Γεγονότα καὶ Σχόλια: Μῦθος βελτιστοποίησης... - Πνιγμός τῆς ἀγάπης γιὰ ἐργασία

Μύθος βελτιστοποίησης...

Καταγράφουμε, ελαφρώς διασκευασμένο, έναν σύγχρονο μύθο, αισωπικού τύπου, πού μάς ήλθε μέσω τού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι πολύ πιθανό νά τόν έπλασε κάποιος απολυμένος εργάτης, πού θέλησε έτσι νά περιγράψη τό πρόβλημά του. Μιλά γιά μιάν απόπειρα βελτιστοποίησης τής εργατικότητας...

Ο χαριτωμένος μύθος στάζει πίκρα από τήν αίσθηση τής αδικίας, τήν οποία λίγο διασκεδάζει η ειρωνία γιά τίς μεταρρυθμίσεις στό χώρο τής εργασίας. Άς δούμε, λοιπόν, τί επαθε ένα «μυρμήγκι».

«Κάθε μέρα, ένα μικρό μυρμήγκι πήγαινε στήν δουλειά του πολύ νωρίς καί ξεκινούσε αμέσως νά δουλεύη. Ήταν πολύ παραγωγικό καί χαρούμενο. Τό αφεντικό του, τό λιοντάρι, παραξενεύτηκε πού τό μυρμήγκι δούλευε χωρίς εποπτεία, καί σκέφτηκε: Άν τό μυρμήγκι είναι τόσο παραγωγικό χωρίς εποπτεία, θά είναι οπωσδήποτε πιό παραγωγικό άν έχη κάποιον νά τό επιβλέπη. Έτσι προσέλαβε μιά κατσαρίδα, η οποία είχε μεγάλη πείρα σ’ αυτή τήν θέση καί μάλιστα έγραφε καταπληκτικές αναφορές.

Η κατσαρίδα αμέσως οργάνωσε τήν εργασία της. Δημιούργησε ένα σύστημα ελέγχου τών εργαζομένων, στό οποίο πήρε υπάλληλο μιάν αράχνη γιά νά δακτυλογραφή τίς αναφορές της.

Τό λιοντάρι ευχαριστημένο από τίς αναφορές τής κατσαρίδας, τής ζήτησε νά δημιουργήση γραφήματα πού νά δείχνουν τόν ρυθμό καί τίς τάσεις παραγωγής. Έτσι, η κατσαρίδα αγόρασε υπολογιστή καί εκτυπωτή laser, καί προσέλαβε μιά μύγα ως διευθύντρια στό τμήμα μηχανοργάνωσης.

Τό μυρμήγκι, πού ήταν παραγωγικό καί ήρεμο, μισούσε τήν γραφειοκρατία. Τό λιοντάρι βλέποντας τήν δυσανασχέτηση τού μυρμηγκιού αποφάσισε νά ορίση κάποιον υπεύθυνο στό τμήμα πού εργαζόταν.

Υπεύθυνος ορίσθηκε ο τζίτζικας, ο οποίος, πρώτον, αγόρασε καινούρια μοκέτα καί καινούρια εργονομική πολυθρόνα γιά τό γραφείο του, καί δεύτερον, οργάνωσε ηλεκρονικά τό τμήμα του, προσλαμβάνοντας καί έναν ειδικό σύμβουλο γιά τόν στρατηγικό έλεγχο τού προϋπολογισμού.

Τό τμήμα στό οποίο δούλευε τό μυρμήγκι ήταν τώρα ένα θλιμμένο μέρος, όπου κανένας δέν γελούσε, αφού όλοι ήταν αναστατωμένοι καί ανόρεκτοι γιά εργασία.

Τό λιοντάρι είδε στίς αναφορές γιά τό τμήμα αυτό, ότι η παραγωγικότητα είχε πέσει. Μέ πρόταση, λοιπόν, τού τζίτζικα προσέλαβε τήν κουκουβάγια, επιφανή καί πεφωτισμένη σύμβουλο, γιά νά κάνη έρευνα στό εργασιακό περιβάλλον τού τμήματος καί νά προτείνη λύσεις.

Η κουκουβάγια πέρασε τρείς μήνες στό τμήμα καί στήν πολύτομη αναφορά της κατέληγε στό συμπέρασμα: τό τμήμα έχει υπερβολικό αριθμό προσωπικού. Πρέπει νά γίνουν απολύσεις.

Καί τό συνετό λιοντάρι τό τόλμησε. Έκανε απολύσεις. Καί φυσικά πρώτο απ' όλους απέλυσε τό εργατικό μυρμήγκι, γιατί “παρουσίαζε έλλειψη κινήτρων καί είχε αρνητική συμπεριφορά”».


Πνιγμός τής αγάπης γιά εργασία

Προφανώς η αξία τών μύθων κρίνεται από τήν σχέση πού έχουν μέ τήν πραγματικότητα. Φαίνεται όμως ότι η πραγματικότητα είναι μερικές φορές πολύ σκληρή γι’ αυτούς πού είναι εργατικοί καί αποδοτικοί, ενόσω χαίρονται τήν εργασία πού κάνουν, αλλά πνίγονται από τίς βελτιστοποιήσεις τών εργασιακών διαδικασιών, πού αφανίζουν τήν αγάπη τους γιά τήν εργασία.

Συνήθως τέτοιες «βελτιστοποιήσεις» επιχειρούν όσοι δέν γνωρίζουν ούτε τήν χαρά ούτε καί τόν κόπο τής εργασίας. Απλώς μονάχα ξέρουν νά εισπράττουν υψηλά ποσοστά από τά κέρδη της.
π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1457

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance