καρδιάς τών ακροατών καί τίς ανησυχίες τους απαντά συνήθως καρδιακά, μέ πνεύμα αγάπης καί φιλαδελφίας. Γιά νά τούς βοηθήση αποκαλύπτει πτυχές τής προσωπικής του ζωής.

Στήν Κύπρο, τό 2008, συμμετέχοντας στό Σεμινάριο Κληρικών καί Θεολόγων τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής, μέ γενικό τίτλο «Δόγμα καί ζωή εις τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν» αναπτύσσει στήν εισήγησή του τό θέμα «Δόγμα καί ήθος». Παραθέτοντας πατερικά χωρία εντοπίζει τήν σχέση μεταξύ τού δόγματος καί τού ήθους. Παρατηρεί ότι πνευματική ζωή χωρίς τό δόγμα είναι ηθικολογία. Τά δόγματα είναι σωτήρια φάρμακα καί οδοδείκτες πού μάς δείχνουν τήν πραγματική πορεία πού πρέπει νά ακολουθήσουμε γιά νά φθάσουμε στόν Θεό. Υπογραμμίζει τήν μέθοδο πού θά χρησιμοποιήσουμε ώστε τά δόγματα νά μεταποιηθούν σέ βίωμα καί νά γίνουν αίμα καί τροφή.

Στήν Ρωσία έγιναν δύο εισηγήσεις. Η μία μέ θέμα :«Η θεολογία ως επιστήμη καί ως χάρισμα», στήν Θεολογική Ακαδημία Μόσχας, στήν Λαύρα τού Αγίου Σεργίου, όπου ο συγγραφέας ομιλεί γιά τίς δύο μορφές θεολογίας, ήτοι ως επιστήμη καί ως χάρισμα-εμπειρία. καί η άλλη: «Περσοναλισμός καί πρόσωπο», στό Πανεπιστήμιο τού Αγίου Τύχωνος στήν Μόσχα, στήν οποία παρατηρεί ότι ο δυτικός περσοναλισμός συνδέει τό πρόσωπο μέ τήν λογική καί τήν αυτοσυνειδησία, αντίθετα τό πρόσωπο στήν Ορθόδοξη Παράδοση είναι κυρίως καί πρό παντός θέμα θεολογικό καί ασκητικό.

Στήν Ρουμανία συμμετέχοντας στό Διεθνές Συνέδριο γιά τόν Μέγα Βασίλειο, πού διοργάνωσε τό Πατριαρχείο Ρουμανίας στό Βουκουρέστι, αναλύει τό θέμα: «Η ησυχαστική ζωή κατά τόν Μ. Βασίλειο». Μέ αφορμή τήν ησυχαστική ζωή πού έζησε ο Μέγας Βασίλειος, ο Σεβασμιώτατος ομιλεί γιά τόν ησυχασμό πού δέν είναι κάτι ξεχωριστό από τήν Εκκλησία καί από τήν θεία Λειτουργία. Ο Θεός δέν περιορίζεται από πουθενά καί αποκαλύπτεται στόν κάθε άνθρωπο, όταν έχη τίς πραγματικές προϋποθέσεις.

Στήν ίδια πόλη καί στόν Ιερό Ναό τού Νοσοκομείου Παίδων ομίλησε μέ θέμα «Διαπαιδαγώγηση τών παιδιών στήν εποχή μας». Εκτός τών άλλων εντοπίζει τίς δυσκολίες πού έχουν οι γονείς σήμερα στήν διαπαιδαγώγηση τών παιδιών. Ακολούθησε καταιγίδα ερωτήσεων καί απαντήσεις πού δόθηκαν μέ λόγια απλά, αλλά καρδιακά. Στήν ενότητα αυτή καταγράφεται καί η Συνέντευξη στό Περιοδικό Lumima τού Πατριαρχείου Ρουμανίας μέ θέμα: «Η θεολογία τού αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά καί ο σχολαστικισμός τού Βαρλαάμ», στήν οποία μεταξύ τών πολλών παρουσιάζεται μέ συντομία ποιό είναι τό μήνυμα τού αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά στούς σύγχρονους Χριστιανούς.

Στήν Γεωργία μέ τήν ευκαιρία τής παρουσίασης τού βιβλίου Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, πού μεταφράσθηκε στήν Γεωργιανή γλώσσα, υπογραμμίζει ο συγγραφέας τά κεντρικά σημεία τού βιβλίου του καί τήν αιτία τής συγγραφής του. Στήν συζήτηση, πού ακολούθησε μετά τήν εισήγηση, ο ομιλητής παρουσίασε στούς ακροατές του τί ακριβώς είναι η θεραπεία τής ψυχής. Ακολουθεί η Συνέντευξη στόν Τηλεοπττκό Σταθμό τού Πατραρχείου Γεωργίας.

Στό τέλος τού βιβλίου παίρνοντας αφορμή από τό βιβλίο Ο όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι τού Καθηγητού τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντωνίου-Αιμιλίου Ταχιάου, ο συγγραφέας εντοπίζει βασικά σημεία από τήν θαυμαστή καί εκπληκτική βιογραφία τού οσίου Παϊσίου, ο οποίος αγάπησε τήν νοερά ησυχία καί τήν νηπτική παράδοση τής Εκκλησίας από τήν νεανική του ηλικία. Ο όσιος Παΐσιος συνετέλεσε στήν ανανέωση τού ησυχαστικού μοναχισμού στήν Ουκρανία, τήν Μολδαβία, τήν Ρουμανία, τήν Ρωσία καί σέ άλλες Χώρες. Δημιούργησε παράδοση πού επηρέασε θεολόγους, λογοτέχνες καί φιλοσόφους.

Είναι ένα βιβλίο (Λόγοι καί Διάλογοι) κατάφορτο από εντυπώσεις πού μάς μεταφέρει τά πνευματικά ενδιαφέροντα καί τήν δίψα τών ανθρώπων γιά τήν ορθόδοξη διδαχή. Θά διακρίνουμε στίς σελίδες του πόσο απαραίτητος είναι στίς ημέρες μας ο συνδυασμός θεολογίας καί ποιμαντικής. Παρατηρώντας τίς ερωτήσεις βλέπουμε ότι μέσα στίς ποικίλες απογοητεύσεις αυξάνεται η αναζήτηση τών ανθρώπων γιά κάτι βαθύτερο καί ουσιαστικότερο. Αποκαλύπτεται η πολύχρονη ποιμαντική πείρα τού συγγραφέα καί η διαρκής ενασχόλησή του μέ τούς Πατέρες τής Εκκλησίας.

Πιστεύουμε ότι η δημοσίευση τών συζητήσεων θά αποβή πρός ωφέλεια τών αναγνωστών. Πολλές φορές ο αναγνώστης θά ταυτισθή μέ τούς ερωτώντες καί θά πάρη απαντήσεις σέ πολλά θέματα πού τόν απασχολούν.

Η επικοινωνία καί οι συναντήσεις μέ Χριστιανούς άλλων Κρατών θά βοηθήση νά καταλάβουμε ότι, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε τήν ίδια πίστη καί ανήκουμε σέ μιά πνευματική οικογένεια όπου υπερβαίνεται ο εθνοφυλετισμός.

Ετικέτες: Βιβλιοπαρουσίαση

  • Προβολές: 1474

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance