Οἰκονομικὸς Ἀπολογισμὸς 2011 Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Γραφεία – Μητροπολιτικό Οίκημα

ΕΣΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Υπέρ Μητρ. Γραφείου 7% 15.993,46
 • Υπέρ Μητρ. Μεγάρου 2% 4.552,41
 • Υπέρ υπηρ. κινήσεως αυτ. 4.480,00
 • Από Αποστ. Διακονία 4% 2.649,50
 • Εκ δωρεών 14.100,00
 • Εκ τόκων 74,37
 • Σύνολο εσόδων 41.789,74


ΕΞΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Εργασίες-Αγορές 6.921,74
 • Καύσιμα Γραφείων – Μεγάρου 3.052,68
 • Υπηρεσιακή κίνηση-αυτοκ. 8.880,84
 • Γραφική υλη – χαρτικά 5.019,36
 • Ταχυδρομικά τέλη 2.971,26
 • ΟΤΕ 3.504,31
 • ΔΕΗ 2.128,15
 • Ύδρευσις 46,40
 • Είδη φιλοξενίας-καθαριότ. 4.141,99
 • Δικαστικά-Δικηγορικά 2.725,84
 • Δωρεές-Επιχορηγήσεις 1.000,00
 • Φόροι-Τέλη 1.912,18
 • Τραπεζικά έξοδα 3,40
 • Σύνολο εξόδων 42.308,15


Συγκεφαλαίωση

Εκ παρ. Χρησ. 2010: 29.895,17
Έσοδα χρήσης 2011: 41.789,74
Έξοδα χρήσης 2011: 42.308,15
Υπόλοιπον χρ. 2012: 29.378,76Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο


ΕΣΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Από δωρεές 5.070,00
 • Από εισφορές Ι. Ναών 5.400,00
 • Από δίσκους 3.560,00
 • Από έρανο Αγάπης 4.310,00
 • Από τόκους 7,45
 • Σύνολο εσόδων 18.347,45


ΕΞΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Βοηθήματα σέ πτωχούς 18.411,74
 • Δωρεές 560,00
 • Φόρος δωρεών 17,50
 • Σύνολο εξόδων 18.989,24


Συγκεφαλαίωση

Έκ παρελ. Χρήσεως 2010: 3.218,80
Έσοδα χρήσ. 2011: 18.347,45
Έξοδα χρησ. 2011: 18.989,24
Υπόλοιπον χρ. 2012: 2.577,01

 

Ταμείο Ευποιΐας Μητροπολίτου


ΕΣΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Από μισθούς Σεβασμιωτάτου 8.850,00
 • Δωρεές από φίλους Σεβασμ. 34.797,00
 • Από τόκους 24,76
 • Σύνολο Εσόδων 43.671,76


ΕΞΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Βοηθήματα σέ φοιτητές, μαθητές 5.834,00
 • Δωρεές σε αναξιοπ. και Οικ. Ενισχυσις 39.075,81
 • Φόρος δωρεών σε Ταμ. παρ. 223,00
 • Τραπεζικά έξοδα 0,66
 • Σύνολο εξόδων 45.133,47


Συγκεφαλαίωση

Εκ παρελθ. χρήσεως 2010 12.155,97
Εσόδα χρήσ. 2011 43.671,76
Εξοδα χρήσ. 2011 45.133,47
Υπόλοιπον χρήσ. 2012 10.694,26


Κατασκηνώσεις


ΕΣΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Από εισφορές Ι. Ναών 4.480,00
 • Από δωρεές 6.745,00
 • Από τροφεία κατασκηνωτών 8.030,00
 • Από δίσκους 3.133,00
 • Από τόκους 0,33
 • Σύνολο Εσόδων 22.388,33


ΕΞΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Εργασίες - Αγορές 2.954,45
 • Λειτουργικά (ΟΤΕ-ΔΕΗ) 1.229,26
 • Δωρεές-Βοηθήματα 2.800,00
 • Είδη φιλοξενίας-καθαριότ. 9.488,88
 • Γραφική ύλη-αναλώσιμα 310,54
 • Φόροι δωρεών-ακινήτων 87,50
 • Μικροδαπάνες 89,90
 • Σύνολο Εξόδων 16.960,53


Συγκεφαλαίωση

Εκ παρελθ. χρήσεως 2010 1.816,41
Εσοδα χρήσ. 2011: 22.388,33
Εξοδα χρήσ. 2011: 16.960,53
Υπόλοιπον χρ. 2012: 7.244,21

Πνευματικό Κέντρο


ΕΣΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Από εισφορές Ι. Ναών 7.020,00
 • Από ενοίκια 9.618,00
 • Από δωρεές 20.970,00
 • Από τόκους 20,22
 • Παρακράτηση χαρτοσήμου 245,43
 • Σύνολο εσόδων 37.873,65


ΕΞΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Εργασίες - Αγορές 25.406,58
 • Λειτουργικά έξοδ.(ΟΤΕ-ΔΕΗ) 2.111,79
 • Εκδηλώσεις-Χορωδία-Βυζ.Μ. 4.088,89
 • Φόρος εισοδήματος ακιν. 504,50
 • Δωρεές-Οικον. ενίσχυση 4.980,00
 • Καύσιμα-Θέρμανση 400,00
 • Υλικά καθαριότητος-Φιλοξ. 415,19
 • Φορος Δωρεών-Παρακατ. 12,50
 • Σύνολο εξόδων 37.906,95


Συγκεφαλαίωση

Εκ παρελθ. χρήσ. 2010 1.093,49
Έσοδα χρησ. 2011: 37.873,65
Έξοδα χρησ. 2011: 37.906,95
Υπόλοιπον χρ. 2012: 1.060,19

Ερευνητικόν-Μορφωτικόν καί Πολιτιστικόν Κέντρον


ΕΣΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Δωρεές 5.600,00
 • Από τόκους 3,64
 • Σύνολο εσόδων 5.603,64


ΕΞΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Εργασίες - Αγορές 4.934,80
 • Λειτουργικά (ΔΕΗ-ΟΤΕ) 1.223,78
 • Καύσιμα-Θέρμανση 1.472,00
 • Είδη φιλοξενίας καθαριοτ. 79,95
 • Σύνολο εξόδων 7.710,53


Συγκεφαλαίωση

Έκ παρ. χρήσ. 2010 3.765,81
Έσοδα χρ. 2011 5.603,64
Έξοδα χρ. 2011 7.710,53
Υπόλοιπον χρ. 2012: 1.658,92

Εκκλησιαστική Παρέμβαση

ΕΣΟΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Από εισφορές Συνδρομητών 13.234,65
 • Από εισφορές Ι. Ναών 4.480,00
 • Απο δισκοφορία 6.000,00
 • Απο Ταμείο Ευποιΐας 3.300,00
 • Από τόκους 5,35
 • Σύνολο εσόδων 27.050,00

ΕΞΟΔΑ

 • Εξοδα αποστολής 10.359,88
 • Χαρτί-Εκτύπωση-Μετ. 14.943,93
 • Βιβλιοδεσία 463,71
 • Σύνθεση 1.146,60
 • Διάφορα έξοδα 38,68
 • Σύνολο εξόδων 26.952,80

Συγκεφαλαίωση

Έκ παρελθ. χρ. 2010: 67,39
Έσοδα 2011 27.050,00
Έξοδα 2011 26.952,80
Υπόλοιπον χρ. 2012: 134,59

Oικονομική ενίσχυση

Όπως προκύπτει από τόν οικονομικό απολογισμό τής Ιεράς Μητροπόλεως, οι ποιμαντικές δραστηριότητες στηρίζονται στίς προαιρετικές προσφορές καί δωρεές Χριστιανών ή συλλογικών φορέων.

Γίνεται παράκληση πρός τούς αναγνώστες, πού δύνανται καί επιθυμούν, νά συνδράμουν τό έργο τής Ιεράς Μητροπόλεως, σ όποιον τομέα ποιμαντικής ευθύνης επιθυμούν.

Είναι δεδομένο ότι, χωρίς νά καταργήται τό ενιαίο τής διαχείρισης, κρατούνται διαφορετικοί λογαριασμοί γιά κάθε δραστηριότητα, ώστε τά χρήματα πού προσφέρουν οι Χριστιανοί νά ξοδεύωνται γιά τόν συγκεκριμένο σκοπό πού αυτοί επιθυμούν.

Ευχαριστήριο γιά τίς υπηρεσίες τους

Ευχαριστούμε τούς συνεργάτες μας, κ. Κώστα καί Λένα Καλαϊτζή γιά τόν κόπο πού καταβάλλουν κάθε μήνα καί γιά τίς υπηρεσίες εξαιρετικής ποιότητος (φωτοστοιχειοθεσία) πού μάς προσφέρουν, καί μάλιστα δωρεάν.

 • Προβολές: 1437

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance