Skip to main content

Μνημόσυνο Ευεργετών-Δωρητών Απολογισμός Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων

Τήν Κυριακή 19 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη από τό 1996 ετήσια εκδήλωση γιά τούς Ευεργέτες-Δωρητές τής Επαρχίας μας.

Τό πρωΐ στόν Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τού Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου τελέσθηκε αρχιερατική θεία Λειτουργία καί μνημόσυνο γιά όλους τούς Ευεργέτες καί Δωρητές τής πόλεως.

Μνημονεύθηκαν οι Ευεργέτες: οι Μητροπολίτες Σεραφείμ, Χριστοφόρος καί Δαμασκηνός, οι Δημήτριος καί Βασιλική Παπαχαραλάμπους, Γεώργιος καί Μαρία Αθανασιάδη-Νόβα, Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Ανδρέας Τσάρας, Γεώργιος Καπορδέλης, Ανδρέας καί Ιουλία Κοζώνη, Γαβριήλ Οικονόμου, Δημήτριος Ασημακόπουλος, Δημήτριος Πλούμης, Επαμεινώνδας καί Αικατερίνη Αρβανίτη, Ευθύμιος Βαρδακουλάς, Δημήτριος καί Αίγλη Μπότσαρη, Λεωνίδας καί Πολυξένη Τσώνη, Αλτάνη Φλωροπούλου, Αθηνά Πλατή, Ιωάννης Φούτζηλας, Παρασκευή καί Μιχαήλ Γαρμανή, Αριστοτέλης καί Βασιλική Ξανθοπούλου, Αριστείδης Καλαρίτης, Ελένη Κωταντούλα-Σακελλάρη, Δημήτριος Γαλάνης, Λάμπρος Τζαβέλλας, Λεωνίδας Χαραλάμπους-Κολοκύθας, Νικόλαος Τσάρας, Κωνσταντίνος Κοζώνης, Γιάννης Βαρδακουλάς καί Αντώνιος καί Παναγιώτα Αναστασοπούλου.

Στήν συνέχεια, μετά από τό κέρασμα πού προσέφερε ο Σύνδεσμος Αγάπης τής Ενορίας στήν αίθουσα τού Ιερού Ναού, ακολούθησε στό Πνευματικό Κέντρο τής Μητροπόλεως ο ετήσιος δημόσιος απολογισμός γιά τά Ιδρύματα καί Κληροδοτήματα τής πόλεως.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος, ως πρόεδρος τού συνόλου σχεδόν τών Ιδρυμάτων, ενημέρωσε τούς πολίτες γιά τά νέα στοιχεία πού προέκυψαν κατά τό έτος 2010 καί παρουσίασε τόν οικονομικό τους απολογισμό.

  1. Ίδρυμα Γ. Καπορδέλλη - Ιω. Ξύκη. Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στήν προσφορά τού Δημ. Γαλάνη καί τήν αξιοποίησή της γιά τήν αποπεράτωση τού κτιρίου, ευχαριστώντας τούς μηχανικούς κ. Γεώργιο Κολοβό καί κ. Κων/νο Τζίγκερα, γιά τήν επίβλεψη δι' αυτεπιστασίας, γιά τήν ανιδιοτελή καί ποιοτική προσφορά τους. Τό ποσόν πού δαπανήθηκε φέτος έφθασε τά 531.705 ευρώ.
  2. Κληροδότημα Κοζώνη. Έγινε αναφορά στήν προσπάθεια γιά μετατροπή του σέ Ίδρυμα, κάτι πού θά συντελέση στήν λύση τών προβλημάτων πού αντιμετωπίζει καί στήν καλύτερη αξιοποίησή του. Αναφέρθηκε στό κτίριο τού Κληροδοτήματος, πού βρίσκεται απέναντι από τό Δημαρχείο καί στεγάζει δύο μαγαζιά στό ισόγειο, ενώ ο όροφος παραμένει ανεκμετάλλευτος καί μάλιστα παρουσίασε προβλήματα στατικότητας καί στεγανότητας. Έτσι, η Επιτροπή προχώρησε στήν απαραίτητη επισκευή μέ τά λίγα οικονομικά αποθέματα πού διέθετε, μέ μελέτη καί επίβλεψη τού μηχανικού κ. Αθ. Φράγκου καί τήν ουσιαστική ανιδιοτελή βοήθεια τής κ. Βιβής Λαγαρού. Τώρα οι μοναδικοί σέ χρησιμότητα χώροι τού κτηρίου καθίστανται ιδιαιτέρως αξιοποιήσιμοι από κάθε ενδιαφερόμενο. Δαπανήθηκε τό ποσόν τών 78.744 ευρώ.
  3. Ίδρυμα Παπαχαραλάμπους. Ως νέο στοιχείο αναφέρθηκε οι προσπάθειες τού Δ.Σ. γιά τήν είσπραξη τών ενοικίων τής πολυκατοικίας στό Κολωνάκι. Γιά τόν σκοπό αυτό απευθύνθηκε σέ δικηγορικό γραφείο, προκειμένου νά λυθούν τά προβλήματα καταβολής τών ενοικίων καί νά εκπληρωθούν οι σκοποί τού Ιδρύματος.
  4. Ίδρυμα Τσάρα: Έγινε αναφορά στήν προσπάθεια τού Δ.Σ. γιά είσπραξη οφειλομένων ενοικίων, πράγμα πού επιτεύχθηκε μετά από προσφυγή στήν Δικαιοσύνη καί δικαστικό συμβιβασμό.
  5. Ίδρυμα Αναστασόπουλου. Τό έτος πού πέρασε νοικιάστηκε τό ένα από τά δύο καταστήματα, πληρώθηκαν οι φόροι κληρονομιάς καί αναμένεται η έκδοση κληρονομητηρίου ώστε μαζί μέ τά υπόλοιπα δικαιολογητικά νά ξεκινήση η διαδικασία ίδρυσης αυτοτελούς Ιδρύματος, ώστε νά εκπληρωθή η θέληση τών ευεργετών νά βοηθούνται πτωχοί αδελφοί μας.
  6. Κληροδότημα Βαρδακουλά. Τό πρόβλημα πού υπήρχε σχετικά μέ τό ιδιοκτησιακό καθεστώς τού Ιδρύματος λύθηκε, αφού η περιουσία του θά ανήκη στόν Δήμο, νοικιάσθηκε τό ένα από τά δύο Γραφεία πού διαθέτει καί μόλις συγκεντρωθή ένα ικανό ποσό θά αρχίση η χορήγηση τών υποτροφιών σύμφωνα μέ τήν επιθυμία τού διαθέτη.
  7.  Επίσης, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε καί πάλι στά δύο Κληροδοτήματα πού αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργίας, από τήν άποψη ότι δέν επιτελείται ο σκοπός τους, μέ ευθύνη τών Δημοτικών Αρχών, παρά τίς συνεχείς ενημερώσεις καί οχλήσεις καί τά επανειλημμένα έγγραφα πού έχουν αποσταλή. Πρόκειται γιά τά Ιδρύματα Τσώνη καί Αδριοπούλου.
  8. Ίδρυμα Κολοκύθα. Ο Πρόεδρός του κ. Γιάννης Ράπτης, αφού ευχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο, διότι επί τών ημερών του άρχισε η ενεργοποίηση τών Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων καί ο δημόσιος απολογισμός, στήν συνέχεια ενημέρωσε τούς πολίτες γιά τήν πορεία τού Ιδρύματος, πού είναι πολύ αποδοτική, μέ υποτροφίες πού φθάνουν τά 7.200 ευρώ ετησίως, μέ πλεόνασμα εσόδων. Γιά τό 2010 δέν δόθηκαν, ωστόσο υποτροφίες, διότι δέν υπήρξαν ενδιαφερόμενοι πού νά πληρούν τίς αυστηρές προϋποθέσεις τού ευεργέτη. Πέρυσι είχαν παρουσιασθή τρείς ισάξιες καί καθ' υπέρβαση είχαν δοθή καί οι τρείς.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τά μέλη τών Συμβουλίων καί Επιτροπών, καθώς καί τούς γραμματείς ή βοηθούς του στό έργο του, όπως τήν κ. Ιωάννα Τσέλιου, τόν π. Θεμιστοκλή Τσιτσιρίκη, τόν κ. Γεώργιο Λαουρδέκη, τήν κ. Αικ. Χωραφά.

Δίπλα στό Σεβασμιώτατο κάθισε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Αθ. Παπαθανάσης, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Ιω. Μπουλές, ο κ. Γιάννης Ράπτης, ο κ. Αθ. Νοχός καί ο κ. Απ. Ζορμπάς.

Ο κ. Δήμαρχος συνεχάρη τόν Σεβασμιώτατο, τά μέλη τών Συμβουλίων, αλλά καί τά παιδιά γιά τίς επιδόσεις τους, καί επήνεσε τούς ευεργέτες καί δωρητές πού αποτελούν ένα άριστο παράδειγμα πρός μίμηση.

Ο κ. Ιω. Μπουλές υπογράμμισε μέ τήν σειρά του τό πόσο σημαντική είναι η προσφορά καί τό παράδειγμα τών ευεργετών-δωρητών, ιδιαιτέρως γιά τίς ημέρες μας καί ιδιαιτέρως γιά τήν τοπική αυτοδιοίκηση, καί συμπέρανε ότι τό μήνυμα τών ευεργετών είναι ο ανθρωπισμός.

Τέλος, επιδόθηκαν τά βραβεία, οι έπαινοι, οι υποτροφίες καί τά βοηθήματα στούς φοιτητές. Σαράντα πέντε (45) μαθητές καί φοιτητές έλαβαν 49.500 ευρώ, χωρίς νά υπολογίζωνται οι υποτροφίες τού Κληροδοτήματος Βαρδακουλά, πού θά δοθούν συντόμως.–

  • Προβολές: 2325