Ο Ιερός Ναός τής τού Θεού Σοφίας στήν Λευκωσία

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος μετέβη στήν Κύπρο, μετά από πρόσκληση τού Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής καί Πάσης Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β', καί τήν Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής, 9 Μαΐου ε.έ., συλλειτούργησε μέ τόν Μακαριώτατο καί άλλους κυπρίους Ιεράρχες καί κήρυξε τόν θείο λόγο κατά τήν διάρκεια τής πανηγυρικής θείας Λειτουργίας, πού τελέσθηκε στόν νέο Ιερό Ναό τής τού Θεού Σοφίας στήν Λευκωσία. Επίσης, τό απόγευμα τής ίδιας ημέρας ομίλησε στήν αίθουσα τού Ιερού Ναού μέ θέμα: «Η τού Θεού Σοφία».

Αρχιεπισκόπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β', Ναυπάκτου ἱερόθεοςΤόν περικαλλή Ιερό Ναό τής τού Θεού Σοφίας Λευκωσίας, ο οποίος έχει αρκετές ομοιότητες μέ τόν Ιερό Ναό τής τού Θεού Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, εγκαινίασε, τήν 5η Μαΐου ε.έ., ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος, ο οποίος καί καθόρισε ως ημέρα τής πανηγύρεώς του τήν εορτή τής Μεσοπεντηκοστής. Αιτία δέ τού καθορισμού τής πανηγύρεως τού Ναού κατά τήν Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής υπήρξε η δημοσίευση τού Σεβασμιωτάτου κ. Ιεροθέου, στό βιβλίο του Δεσποτικές Εορτές, ότι οι Ιεροί Ναοί τής τού Θεού Σοφίας θά πρέπει νά πανηγυρίζουν τήν εορτή τής Μεσοπεντηκοστής, επειδή κατ’ αυτήν προβάλλεται καί τιμάται τό Δεύτερο Πρόσωπο τής Αγίας Τριάδος, ήτοι ο Λόγος τού Θεού, ο Χριστός, ο οποίος είναι η Σοφία τού Θεού.

Τό πρωΐ τής Τετάρτης στό λειτουργικό κήρυγμα ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στό νόημα τής εορτής τής Μεσοπεντηκοστής, η οποία ευρίσκεται στό μέσον τών δύο μεγάλων εορτών, ήτοι τής εορτής τής Αναστάσεως καί τής εορτής τής Πεντηκοστής, καί μέ αφορμή τόν λόγο τού Χριστού «εάν τις διψά, ερχέσθω πρός με καί πινέτω», τόνισε ότι οι άνθρωποι διψούν κυρίως γιά τρία πράγματα. Πρώτον, γιά αγάπη, δηλαδή νά αγαπούν καί νά αγαπιούνται, δεύτερον, γιά ελευθερία, καί τρίτον, γιά αθανασία, επειδή ο άνθρωπος δέν είναι πλασμένος γιά τό ενταύθα, αλλά γιά τήν αιωνιότητα. Ανέλυσε τό θέμα αυτό μέσα από τήν πατερική διδασκαλία καί τό προσήρμοσε στίς σύγχρονες αναζητήσεις τών ανθρώπων, ιδίως τών νέων.

Ἱερὸς Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ΛευκωσίαςΣτήν απογευματινή ομιλία του ο Σεβασμιώτατος είπε ότι ο Χριστός είναι η Σοφία τού Θεού. Επίσης, έκανε λόγο γιά τόν Ιερό Ναό τής Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως καί γενικότερα γιά τούς Ιερούς Ναούς τής τού Θεού Σοφίας ανά τόν κόσμο. Τέλος, αναφέρθηκε στήν εορτή τής Μεσοπεντηκοστής, κατά τήν οποία προβάλλεται καί τιμάται ο Χριστός, η Σοφία τού Θεού. Καί επομένως, όπως τόνισε, οι ιεροί Ναοί τής τού Θεού Σοφίας θά πρέπει νά πανηγυρίζουν κατά τήν εορτή τής Μεσοπεντηκοστής καί όχι τής Πεντηκοστής.

Περάτωσε δέ τήν ομιλία του μέ μία διαπίστωση καί μία ευχή. Είπε: «Αυτός ο Ναός θά δείχνη τήν ευλάβεια όλων τών Κυπρίων καί ότι επιθυμούν νά ανεβούν στό ύψος τής Αγια-Σοφιάς, πού είναι τό φώς πού τήν περιβάλλει, εννοώ τό άκτιστο φώς τού Θεού, νά αποκτήσουμε τήν Σοφία τού Θεού. Επίσης, φανερώνει ότι ο Χριστός «εξήλθε νικών καί ίνα νικήση» (Απ. στ', 2). Αυτήν τήν νίκη στήν προσωπική καί τήν εθνική ζωή εύχομαι μέ όλη μου τήν καρδιά σέ όλους τούς αγαπητούς μου Κυπρίους, τούς Ρωμηούς πού κατοικούν στόν ευλογημένο αυτόν χώρο, πρωτίστως στόν Ποιμένα τους, τόν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο καί τούς συνεργάτες τους πού φρυκτωρούν στά δικά τους φυλάκια καί αγρυπνούν υπέρ τών λογικών προβάτων καί τού λαού τού Θεού».
π. Γ.Δ.Π.

 

  • Προβολές: 1478

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance