Κύριο θέμα: Ποιμαντικές περιοδείες τού Αυγούστου - Τό 6ο διάζωμα τού Κάστρου τής Ναυπάκτου

Ποιμαντικές περιοδείες τού Αυγούστου 2012. Ναυπάκτου Ἱερόθεος, Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. ΜπουλέςΤό περίφημο κάστρο τής πόλης μας, τού Επάχτου, κτίσθηκε μέ πέντε διαζώματα-οχυρώσεις, γιά νά προστατεύωνται οι κάτοικοί του από τίς εχθρικές επιθέσεις καί επιδρομές. Όταν ο εχθρός πατούσε τό ένα διάζωμα, οι πολιορκούμενοι κλείνονταν στά επόμενα, μέχρι τό τελευταίο, τό πιό απρόσιτο καί απροσπέλαστο. Όταν, όμως, έπεφτε καί τό τελευταίο, πέμπτο, διάζωμα στά χέρια τού εχθρού, είτε μέ πολιορκία –κάτι πού αποκλείεται από τήν παράδοση, αφού «κανένας δέν επάτησεν τό Κάστρο τού Επάχτου»– είτε μέ συμφωνία, τότε οι Ναυπάκτιοι εύρισκαν καταφύγιο σέ ένα άλλο, έκτο, φυσικό «καστροχτισμένο» διάζωμα, στά απάτητα βουνά τής ορεινής Ναυπακτίας. Εκεί, κυρίως κατά τήν διάρκεια τής τουρκοκρατίας, γέμισαν οι κατάφυτες πλαγιές, οι «αετοφωλιές» τής Ναυπακτίας μέ οικισμούς καί χωριά Ελλήνων πού ήθελαν νά ζούν ελεύθεροι πολιορκημένοι μέ τήν Παράδοση τού Γένους τους.

Τό έκτο αυτό φυσικό διάζωμα, η Ορεινή Ναυπακτία, κάθε καλοκαίρι «ανοίγει τίς πύλες της», γιά νά δεχθή γιά λίγες έστω ημέρες καί νά προστατεύση τούς Ναυπακτίους από άλλους σύγχρονους κινδύνους: φυσικούς, όπως η ζέστη καί η αγχώδης κόπωση κοινωνικούς, όπως η αποξένωση καί η αδιαφορία γιά τόν γείτονα πού βιώνεται στίς μεγαλουπόλεις εθνικούς, όπως είναι η αποκοπή από τίς ρίζες τού Γένους καί η λησμονιά τών προγόνων πολιτιστικούς, όπως είναι η αλλοτρίωση πού επιβάλλεται από διάφορους ανθρωποκεντρικούς πολιτισμούς από πνευματικούς κινδύνους, όπως είναι ο αμοραλισμός καί η απιστία κ.ά. –ένας σύγχρονος Γέροντας συμβούλευε, π.χ., τούς νέους νά προτιμούν από άλλα αθλήματα τήν ορειβασία, γιατί έρχονται πιό κοντά στόν Θεό!

Η Εκκλησία μας κατανοεί τήν ευκαιρία πού δίνεται στούς παραθεριστές νά έλθουν καί πάλι σέ επαφή μέ τήν παράδοσή μας καί γι' αυτό βοηθά σέ αυτήν τήν προοπτική. Άν καί κατά τό μεγαλύτερο διάστημα τού έτους οι παραθεριστές δέν αποτελούν ποίμνιο αυτής τής Μητροπόλεως, αλλά τών κατά τόπους Μητροπόλεων, όπου ζούν καί εργάζονται, η Μητρόπολή μας προσπαθεί νά ενισχύση τίς αντιστάσεις τους στούς διαφόρους κινδύνους στούς οποίους εκτίθενται καθ' όλη τήν διάρκεια τού έτους καί νά τούς δώση έμπνευση καί κουράγιο.

Έτσι, στίς κατά τόπους Ενορίες εργάζονται οι Εφημέριοι μέ τήν τέλεση τών Μυστηρίων καί Ακολουθιών καί τήν διακριτική συμμετοχή τους στήν όλη ζωή τού χωριού οι Πνευματικοί πού εξομολογούν οι Ιεροκήρυκες πού κηρύττουν τά Μοναστήρια –τής Αμπελακιωτίσσης καί τής Βομβοκούς– πού δέχονται τούς προσκυνητές καί τούς βοηθούν πνευματικά.

Ποιμαντικές περιοδείες τού Αυγούστου 2012, Πανύγηρις Βομβοκοῦς.Κατά τήν τελευταία, πρίν τό καλοκαίρι, Ιερατική Σύναξη τής Μητροπόλεώς μας, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας είχε δώσει οδηγίες στούς Ιερείς μας γιά τό πώς θά βοηθήσουν ειδικά φέτος τούς Χριστιανούς πού θά επισκεφθούν τίς Ενορίες τους. Ο ίδιος ο Μητροπολίτης γράφει καί αποστέλλει ειδικά σύντομα καί περιεκτικά κηρύγματα πού αναγινώσκονται σέ όλους τούς Ιερούς Ναούς κατά τήν διάρκεια τού καλοκαιρού (δημοσιεύονται στά τεύχη τής Ε.Π. τού Ιουνίου καί Ιουλίου). Επίσης, ο ίδιος δέχεται τούς Ομογενείς, περιοδεύει τά χωριά, κυρίως τά μεγαλύτερα σέ κάθε περιοχή, καί έχει προσωπική επικοινωνία μέ τούς Χριστιανούς.

Μερικά στιγμιότυπα τής ενδιαφέρουσας περιοδείας τού Σεβ. Μητροπολίτου κατά τόν φετινό Αύγουστο καταγράφουμε κατωτέρω.
Άς σημειωθή ότι δέν καταγράφονται όλες οι Παρακλήσεις τίς οποίες τελούσε καθημερινά σέ διάφορες πιό κεντρικές Ενορίες τής Μητροπόλεως, κατά τίς οποίες ανέπτυσσε κάθε φορά ένα διαφορετικό θέμα σχετικά μέ τήν Παναγία.

Άνω Χώρα

Τήν πρώτη Κυριακή τού Αυγούστου ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε στήν Άνω Χώρα, τήν Μεγάλη Λομποτινά, όπως λεγόταν τήν εποχή τού αγίου Κοσμά τού Αιτωλού, ο οποίος δίδαξε στό σχολείο της. Μίλησε μέ αφορμή τό ευαγγελικό ανάγνωσμα τής ημέρας γιά τήν τρικυμία καί τόν «βασανισμό» τού πλοιαρίου από τά κύματα, γιά τό περπάτημα τού Χριστού στά κύματα, τήν παύση τών ανέμων. Αναφέρθηκε στήν προσευχή πού πρέπει νά κάνουμε γιά όσους βρίσκονται στίς ίδιες συνθήκες, αλλά καί τήν προσευχή στόν Θεό, όταν τό πλοίο τής προσωπικής καί οικογενειακής ζωής μας κλυδωνίζεται. Τότε ο Χριστός επιτιμά καί τήν θάλασσα καί τούς ανέμους.

Μετά τήν Λειτουργία, έξω από τόν Ναό, συνομίλησε μέ τούς Ανωχωρίτες, μεταξύ τών οποίων καί ο πρ. Δήμαρχος Αποδοτίας κ. Βασίλειος Σούζας, καί ευλόγησε όλα τά παιδιά μοιράζοντάς τους ειδικές εικόνες, όπως άλλωστε έκανε καί σέ όλες τίς Ενορίες πού επισκεφθήκαμε.
Τό βράδυ διανυκτερεύσαμε στό ήσυχο περιβάλλον τής Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμπελακιωτίσσης, όπου ο Σεβασμιώτατος επιθεώρησε τίς νέες εργασίες επιπλώσεως καί διακοσμήσεως τών χώρων τής Μονής.

Ελατού

Η Ελατού αποτελεί πάντα έναν αγαπημένο προορισμό τού καλοκαιριού, πού συνδέεται μέ τήν ανάβαση στό βουνό καί τόν εορτασμό τής μεγάλης εορτής τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος.

Στόν πανέμορφο πετρόκτιστο Ναό της, στόν οποίο λειτουργεί γιά πολλά χρόνια ο π. Νικόλαος Δημόπουλος, συγκεντρώνεται όλο τό χωριό, καθώς καί από τά γειτονικά χωριά, Τερψιθέα καί Άνω Χώρα. Ψάλλουν καλοί ψάλτες, γνώστες τής βυζαντινής μουσικής πού παραθερίζουν στό χωριό, τελείται η αρτοκλασία, ευλογείται ο καρπός τής αμπέλου. Φέτος συλλειτούργησε καί ο π. Φώτιος Κυρίτσης, παλαιός Εφημέριος τού χωριού, καί εκκλησιάσθηκε ο Ελατιώτης π. Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.

Ο Σεβασμιώτατος ανέλυσε τό θεολογικό νόημα τού κοντακίου τής εορτής: «Σύ υπάρχεις αληθώς τού Πατρός τό απαύγασμα». Συσχέτισε τό χωρίο αυτό μέ τό χωρίο τού Αποστόλου Παύλου: «Ός ών απαύγασμα τής δόξης καί χαρακτήρ τής υποστάσεως αυτού» καί ανέλυσε μέ απλά λόγια τί σημαίνει ότι ο Χριστός είναι απαύγασμα τής δόξης τού Πατρός καί τί σημαίνει ότι είναι χαρακτήρ τής υποστάσεως αυτού. Γενικά, μίλησε γιά τήν δόξα, τό Φώς τού Θεού καί ότι ο Θεός μας δέν είναι ιδέα, φαντασία καί ύλη καί ότι καί εμείς μπορούμε νά συμμετάσχουμε στήν δόξα Του.

Έπειτα στήν πλατεία τού «Ξενιτεμένου Ελατιώτη», μιά θαυμάσια-παραμυθένια πλατεία κάτω από τόν Ναό, ανταλλάσσονται ευχές καί προσφέρεται σέ όλους παραδοσιακό κέρασμα τού χωριού. Τό μεσημέρι προσφέρθηκε γεύμα στήν οικία τών αδελφών Κωνσταντίνου καί Ασπασίας Παναγιωτοπούλου.

Γραμμένη Οξυά

Ποιμαντικές περιοδείες τού Αυγούστου 2012, Γραμμένη Ὀξυά.Τήν Πέμπτη 9 Αυγούστου λειτουργήσαμε στήν Γραμμένη Οξυά, τό πιό απομακρυσμένο χωριό τής επαρχίας μας, πού έχει συγκοινωνία καί επικοινωνία περισσότερο μέ τήν Φθιώτιδα. Εδώ εφημερεύει γιά πολλά χρόνια ο π. Αθανάσιος Δρόσος, πού έχει τόν σεβασμό όλου τού χωριού. Εκείνη τήν ημέρα δέν τού επέτρεψαν τά περίπου ενενήντα ετών πονεμένα πόδια του νά συμμετάσχη στήν θεία Λειτουργία. Εκκλησιάσθηκε όμως, χάρηκε τήν θεία Λειτουργία, συνόδευσε έπειτα τόν Μητροπολίτη στήν πλατεία, μίλησε μέ όλους.

Ο Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του τόνισε τήν σημασία τών δύο μεγάλων εορτών τού Αυγούστου, τής Μεταμορφώσεως τού Χριστού καί τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Στό τέλος δέ τής Λειτουργίας συνεχάρη τούς κατοίκους γιά τίς παραδόσεις τους, τά παιδιά γιά τήν συμμετοχή τους στήν θεία Λειτουργία, τούς φιλοπρόοδους κατοίκους από τούς οποίους βγήκαν επιστήμονες πού προσφέρουν στό κοινωνικό σύνολο. Συνεχάρη καί επήνεσε ιδιαιτέρως τόν π. Αθανάσιο, καί τά μέλη τού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου πού εργάζονται μέ ζήλο καί θέλουν νά εξασφαλίσουν τά δίκαια τής Ενορίας τους.

Έπειτα συνομίλησε μέ τούς κατοίκους στήν πλατεία τού χωριού κάτω από τόν πλάτανο, καί εκεί παρετέθη τό μεσημέρι νηστήσιμο λιτό γεύμα.
Πρίν αναχωρήσουμε από τήν Γραμμένη Οξυά επισκεφθήκαμε τά δύο εξωκκλήσια, τού Αγίου Παντελεήμονος, τό οποίο φροντίζει καί περιποιείται ιδιαιτέρως ο ιατρός Παπασπύρου, καί τής Αγίας Παρασκευής, χτισμένα καί τά δύο σέ τόπους ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς.

Κυδωνιά

Ποιμαντικές περιοδείες τού Αυγούστου 2012, πρός Κυδωνιά.Τό μεσημέρι κινήσαμε γιά τήν Κυδωνιά, διά μέσου τής Λεύκας, στήν οποία κάναμε μιά στάση καί ο Σεβασμιώτατος συζήτησε μέ κατοίκους πού βρίσκονταν εκείνη τήν στιγμή στήν πλατεία.  Γιά νά ανεβούμε έπειτα στήν Κυδωνιά έπρεπε νά διαβούμε μέσα από τήν κοίτη τού ήρεμου ευτυχώς τήν εποχή αυτή ποταμού Ευήνου, κάτι πού ήταν εφικτό μόνον μέ τό αυτοκίνητο-τζίπ πού έχουν χαρίσει εδώ καί δεκαετίες στήν Ιερά Μητρόπολη τά αδέλφια Μπαλή, Ομογενείς τής Αμερικής, από τήν Κεντρική.

Τό μεσημέρι ξαποστάσαμε γιά λίγο στόν ξενώνα πού διαθέτει τό χωριό μέ μέριμνα τού κ. Κωνσταντίνου Αποστολοπούλου, καί τό απόγευμα ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε καί ομίλησε στό ανοικτό Σχολείο, τό οποίο έχουν διοργανώσει οι κάτοικοι τού χωριού στόν χώρο τού παλαιού Δημοτικού Σχολείου, καί στό οποίο παραδίδονται διάφορα μαθήματα τόσο σέ μικρότερα παιδιά όσο καί σέ μεγαλυτέρους. Επικεφαλής τής προσπάθειας είναι οι κυρίες Παρασκευή Σμάνη καί Δήμητρα Αποστολοπούλου.

Η ομιλία μέ κεντρικό θέμα η Εκκλησιαστική Ιστορία τής Ναυπάκτου, κράτησε περίπου μιάμιση ώρα καί επεκτάθηκε, μετά από ερωτήσεις, σέ διάφορα θέματα, όπως η Παράδοση, τό νόημα τής ζωής, τά αρχαία θέατρα καί οι αρχαίοι αθλητικοί αγώνες, πού είχαν χαρακτήρα θρησκευτικό, καθαρτικό καί αθλητικό, η σημασία τών εκπαιδευτικών στήν ζωή τών παιδιών, οι διάφορες εξελικτικές κρίσεις τού ανθρώπου, η αγάπη πρός τόν Θεό καί τούς ανθρώπους, η διάκριση σέξ καί έρωτα, η ωρίμανση τού ανθρώπου μέσα στήν Εκκλησία κ.ά.

Αμέσως μετά ακολούθησε η Παράκληση στόν νεόδμητο, διακριτικά διακοσμημένο καί παραδοσιακά αγιογραφημένο Ιερό Ναό τού Αγίου Νικολάου, κατά τήν οποία ο Σεβασμιώτατος ανέλυσε τόν ύμνον-παράκληση πρός τήν Παναγία: «ίασαι τής ψυχής μου τό άλγος». Μίλησε γιά τά ψυχικά τραύματα πού είναι οδυνηρά καί συμβαίνουν από έλλειψη αγάπης, τά οποία θεραπεύει η Παναγία. Υπάρχει σωματικός, ψυχικός καί πνευματικός πόνος. Ο τελευταίος μάς βασανίζει, όταν δέν επιτυγχάνουμε τόν σκοπό τής ζωής μας, πού είναι η θέωση.

Αμέσως μετά τήν Παράκληση ταξιδεύσαμε πρός τήν Ναύπακτο, διανύοντας μέσα στήν νύκτα μιά απόσταση δυόμιση ωρών μέσα στούς έρημους από αυτοκίνητα δρόμους τής Ορεινής Ναυπακτίας καί Δωρίδας.

Γοργοεπήκοος, 10 Αυγούστου, Παράκληση

Στίς 10 Αυγούστου ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν ιερά Παράκληση στήν Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου καί μίλησε μέ θέμα τό μυστήριο τής Παναγίας καί τής Εκκλησίας. Η Παναγία μάς δείχνει τόν σύνδεσμο τού Χριστού μέ τήν Εκκλησία καί δέν μπορούμε νά βρούμε τόν Χριστό έξω από τήν Εκκλησία, πού είναι τό Σώμα Του. Μνημόνευσε δέ τόν λόγο τού Γέροντος Σωφρονίου ότι: «Τρία πράγματα δέν μπορώ νά κατανοήσω: 1) πίστη χωρίς δόγμα 2) Χριστιανισμό έξω από τήν Εκκλησία 3) Χριστιανισμό χωρίς άσκηση». Έκανε δέ τήν ευχή νά δώση ο Θεός νά ζήσουμε όλη μας τήν ζωή μέσα στήν Εκκλησία, χωρίς αιρέσεις, παρασυναγωγές, σχίσματα, νά κοινωνούμε τού Σώματος καί τού Αίματος τού Χριστού, νά φύγουμε μέ τήν ευλογία τής Εκκλησίας καί νά κοιμηθούμε εν μέσω τής Εκκλησίας, όπως έγινε μέ τήν Παναγία καί τό βλέπουμε αγιογραφημένο στήν εικόνα τής Κοιμήσεως.

Αράχωβα 12 Αυγούστου

Τήν Κυριακή πρίν τήν εορτή τής Κοιμήσεως ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε –κατ' έθος– στόν Άγιο Νικόλαο Αράχωβας, μετά από πρωϊνό ταξίδι δυόμιση ωρών.

Ο Ναός πετρόκτιστος, μέ θαυμάσιο ξυλόγλυπτο παλαιό τέμπλο καί άλλα αναθήματα, διακοσμημένος καί περιποιημένος από τόν νεώτερο στήν ηλικία Εφημέριο τής Ορεινής Ναυπακτίας, Αρχιμ. π. Γαβριήλ Πλάκα. Ο Σεβασμιώτατος μίλησε μέ αφορμή τήν ευαγγελική περικοπή τής ημέρας γιά τήν πίστη καί τήν απιστία καί συγκεκριμένα γιά πηγές τής πίστεως –Αγία Γραφή, δημιουργία, προσευχή, προσωπική γεύση τής θείας Χάριτος– καί γιά τήν διαστροφή τής απιστίας. Στό τέλος τής θείας Λειτουργίας τελέσθηκε τό αρχιερατικό μνημόσυνο τών πεσόντων υπέρ τής πίστεως καί τής πατρίδος Αραχωβιτών. Στό ψαλτήρι ήταν ο κ. Βασίλης Μπράνης, ο κ. Κώστας Αράχωβας καί, βεβαίως, ο αναγνώστης κ. Γεώργιος Γαλανόπουλος, ο οποίος προσφωνεί κάθε φορά –επίσης κατ' έθος– τόν Σεβασμιώτατο εκ μέρους τών Αραχωβιτών. Αποσπάσματα τής προσφώνησής του δημοσιεύουμε στό παρόν τεύχος.

Μετά τήν θεία Λειτουργία προσφέρθηκε κέρασμα στήν πλατεία τού χωριού μέ τίς θαυμάσιες ορτανσίες, πού σφύζει από ζωή.

Ιερά Μονή Αμπελακιώτισσας

Ποιμαντικές περιοδείες τού Αυγούστου 2012, Ἀμπελακιώτισσα.Η μεγάλη εορτή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου εορτάζεται πανηγυρικώς στήν ομώνυμη Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης, στήν οποία φθάσαμε μετά από δύο σχεδόν ώρες πρωϊνό ταξίδι.

Προσκυνήσαμε μέσα στό ζεστό Καθολικό της τήν θαυματουργή εικόνα τής Παναγίας καί τό ευλογημένο χέρι τού αγίου Πολυκάρπου. Μετά τήν λιτανεία καί τήν υπαίθρια αρτοκλασία υπέρ τών μελών τού Συλλόγου πού φροντίζει γιά τήν Ιερά Μονή, ο Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ομορφιά τής Παναγίας πού ήταν καί εξωτερική, αλλά κυρίως εσωτερική. Καί ήταν τόσο τό κάλλος Της, ώστε τήν ηράσθη ο ίδιος ο Θεός καί τήν έκανε Μητέρα Του. Μέ αυτήν τήν έννοια γίνεται αποδεκτή καί η φράση τού Ντοστογιέφσκι ότι «η ομορφιά θά σώση τόν κόσμο», δηλαδή αυτή η εσωτερική ομορφιά, πού είναι αποτέλεσμα εσωτερικής καθαρότητος, φωτισμού καί θεώσεως.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τόν π. Πολύκαρπο πού διατηρεί ανοικτό τό ιστορικό αυτό Μοναστήρι, καθώς καί όλους όσοι βοήθησαν γιά τήν ετοιμασία τής εορτής, ιδιαιτέρως τούς εθελοντές καί τίς εθελόντριες πού ανέβηκαν ειδικά από τήν Ναύπακτο γιά τόν σκοπό αυτό.

Ανάμεσα στούς εκκλησιασθέντες κατά τήν ημέρα αυτή στήν Ιερά Μονή ήταν καί ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Ιωάννης Μπουλές, ο οποίος παρακάθησε μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο καί τούς Ιερείς στήν λιτή εορταστική τράπεζα.

Στόν Άγιο Βλάσιο

Ποιμαντικές περιοδείες τού Αυγούστου 2012, Ἅγιος Βλάσιος.Στίς 17 Αυγούστου στόν Άγιο Βλάσιο Αγρινίου εορτάζεται πανηγυρικά τό θαύμα τής διασώσεως τού χωριού από τόν άγιο Βλάσιο. Καί στό χωριό αυτό φθάσαμε γιά τήν θεία Λειτουργία μετά από δυόμιση ώρες ορθρινό ταξίδι. Όπως σημείωσε καί ο Σεβ. Μητροπολίτης στόν λόγο του, είναι δύσκολη η μετακίνηση καί οι δρόμοι, αλλά είναι καλοί οι άνθρωποι καί σέ αποζημιώνουν μέ τήν ευλάβειά τους.

Ο Σεβασμιώτατος μέ αφορμή τήν εορτή τής Κοιμήσεως καί τού θαύματος τού αγίου Βλασίου, μίλησε γιά τήν Εκκλησία καί τά χαρίσματα πού δίνει τό Άγιον Πνεύμα, τά οποία χαρίσματα δέν καταργούν ούτε επικαλύπτουν τό ένα τό άλλο, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται καί συγκροτούν τόν όλο θεσμό τής Εκκλησίας.

Μετά τήν Λειτουργία συζήτησε μέ τούς Ιερείς τής περιοχής διάφορα λειτουργικά καί υπηρεσιακά θέματα πού τούς απασχολούσαν, καθώς καί μέ τίς Αρχές καί τούς κατοίκους στό καφενείο τού χωριού.

Ήταν πάντως αισθητή η απουσία τού μακαριστού π. Κωνσταντίνου Μάλαινου, επί έτη Εφημερίου καί Αρχιερατικού Επιτρόπου Αγίου Βλασίου, τήν Πρεσβυτέρα καί τήν κόρη τού οποίου επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος κατ' οίκον γιά νά τίς ευχηθή καί τίς παρηγορήση.

Κατασκηνώσεις «Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος»

Ποιμαντικές περιοδείες τού Αυγούστου 2012, Κατασκηνώσεις Ἀρχ. Βενέδικτος.Μέ τήν ευκαιρία τής παρουσίας μας στόν Άγιο Βλάσιο, ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε καί τίς Κατασκηνώσεις τής Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου, μετά από πρόσκληση τών υπευθύνων, μέ επικεφαλής τόν Ιεροκήρυκα π. Λαυρέντιο, πού εκκλησιάσθηκαν στόν Άγιο Βλάσιο. Η φετινή επίσκεψη τού Σεβασμιωτάτου είχε ιδιαίτερη σημασία, αφού συνδυάσθηκε μέ τήν ονοματοδοσία τής Κατασκηνώσεως, πού έλαβε τό όνομα «Κατασκήνωση Χ.Ε.Α. Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Πετράκης» πρός τιμήν τού μακαριστού Ιεροκήρυκος, Ιδρυτού τής Ενώσεως καί τών Κατασκηνώσεων.

Στήν είσοδο τής Κατασκηνώσεως υποδέχθηκαν τόν Σεβασμιώτατο παρατεταγμένοι οι Κατασκηνωτές καί αμέσως έγιναν τά αποκαλυπτήρια τού μνημείου μέ τό νέο όνομα τής Κατασκήνωσης. Προσφώνησε ο Πρόεδρος τής Ενώσεως κ. Γαρουφαλής καί στήν συνέχεια έλαβε τόν λόγο ο Σεβασμιώτατος, πού μίλησε μέ συγκίνηση καί ζέση γιά τόν π. Βενέδικτο, πού ήταν Πνευματικός Πατέρας τών γονέων του καί δικός του πρώτος Πνευματικός.

Ακολούθησε δέηση στόν Ιερό Ναό τής Κατασκηνώσεως καί η μεσημβρινή τράπεζα, κατά τήν διάρκεια τής οποίας οι κατασκηνωτές τραγούδησαν μέ ζωντάνια κατασκηνωτικά τραγούδια καί ο Σεβασμιώτατος ανταπέδωσε μέ τόν λόγο του, μιλώντας γιά τήν δύναμη καί τόν πλούτο τής Παραδόσεώς μας καί τής ιστορίας μας πού έχουμε ως Χριστιανοί καί Έλληνες, ως Ρωμηοί.

Παλαιοπαναγιά

Κατά τήν εορτή τής αποδόσεως τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, εορτάζει η Ενορία τής Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου. Κτισμένος ο Ναός πάνω στόν λόφο, κυριαρχεί σέ όλη τήν ομώνυμη συνοικία τής πόλεώς μας, καί πλημμυρίζει από κόσμο πού αγαπά τήν Παναγία καί τόν ναό της. Στόν Εσπερινό ψάλλονται μέ λαμπρότητα οι θαυμάσιοι ύμνοι τής Κοιμήσεως, τελείται η αρτοκλασία καί γίνεται λιτάνευση τής εικόνας καί τέλος, μετά τήν απόλυση τού Εσπερινού, ιερά Παράκληση.

Ο Σεβασμιώτατος ανέλυσε τόν χαρακτηρισμό «θείον έμψυχον άγαλμα» πού δίνει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γιά τήν Παναγία καί σημαίνει ότι η Παναγία είναι η πηγή αγαλλιάσεως καί χαράς γιά τούς ανθρώπους, τούς αγίους, τούς αγγέλους καί γι' αυτόν τόν ίδιο τόν Χριστό, καί ότι η Παναγία έχει καθαροτάτη ψυχή στολισμένη μέ πολλές αρετές, μέ μεγάλη θεία Χάρη, περισσότερο από κάθε άλλο κτίσμα. Σέ αυτό τό έμψυχο θείο άγαλμα γράφηκε μέ τό θείο χέρι τού Θεού τό όνομά Του, «εις στηλογραφίαν», όπως επιγράφει πολλούς ψαλμούς του ο προφητάναξ Δαβίδ. Οφείλουμε καί εμείς νά δίνουμε χαρά στήν Παναγία γινόμενοι καί εμείς «στηλογραφία» καί «έμψυχα αγάλματα» τού Χριστού.

Πλάτανος

Τήν ημέρα τής εορτής τής αποδόσεως ο Σεβασμιώτατος δέν έμεινε στήν Ναύπακτο καί τήν εορτάζουσα Ενορία τής Παλαιοπαναγιάς, αλλά ανηφόρησε τό πρωΐ στόν Πλάτανο Ναυπακτίας. Εκεί λειτούργησε στόν μεγαλόπρεπο πετρόκτιστο ενοριακό Ναό τού αγίου Νικολάου, στόν οποίο συγκεντρώνονται αυτήν τήν ημέρα όλοι οι Πλατανιώτες, γιά νά εορτάσουν τήν Παναγία καί νά χαρούν τήν λαμπρή αυτή ημέρα. Φέτος έλειπε ο μακαρίτης ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Ροντήρης, καί στό αναλόγιο έψαλε ο κ. Νικόλαος Καραγεώργος, πού έρχεται κάθε καλοκαίρι από τήν Νέα Υόρκη, καί ο Ν. Παϊρακτάρης.

Μετά τήν θεία Λειτουργία προσφέρθηκε κέρασμα στήν πλατεία κάτω από τόν πλάτανο, έξω από τόν Ιερό Ναό, καί ο Σεβασμιώτατος χαιρέτισε καί ευλόγησε έναν-έναν όλους τούς Πλατανιώτες καί συνομίλησε μέ τόν κ. Γρηγόρη Τσάλτα, Πρύτανη τού Παντείου καί Υπουργό στήν υπηρεσιακή Κυβέρνηση Πικραμένου, τόν Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μπουλέ, τόν Πρόεδρο τού Τοπικού Διαμερίσματος κ. Δημήτριο Ροντήρη, τόν καθηγητή κ. Νικόλαο Παπανικολάου, τούς κ. Αντώνιο καί Γεώργιο Βλάντη, εκπροσώπους τού Συλλόγου Πλατανιωτών Αμερικής κ.ά.

Επίσκεψη Ρουμάνων

Ποιμαντικές περιοδείες τού Αυγούστου 2012, Ἐπίσκεψη Ρουμάνων.Τό διάστημα 25-29 Αυγούστου επισκέφθηκαν τήν Ναύπακτο μιά ομάδα Ρουμάνων Ορθοδόξων μέ επικεφαλής τόν Εφημέριό τους, προκειμένου νά συζητήσουν μέ τόν Σεβασμιώτατο θέματα πνευματικής ζωής. Διέμειναν στίς Κατασκηνώσεις τής Ιεράς Μητροπόλεως καί συμμετείχαν σέ καθημερινά πολύωρα «σεμινάρια» πού τούς παρέδιδε ο Μητροπολίτης.

Τήν Κυριακή 26 Αυγούστου λειτουργήθηκαν στόν Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τού Αγίου Δημητρίου. Ο Σεβασμιώτατος στήν ομιλία του πήρε αφορμή από τόν νεανία πού αναζητούσε –πράγμα κατ' αρχάς συγκινητικό καί επαινετό– τήν αιώνια ζωή, αναζητούσε καί τό «τί» καί τό «πώς» θά τήν αποκτήση καί αυτή τήν αιώνια ζωή, αλλά τελικά εγκατέλειψε τήν αναζήτησή του. Μίλησε γιά τήν χριστιανική ζωή ως οδό καί πορεία, ως μιά διαρκή κίνηση από τήν φιλαυτία στήν φιλοθεΐα, καί ανέφερε τόν λόγο τού αγίου Ιγνατίου τού Θεοφόρου, ότι πρέπει νά είμαστε θεοδρόμοι καί όχι παροδίτες.

Στό τέλος τής θείας Λειτουργίας ο π. Θεόδωρος ευχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν υποδοχή καί τήν αφιέρωση τού χρόνου του, μίλησε γιά τήν εμπιστοσύνη καί τήν αγάπη πού τόν περιβάλλουν οι Ρουμάνοι γιά τήν ορθόδοξη θεολογία μέ τήν οποία τούς τρέφει μέσω τών βιβλίων του καί τού προσέφερε τίμια Λείψανα Ρουμάνων Νεομαρτύρων.

Πανήγυρη Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς

Ποιμαντικές περιοδείες τού Αυγούστου 2012, Πανύγηρις Βομβοκοῦς.Στίς 29 Αυγούστου πανηγύρισε η ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς. Μιά πολύ σεβαστή καί αγαπητή εορτή, πού σηματοδοτεί τό πέρας τού καλοκαιριού, σέ μιά επίσης σεβαστή καί αγαπητή Μονή γιά τούς Ναυπακτίους. Πλήθος λαού συνέρρευσε στήν Ιερά Μονή τόσο γιά τόν Εσπερινό όσο καί γιά τήν θεία Λειτουργία.

Ο Σεβασμιώτατος κατά τήν διάρκεια τού Εσπερινού μίλησε γιά τήν ιστορική εξέλιξη καί τήν μεγάλη αξία τού ορθοδόξου μοναχισμού καί ανέλυσε τόν δ' ιερό Κανόνα τής Δ' Οικουμενικής Συνόδου, οι άγιοι Πατέρες τής οποίας προέβλεψαν καί κανόνισαν περιπτώσεις παρεκτροπής μοναχών από τήν ορθόδοξη βιοτή. Τέλος επήνεσε τήν συγκεκριμένη Ιερά Μονή, τίς Μοναχές καί τόν Πνευματικό τους Πατέρα τόν π. Ζαχαρία Ζάχαρου, καί εξέφρασε τήν πλήρη αγάπη καί συμπαράστασή του σέ αυτήν, διότι προσπαθεί νά βιώση τόν ορθόδοξο μοναχισμό.

Στήν θεία Λειτουργία μίλησε γιά τόν Τίμιο Πρόδρομο, τό άνθος τής ερήμου, πού ήταν καρπός μιάς ευλογημένης συζυγίας καί ευλογημένου γάμου, δικαίων γονέων, ερμηνεύοντας τό χωρίο τού Ευαγγελιστού Λουκά: «ήσαν δέ δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον τού Θεού, πορευόμενοι εν πάσαις ταίς εντολαίς καί δικαιώμασι τού Κυρίου άμεμπτοι» (Λουκ. α', 6), πού αναφέρεται στούς γονείς τού Τιμίου Προδρόμου, καί ανέλυσε τό πώς εκφραζόταν αυτή η θεοφιλής ζωή τους.

Μετέωρα

Οι περιοδείες τού Αυγούστου περατώθηκαν μέ τήν διήμερη εκδρομή στό Μέτσοβο καί τά Μετέωρα γιά τούς ακροατές τών ομιλιών τού Σεβασμιωτάτου, πού γίνονται κάθε Δευτέρα κατά τήν διάρκεια τής χρονιάς. Στήν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή εκδρομή θά αναφερθούμε αναλυτικά στό επόμενο τεύχος τής Παρέμβασης.

Α.Κ.

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2154

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance