Ανακοινωθέν τής Ιεράς Συνόδου: Γιά τήν Κάρτα τού Πολίτη

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε από τόν Πρόεδρο τής Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών καί Νομοκανονικών Ζητημάτων Σεβ. Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιο, ότι, τό απόγευμα τής Δευτέρας 15 Νοεμβρίου ε.έ.., συμμετείχαν σέ κοινή Συνεδρίαση στό Συνοδικό Μέγαρο η Συνοδική Επιτροπή Δογματικών καί Νομοκανονικών Ζητημάτων, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Στελέχη τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί ειδικοί Επιστήμονες καί Εμπειρογνώμονες, τόσο από τόν χώρο τής Νομικής, όσο καί τής Πληροφορικής, μέ αντικείμενο τήν μελέτη τής εκδόσεως τής "Κάρτας τού Πολίτη".

Από τήν Σύσκεψη προέκυψαν τά κάτωθι συμπεράσματα :

  1. Η Κυβέρνηση προχωρεί στήν αντικατάσταση τής Αστυνομικής Ταυτότητος μέ τήν "Κάρτα τού Πολίτη", η τεχνολογία τής οποίας θά τήν καθιστά απαραχάρακτη καί θά προστατεύονται τά δικαιώματα τών πολιτών από τήν δράση τού κοινού εγκλήματος. Σέ αυτήν θά περιέχονται μόνο τά στοιχεία ταυτότητος τού κατόχου.
  2. Αναμένεται από τίς αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες νά δοθή πρός δημόσια διαβούλευση στίς αρχές τού νέου έτους 2011, καί επομένως καί πρός τήν Διαρκή Ιερά Σύνοδο, σχέδιο κειμένου μέ τίς τεχνικές καί νομικές προϋποθέσεις γιά τήν έκδοση τής "Κάρτας".
  3. Από τήν πλευρά τών Μελών τών Συνοδικών Επιτροπών τονίσθηκε, ότι η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη νά διαφυλάττη τήν ελευθερία τού προσώπου καί νά υπερασπίζεται τήν ακεραιότητα τής πίστεως. Γι' αυτό:
    • Η "Κάρτα τού Πολίτη" δέν πρέπει νά περιέχη κατ' ουδένα τρόπο εμφανή η αφανή τόν αριθμό "666".
    • Επίσης κατ' ουδένα τρόπο πρέπει μέ αυτήν νά παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες.
  4. Τά στελέχη τής Ελληνικής Κυβερνήσεως εδήλωσαν, ότι συμφωνούν μέ τίς παρατηρήσεις τών Μελών τών αρμοδίων Επιτροπών τής Εκκλησίας καί θά τίς λάβουν υπ' όψιν τους.

Τούτων δοθέντων η Ιερά Σύνοδος αναμένει τό καταρτιζόμενο σχέδιο από τίς αρμόδιες Υπηρεσίες γιά τήν έκδοση τής "Κάρτας" γιά νά τοποθετηθή υπευθύνως.

Γι' αυτό συνιστά στόν ευαγή Ιερό Κλήρο, στούς Μοναχούς καί στούς πιστούς νά αναμένουν τήν τελική θέση Της.

Εκ τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

  • Προβολές: 1340

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance