«Ενιαύσιον 2011» Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Δημοσιεύουμε τόν πρόλογο τού νέου βιβλίου τού Σεβασμιωτάτου "Ενιαύσιον 2011" τής σειράς Ενιαύσια. Στό επόμενο τεύχος θά δημοσιεύσουμε τά περιεχόμενα τού βιβλίου

*

«Ενιαύσιον 2011»Κατά τό έτος 2011 συνεχίσθηκε η οικονομική κρίση στήν Πατρίδα μας καί, μάλιστα, η ύφεση ήταν μεγαλύτερη από τό προηγούμενο έτος. Αυτό είχε συνέπειες σέ όλους μας καί έγιναν διάφορες αντιδράσεις. Ευρισκόμενοι στό μέσον αυτής τής τρικυμίας χρειάσθηκε νά αντιμετωπίσουμε αυτήν τήν κατάσταση ποιμαντικά.

Συγχρόνως, η Εκκλησία, ως η ναύς τού Θεού, εξακολουθεί τό ταξίδι της πρός τήν Βασιλεία τού Θεού –τόν εύδιον λιμένα– τήν οποία προαπολαμβάνει από τώρα. Έχει τόν δικό της στόχο, τήν δική της αποστολή, τό δικό της πρόγραμμα. Δέν είναι δυνατόν τά οικονομικά προβλήματα καί οι οικονομικές κρίσεις τής κοινωνίας νά τήν αποπροσανατολίσουν καί νά τήν εκκοσμικεύσουν. Ο λόγος της είναι οικουμενικός, αναφέρεται, κυρίως, στά πνευματικά ζητήματα καί ομιλεί θεολογικά, πράγμα πού αναπαύει τόν άνθρωπο. Κατά τόν εύστοχο ορισμό τού αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου, ο άνθρωπος είναι «ζώον ενταύθα οικονομούμενον καί αλλαχού μεθιστάμενον καί πέρας τού μυστηρίου τή πρός Θεόν νεύσει θεούμενον». Δηλαδή, ο άνθρωπος οικονομείται στήν ζωή αυτή, αλλά αποβλέπει νά μεταστή αλλού, νά γίνη θεούμενος μέ τήν Χάρη τού Θεού, πού είναι μυστήριο.

Μέσα σέ αυτήν τήν προοπτική εγράφησαν καί τά κείμενα πού ακολουθούν καί δημοσιεύθηκαν σέ διάφορα περιοδικά καί εφημερίδες. Κατατίθενται στό βιβλίο αυτό καί είναι βέβαιο ότι θά κριθούν από τήν ιστορία, ο δέ αρθρογράφος τους θά κριθή από τόν Θεό, γι' αυτό καί ζητά τίς ευχές τών αναγνωστών, ώστε η θεία κρίση νά είναι επιεικής.

Έγραφα στό Επισκοπείο
τής Ναυπάκτου, τήν
2α Ιανουαρίου 2012,
εορτή τού αγίου Σεραφείμ τού Σάρωφ.
+ Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

  • Προβολές: 1138

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance