Skip to main content

Ημερίδα γιά τούς Στρατιωτικούς Ιερείς στήν Ι. Μ. Πεντέλης

Τήν Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε στό Διορθόδοξο κέντρο τής Ιερά Μονής Πεντέλης Ημερίδα τούς Στρατιωτικούς Ιερείς μέ κεντρικό θέμα : «Η ποιμαντική Διακονία τής Εκκλησίας στίς Ένοπλες Δυνάμεις».

Ημερίδα γιά τούς Στρατιωτικούς Ιερείς στήν Ι. Μ. ΠεντέληςΗ Ημερίδα διοργανώθηκε από τήν ειδική Συνοδική Επιτροπή επί Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων καί Καταστάσεων, μετά από απόφαση τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, σέ συνεργασία μέ τό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καί τήν διεύθυνση τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας τού ΓΕ.Ε.ΘΑ.

Η Ημερίδα άνοιξε μέ χαιρετισμό τού Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Ο Μακαριώτατος στόν χαιρετισμό του αναφέρθηκε στήν αναγκαιότητα τής ύπαρξης τών ιερέων στίς τάξεις τού στρατεύματος καί για τήν αγάπη πού πρέπει νά δείξη η Εκκλησία πρός τά στρατευμένα παιδιά τής πατρίδας μας. Απευθυνόμενος στούς ιερείς τόνισε ότι πρέπει ως ιερείς νά στηρίξουν τά νέα παιδιά πού αποτελούν ένα ευαίσθητο κομμάτι τής κοινωνίας μας.

Χαιρετισμό στούς συμμετέχοντες στήν Ημερίδα, ως πρόεδρος τής ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων καί Καταστάσεων, απηύθυνε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιερόθεος, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι «η ποιμαντική διακονία στό Στράτευμα είναι εξειδικευμένη διακονία καί δέν μπορούν όλοι νά ανταποκριθούν σέ αυτό τό έργο. Χρειάζονται ειδικά χαρίσματα, πολλή αγάπη καί απέραντη υπομονή». Στήν συνέχεια αναφέρθηκε σέ δύο στοιχεία τής διακονίας αυτής: τήν γλώσσα καί τόν τρόπο. (Ο χαιρετισμός τού Μακ. Αρχιεπισκόπου καί τού Σεβ. Μητροπολίτου μας δημοσιεύονται στίς σελ. 6 καί 7).

Παρόν στήν εκδήλωση ήταν ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος στόν χαιρετισμό του σημείωσε: «Ευχαριστώ θερμά τόν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, τόν Πρόεδρο, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο, τά Μέλη της καί τόν Γραμματέα τής Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων καί Καταστάσεων, καθώς καί τούς Εισηγητές γιά τήν πρωτοβουλία καί τήν πραγματοποίηση τού Forum Επικοινωνίας όλων μας γιά τούς στρατιωτικούς ιερείς... Ο στρατιωτικός ιερέας είναι διφυής καί δισυπόστατος, είναι ιερέας-φορεύς τής ιερωσύνης, αλλά καί αξιωματικός τού Ελληνικού Στρατού. Βρίσκεται σέ δύο διαφορετικές πειθαρχίες: στήν πειθαρχία τής Εκκλησίας καί στήν πειθαρχία τού στρατεύματος. Εξαιτίας τής διπλής αυτής πειθαρχίας έχουμε δύο αποτελέσματα: ή νά είναι υπάκουος καί στίς δύο ή νά μήν πειθαρχή σέ καμμιά από τίς δύο. Αυτό, λοιπόν, πρέπει νά τό μελετήσουμε.... Ο στρατιωτικός ιερέας πρέπει νά γνωρίζη ότι δέν απευθύνεται σήμερα σέ ένα ακροατήριο υποχρεωμένο νά τόν ακούση, διότι η θρησκευτική ελευθερία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, γι' αυτό καλείται νά εμπνεύση τά νέα παιδιά μέ τήν πνευματικότητά του προσαρμοσμένη στά γεγονότα τού 21ου αιώνα... Πρέπει νά μελετηθή μήπως δέν έχουμε επαρκές πεδίο δραστηριότητας τών στρατιωτικών ιερέων, τό οποίο πρέπει νά αναπτυχθή καί μέσω τών γνώσεων, τής τριβής, τής εμπειρίας τους καί τής ταπεινοφροσύνης πού πρέπει νά τούς διακρίνη, ώστε νά γίνεται επωφελής η διακονία τους στό στράτευμα... Πρέπει νά είναι ο λόγος τους λιτός καί ουσιαστικός, όπως καί ο λόγος τού Αρχιεπισκόπου μας.

Σάς ευχαριστώ όλους γιά τήν ουσιαστική συμμετοχή σας στήν Ημερίδα καί στόν διάλογο».

Μετά τόν λόγο έλαβε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχος κ. Ιωάννης Γιάγκος, ο οποίος κατακλείοντας τόν χαιρετισμό του τόνισε ότι «....Απαιτείται η συνεργασία τής Εκκλησίας καί τού Στρατεύματος: α) γιά τήν κάλυψη όλων τών στρατιωτικών μονάδων μέ ιερείς, β) γιά τήν διατήρηση καί ενίσχυση τού θρησκευτικού αισθήματος τού προσωπικού μέ τήν τέλεση τού συνόλου τών αγιαστικών πράξεων, γ) γιά τήν συμβουλευτική προσέγγιση, ιδιαίτερα τών νεοεισερχομένων οπλιτών, γιά τήν αντιμετώπιση τών προβλημάτων τής εποχής καί δ) γιά τήν συμβολή τών στρατιωτικών ιερέων στό επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως στή μάχη καί στίς ειρηνικές αποστολές».

Τελευταίος χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής Θρησκευτικού τού ΓΕΕΘΑ. Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Γουρδούπης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τόν Μακαριώτατο καί τούς υπολοίπους συντελεστές τής Ημερίδας επεσήμανε ότι: «...Απαιτείται αγαστή συνεργασία τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας ΓΕΕΘΑ καί τής Ιεράς Συνόδου», πρότεινε δέ τό άνοιγμα καί τήν συνεργασία μέ ομοδόξους στρατιωτικούς ιερείς, οι οποίοι διακονούν στό Στράτευμα τών χωρών τους, ώστε «νά επιτευχθή η γνωριμία τού έργου καί τής διακονίας πού επιτελούν».

Στήν διάρκεια τής Ημερίδας πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

  1. «Τό νέο Ευχολόγιο τών Ενόπλων Δυνάμεων καί η αγιαστική αποστολή τού κληρικού στό Στράτευμα», μέ εισηγητή τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης καί Αλμωπίας κ. Ιωήλ.
  2. «Κατευθύνσεις Ομιλητικής σέ στρατιωτικά ακροατήρια», μέ εισηγητή τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κορωνείας κ. Παντελεήμονα.
  3. «Αναδρομή στήν ιστορική εξέλιξη τής παρουσίας τών κληρικών στό Ελληνικό Στράτευμα καί ο θεσμός τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας τών Ενόπλων Δυνάμεων σέ Διεθνές επίπεδο σήμερα», μέ εισηγητή τόν Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Μελέτιο Κουράκλη, στρατιωτικό ιεροκήρυκα.
  4. «Οι εκκλησιολογικές βάσεις τού θεσμού τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας τών Ενόπλων Δυνάμεων», μέ εισηγητή τόν Ομότιμο Καθηγητή τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αλέξανδρο Σταυρόπουλο.

Μετά τίς εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση καί γόνιμος διάλογος, πού οδήγησε στήν εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, τά οποία θά κατατεθούν από τήν Ειδική Συνοδική Επιτροπή υπό μορφήν Πορισμάτων στήν Ιερά Σύνοδο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος γιά περαιτέρω μελέτη καί αξιοποίησή τους.

  • Προβολές: 2366