Εκδήλωση τής Ιεράς Μητροπόλεως γιά τούς Ιατρούς, Νομικούς, Μηχανικούς

Τήν Δευτέρα 22 Νοεμβρίου ε.έ., στίς 8:00 μ.μ. καί στό Πνευματικό Κέντρο τής Ιεράς Μητροπόλεως στήν Ναύπακτο, πραγματοποιήθηκε η εδώ καί μιά δωδεκαετία καθιερωμένη εκδήλωση τής Ιεράς Μητροπόλεως γιά τούς Ιατρούς, Φαρμακοποιούς, Νομικούς, Μηχανικούς τής Επαρχίας μας.

Τό πρόγραμμα τής εκδήλωσης περιελάμβανε τήν διάλεξη τού Μητροπολίτου μέ θέμα «Βιολογία, Ψυχολογία, Θεολογία», συζήτηση μέ τούς ακροατές καί δεξίωση.

Ο Σεβασμιώτατος διάρθρωσε τήν ομιλία του στίς εξής ενότητες.

Στήν πρώτη ενότητα μίλησε γιά τήν σχέση βιολογίας καί ψυχολογίας, τήν ιστορική τους εξέλιξη καί τήν ανάγκη μιάς διεπιστημονικής προσέγγισης τών αντικειμένων τους πού είναι πολύ κοντινά, αλλά καί τών αντικειμένων τών διαφόρων κλάδων τους, όπως είναι η αναπτυξιακή ψυχολογία καί η γνωσιακή νευροεπιστήμη, οι οποίες προσπαθούν νά γεφυρώσουν τό χάσμα μεταξύ ψυχολογίας, γνωσιακής ψυχολογίας, αναπτυξιακής βιολογίας καί νευροεπιστήμης καί έδωσε τούς σχετικούς ορισμούς.

Στήν δεύτερη ενότητα μίλησε γιά τήν εξέλιξη τής επιστήμης από τήν ψυχολογία στήν γνωσιακή νευρoεπιστήμη, μελετώντας τίς έννοιες τής συμπεριφοριστικής-συμπεριφορικής ψυχολογίας, τής γνωσιακής ψυχολογίας καί τής γνωσιακής νευροεπιστήμης στήν προοπτική τής προσπάθειας τών επιστημόνων νά ερμηνεύσουν διάφορες ανθρώπινες συμπεριφορές κατά τρόπο πιό ολοκληρωμένο, ώστε νά αποφεύγωνται μονοσήμαντες καί αυτόνομες απόψεις πού είναι αποσπασματικές.

Στήν τρίτη ενότητα μίλησε γιά τήν αναγωγικότητα τής επιστήμης, τονίζοντας τήν αλληλεξάρτηση καί αλληλοσυμπλήρωση μεταξύ ψυχολογίας καί βιολογίας.

Έπειτα μίλησε γιά τήν συναισθηματική νοημοσύνη, καί συγκεκριμένα γιά τά όσα υποστηρίζει ο Daniel Goleman στό βιβλίο του Η συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί τό ”EQ” είναι πιό σημαντικό από τό “IQ”, υπογραμμίζοντας τούς δύο τρόπους γνώσης, διά τού εγκεφάλου καί διά τής καρδιάς, καί τήν σπουδαιότητα τής συνεργασίας μεταξύ τών δύο αυτών «εγκεφάλων» γιά τήν ολοκλήρωση τής προσωπικότητας τού ανθρώπου.

Στήν πέμπτη ενότητα αναφέρθηκε στήν επίδραση τής υπαρξιακής φιλοσοφίας στήν ψυχολογία καί στήν εκ τούτου γέννηση τής υπαρξιακής ψυχολογίας, μνημονεύοντας ως παραδείγματα τήν «Λογοθεραπεία» τού Βίκτορος Φράνκλ καί τήν «Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία» τού Ίρβιν Γιάλομ, πού αντιμετωπίζουν θέματα, όπως ο θάνατος, η ελευθερία, η απομόνωση, τό νόημα ζωής κ.ά.

Στήν έκτη ενότητα τόνισε τήν σημασία τού «βιο-ψυχο-κοινωνικού μοντέλου», δηλαδή τήν ανάγκη συνδρομής πολλών παραγόντων γιά τήν αντιμετώπιση τών προβλημάτων τού ανθρώπου, αφού δέν αρκούν μόνες τους η ψυχολογία καί η βιολογία, αλλά έχει σημασία καί τό περιβάλλον στό οποίο ζή ο άνθρωπος μέ τήν όλη παράδοσή του καί τό άν ο ίδιος αντιμετωπίζη τά εσωτερικά-υπαρξιακά του ερωτήματα. Μέσα σέ αυτήν τήν προοπτική αναδεικνύεται η βοήθεια τής θρησκείας, ιδιαιτέρως τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, πού μέ τήν θεολογία της, τά μυστήρια καί τήν κοινοτική ζωή αποτελεί μιά πνευματική θεραπευτική κοινότητα καί μπορεί νά βοηθήση τόν άνθρωπο νά αντιμετωπίση τά προβλήματά του.

Αυτό ήταν καί τό περιεχόμενο τής τελευταίας ενότητας τής ομιλίας τού Σεβασμιωτάτου, στήν οποία αναφέρθηκε στήν σχέση τής νευροβιολογίας μέ τό «άκτιστο Φώς», όπου υπογράμμισε τήν αξία τής εκκλησιαστικής παραδόσεως, ιδιαιτέρως τής ησυχαστικής, γιά τήν πρόληψη καί θεραπεία πνευματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών καί εν τέλει βιολογικών προβληματικών καταστάσεων.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε μέ τήν εισήγησή του αυτή ότι στήν εποχή μας οι αποκλεισμοί καί οι αυτονομήσεις δέν βοηθούν τόν άνθρωπο, αλλά αντίθετα χρειάζεται συνεργασία όλων τών επιστημόνων καί τών φορέων τής αγωγής καί τής παιδείας, καί βεβαίως η ουσιαστική προσφορά τής Εκκλησίας, ώστε νά υπηρετήται ολοκληρωμένα καί αποτελεσματικά ο άνθρωπος.

Κατά τήν συζήτηση τέθηκαν καί άλλα θέματα, όπως η βιολογική βάση ή έκφραση τού συναισθήματος, η ανάγκη συνδρομής καί τής κοινωνιολογίας καί οικολογίας στήν αντιμετώπιση τών προβλημάτων τού ανθρώπου, η συμβολή τής ορθόδοξης θεολογίας στήν ψυχοθεραπεία κ.ά.

Κατά τίς κατ' ιδίαν συζητήσεις πού ακολούθησαν ζητήθηκε από τόν Σεβασμιώτατο νά επαναλαμβάνωνται τέτοιου είδους συναντήσεις συχνότερα κατά τήν διάρκεια τού χρόνου, κάτι πού δέχθηκε ο Σεβασμιώτατος, στά πλαίσια τής λειτουργίας τού Μορφωτικού Κέντρου πού θά αρχίση νά λειτουργή στίς εγκαταστάσεις τής Ιεράς Μητροπόλεως στόν Όσιο Δαβίδ.

Τήν εκδήλωση παρακολούθησε καί ο εκλεγμένος δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Ιωάννης Μπουλές. Έκλεισε δέ μέ λιτή δεξίωση πού προσέφεραν οι Κυρίες τών Συνδέσμων Αγάπης τών Ενοριών τής πόλης μας.–

  • Προβολές: 1501

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance