Γεγονότα καὶ Σχόλια: Γεύματα από τούς κάδους - Η γή αρκεί γιά όλους

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Γεύματα από τούς κάδους

Η κρίση πού διερχόμαστε σάν χώρα έχει τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τίς συγκεκριμένες οικονομικές καί πολιτικές αιτίες της. Είναι όμως μιά κρίση πού δέν είναι στενά οικονομική. Είναι κρίση πρωτίστως ηθική καί πνευματική, όπως υποστήριξε ο Μητροπολίτης μας σέ σχετική αρθρογραφία του.

Στό σχόλιο αυτό θά επιβεβαιώσουμε τήν αλήθεια αυτή «σκαλίζοντας τά σκουπίδια» πού ξεχειλίζουν τούς κάδους τών ελληνικών πόλεων.

Τήν αφορμή μάς τήν δίνει ένα πρωτοσέλιδο σχόλιο τής εφημερίδας Χριστιανική, πού έχει τίτλο: Τρόφιμα στά σκουπίδια.

Πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουμε δεί ανθρώπους νά ψάχνουν στά σκουπίδια πού έχουμε αποθέσει στούς κάδους απορριμάτων. Είναι ένα θέαμα πού δέν τιμά οπωσδήποτε τήν κοινωνία μας. Κι αυτό γιατί: Πρώτον, αφήνουμε ανθρώπους νά φθάνουν στήν οικονομική εξαθλίωση, η οποία τούς οδηγεί νά ψάχνουν τήν ένδυση καί τήν τροφή τους στά σκουπίδια μας. Καί δεύτερον, γιατί αφήνουμε στούς κάδους τόσα χρήσιμα υλικά. Θά μπορούσαμε μέ μιά ορθολογικότερη –οικονομικότερη– διαχείριση τών αναγκών μας, αφ' ενός μέν νά βρισκόταν σέ καλύτερη κατάσταση η οικογενειακή μας οικονομία, αφ' ετέρου δέ νά θεραπευόταν μέ ανθρωπινότερο τρόπο –από τό περίσσευμά μας, πού δέν θά πήγαινε στά σκουπίδια– η ανάγκη γιά τροφή καί ένδυση κάποιων εμπερίστατων συμπολιτών μας.

Τό φαινόμενο, βέβαια, δέν είναι ελληνικό. Είναι συχνό καί πιό έντονο στήν «πολιτισμένη καί καθωσπρέπει Δύση». Από τήν Χριστιανική αντιγράφουμε:

«Ακόμη καί οι αριθμοί, σέ αυτήν τήν περίπτωση, αποτυπώνουν τήν αλήθεια: περισσότεροι από 268 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων παράγονται στήν Αμερική, εκ τών οποίων οι μισοί καταλήγουν στά σκουπίδια! (Τό Βήμα, 6.11.2010)». Δηλαδή, θά μπορούσε νά τραφή ο διπλάσιος πληθυσμός. Καί νά σκεφθή κανείς ότι καί στήν Αμερική υπάρχουν άνθρωποι πού πεινάνε.

Τό σχόλιο τής Χριστιανικής συνεχίζει: «Η σπατάλη είναι απίστευτα μεγάλη καί σέ χώρες τής Ευρώπης, όπως η Γαλλία καί η Ιταλία. Εκεί, τά τρόφιμα πού παίρνουν τό δρόμο γιά τόν κάδο θά μπορούσαν νά θρέψουν τήν Αιθιοπία καί τό Κονγκό. Έτσι απλά, εκατομμύρια άνθρωποι θά μπορούσαν νά εξασφαλίσουν τίς καθημερινές ανάγκες τους γιά τροφή, χωρίς νά χρειάζονται ιδιαίτερες προσπάθειες από κανέναν διεθνή οργανισμό αρωγής».

Η γή αρκεί γιά όλους

Ο Θεός μάς έδωσε τήν γή ικανή νά μάς θρέψη πλούσια όλους. Η πλεονεξία μας όμως δημιουργεί τόν υπερβολικό πλούτο καί τήν μεγάλη φτώχια.

Καί νά σκεφθή κανείς ότι κάποιοι σοφοί –από τούς προδρόμους καί θεμελιωτές τού καπιταλιστικού συστήματος– ανησυχούσαν γιά τήν αύξηση τού πληθυσμού τής γής, προβλέποντας ότι τά παραγόμενα αγαθά δέν θά μπορούσαν, από ένα σημείο καί πέρα, νά ικανοποιήσουν τίς βασικές ανάγκες τού πληθυσμού αυτού. Γι’ αυτό πρότειναν καί τόν έλεγχο τών γεννήσεων, ήδη από τίς αρχές τού 19ου αιώνα!

Ήδη βρισκόμαστε στό στάδιο τής νηστείας τών Χριστουγέννων, οπότε ο λόγος γιά τήν εγκράτεια είναι επίκαιρος. Δέν αρκεί όμως νά περιοριζόματε μόνον στά επιτρεπόμενα φαγητά. Θά πρέπει τήν νηστεία μας νά τήν συνδέουμε μέ τήν ελεημοσύνη, αλλά καί μέ τήν προσοχή νά μήν αποθέτουμε χρήσιμες τροφές στά απορρίματα.

π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1605

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance