Κύριο θέμα: Η Ρωμηοσύνη καί τό μέλλον τής Πατρίδας μας - Τά θεμέλια τής κρίσης

Η Πατρίδα μας βρίσκεται σέ μιά κρίσιμη καμπή τής ιστορίας της, μέ τά μάτια τού παγκοσμίου ενδιαφέροντος στραμμένα πάνω της καί μέ τό μέλλον δυσοίωνο.

Η αντιμετώπιση τής κατάστασης ποικίλει: Μερικοί πιστεύουν ότι δυό-τρείς καλοί οικονομολόγοι, μέ μιά ομάδα ικανών λογιστών, ίσως καί μέ τήν συνδρομή ορισμένων αδιάφθορων δικαστικών, θά μπορούσαν νά λύσουν τό πρόβλημα. Άλλοι θά ήθελαν νά δούν τήν Ελλάδα νά «εξευρωπαΐζη» τούς θεσμούς τους, ενώ άλλοι αναλύουν τό ότι η χώρα μας έχει γίνει πεδίο μάχης όπου συγκρούονται πολιτικές καί οικονομικές υπερδυνάμεις.

Τό σίγουρο είναι ότι εδώ καί τρία χρόνια τό μονοπώλιο τού ενδιαφέροντος τό έχουν οι οικονομικές ειδήσεις ή εκείνο τό σκέλος τών πολιτικών ειδήσεων πού αφορούν τά οικονομικά. Ελάχιστοι ασχολούνται μέ τό πρόβλημα τής παιδείας, τής ιστορίας, τής ιδιοσυγκρασίας, τής ταυτότητας τού έθνους, πράγματα πού βρίσκονται στό υπόβαθρο όλων τών επιφανειακών ζητημάτων. Καί πολύ λιγότερο ασχολούνται μέ τήν θεολογική ερμηνεία τής ιστορίας, η οποία θεολογία είναι πάνω απ' όλα καί πίσω απ' όλα τά γεγονότα.

Πάντα υπήρχαν φωνές στόν τόπο μας πού μάς έλεγαν ότι τό πρόβλημα τής Ελλάδος είναι πρόβλημα παιδείας, η οποία παιδεία καθορίζεται καί καθορίζει, σέ μιά αμφίδρομη σχέση, τήν ταυτότητα τού έθνους μας καί έχει πρωτεύουσα σημασία γιά τήν σωστή διακυβέρνησή του. Σέ αυτήν τήν παιδεία δέν δίνεται πάντα η δέουσα προσοχή. Αυτό φάνηκε μέ τήν προσπάθεια νά ξαγραφή η ιστορία μας στό ήδη παλίμψηστο (μετά τό 1821) βιβλίο της. Ως γνωστόν, τό 1821 έγινε προσπάθεια διαγραφής τών ρωμαίϊκων (βυζαντινών) σελίδων της καί προσφάτως έγινε προσπάθεια απάλειψης μέρους τής ιστορικής μας μνήμης στήν προοπτική τής χάραξης μιάς νέας πολιτικής αλλοτριωτικής συνύπαρξης ή συμφυρμού τών λαών.

Τό παρόν τεύχος τής Ε.Π. περιέχει, μεταξύ άλλων, ενδιαφέροντα άρθρα, τά οποία μέ τήν ευκαιρία τής επετείου τής Αλώσεως καί τής εορτής τής Ρωμηοσύνης, αναζητούν μέσα στήν ιστορία τήν γνώση εκείνη πού μάς δίνει τά ερμηνευτικά κλειδιά γιά τήν αντιμετώπιση τής κρίσιμης επικαιρότητος.

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 1486

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance